• UKÜ Online

Eğitim Amaçları

  • İnşaat mühendisliği mesleğini yerel, ulusal, uluslararası firmalarda veya kamu kuruluşlarında yapmak veya kendi mühendislik şirketini kurarak geliştirmek; mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar gereğince yapmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı/akademisyen veya şirketlerin araştırma-geliştirme bölümlerinde araştırmacı pozisyonunda yer almak,
  • Çalışanı oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselerek şef, müdür, uzman, v.b. pozisyonlarda yer almak,
  • Ömür boyu öğrenmeyi kendine ilke edinerek yurtiçinde veya yurtdışında lisansüstü eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmek.