• UKÜ Online

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı

Program Hakkında

Enerji Sistemleri Mühendisliği, enerji üreten tüm sistemlerin ve enerji kaynaklarının incelenmesi, enerji sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu, optimizasyonu, analizi, tasarımı, enerji depolama ve enerji verimliliği gibi konularda çalışmalar yapan mühendislik dalıdır. Ayrıca günümüzde çok önem kazanan enerji mevzuatları, enerji yönetimi ve enerji politikaları da Enerji Sistemleri Mühendisliğinin önemli ve vazgeçilmez parçalarıdır. Enerji sistemleri mühendislerinin mevcut teknolojileri kullanıp yönetmenin yanı sıra, yeni teknolojiler üretebilen kişiler olması da çok önemlidir. Bu doğrultuda, Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı, enerji kaynak ve formlarını en verimli ve temiz şekilde kullanabilen, enerji üretimi, iletimi ve kullanımı konularını planlayabilen, yönetebilen, enerji ile ilgili yasalara hâkim olan ve en önemlisi de kritik düşünme yeteneğine sahip, etik ve sosyal değerleri özümsemiş, kaliteli mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Eğitim Olanakları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programında, ilk yılda temel bilimler ağırlıklı bir eğitim programı uygulanmaktadır. İkinci yıldan itibaren ise çeşitli enerji sistemleri ile ilgili dersler işlenmektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulama ağırlıklı bir programdır. Program öğrencilerinin araştırma ve uygulama çalışmaları için Mühendislik Fakültesinin tam donanımlı laboratuvarları kullanılmaktadır. Özellikle üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen program derslerinin birçoğu laboratuvarlarda uygulama ağırlıklı işlenip öğrencilerin almış oldukları eğitim pekiştirilmektedir. Alınan eğitimin gerçek hayattaki uygulamaları staj yapılarak takip edilebilmektedir. Öğrenciler, staj yaptıkları kurumlarda enerji ile ilgili sektörlerde yapılan çalışmaları yakından izleyebilme olanağı bulabilmektedir. Ayrıca, eğitimin son yılında her öğrenciye bir mezuniyet projesi verilmektedir. Mezuniyet projelerindeki temel amaç, öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları bilgileri uygulayabilecekleri, güncel problemlere çözüm üretebilecekleri çalışmalar gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

 

Kariyer Alanları

Enerji Sistemleri Mühendisleri, gerek kamuda gerekse özel sektörde oldukça geniş bir alanda kariyer yapabilmektedirler. Son dönemlerde iyice artan enerji yatırımları enerji sektöründeki mühendis talebini artırmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisleri enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çalışabilmektedirler. Bunlara ek olarak, Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı mezunlarının, enerji verimliliği, tasarrufu ve de enerji yasaları konularında da çalışması mümkündür. Günümüzde temiz enerji talebine cevap vermek üzere güneş, rüzgâr, biyoenerji, jeotermal ve hidrolik enerji santralleri gibi yenilenebilir enerji konusunda yatırımlar ivmelenerek artmaktadır. Ayrıca yatırımı söz konusu olan Termik santraller ve Nükleer enerji santralleri mevcuttur. Bu gelişmeler de ciddi bir istihdam kaynağı yaratmaktadır.

 

Son güncelleme: 16-08-2018