• UKÜ Online

İnşaat Mühendisliği Programı

Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün misyonu bölgesel ve ulusal problemlere çözüm üretebilen, rekabetçi, içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde öncülük edecek projelerde yeralan, çağdaş ve etik değerlere bağlı, küresel gelişmelerden haberdar mühendisler yetiştirmektir. İnşaat Mühendisliği; yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma, yapı işletmesi ve yapı malzemesi anabilim dallarından oluşmaktadır. Ulusal bağları güçlü, uluslararası düzeyde tanınan ve bölgesel gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenme vizyonuyla yola çıkan bu bölüm, laboratuvar olanakları bakımından ülkemizdeki diğer İnşaat Mühendisliği bölümleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır ve laboratuvarlardaki ekipmanlar gün geçtikçe yenilenmektedir. Fiziki alt yapı en iyi şekilde kullanılacak ve çağdaş eğitim anlayışı ön planda tutularak, öğrencilerin kaliteli eğitim almaları sağlanmaktadır. 

 

Eğitim Olanakları

İşverenler ve firma sahipleri; inşaat mühendisliği bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmeleri, beşeri ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. Bu nedenle bölüm öğrencilerine; kendi kendilerini geliştirebilecekleri, şantiye ortamında bulunan tüm koşulların mevcut olduğu deneysel çalışmaları yürütebilecekleri fırsatlar sunulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetiminde döner sermaye projelerinin yanısıra, ülke ekonomisine ve bilime katkı sağlamak üzere onaylanmış birçok bilimsel projede de yer almaktadırlar. Bitirme dönemindeki projeler tüm anabilim dallarını içerdiğinden öğrenciler her konuyu detaylı çalışmış olmaktadırlar. Böylece öğrenciler, öz güvenleri tam, kendi kendilerine yetebilen ve sektörün beklentillerine en iyi şekilde cevap verebilen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

 

Kariyer Alanları

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmelerini, ikili ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler geniş bir kariyer olanağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar, temel mühendislik yapıları inşasında, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman, kanalizasyon ağı, su arıtma tesisi, baraj ve gölet yapımı gibi birçok projede yer alabilmektedirler.Mesleklerini; kamu kuruluşları, özel sektör ya da kendi kurdukları şirketlerde icra edebilmektedirler. Gelecekte İnşaat Mühendislerine duyulan gereksinim daha da artacağı öngörüldüğünden mezun olacak öğrencilerin iş bulma imkanları çok yüksektir. Ayrıca belli dallarda oluşan açıklar akademide de iş olanağını artırmaktadır.

Son güncelleme: 06-03-2018