• UKÜ Online

Eğitim Amaçları

  • İnşaat mühendisliği mesleğini yerel, ulusal, uluslararası firmalarda veya kamu kuruluşlarında yapmak veya kendi mühendislik şirketini kurarak geliştirmek.
  • Çalışanı oldukları iş yerlerinde karar verici pozisyona yükselerek şef, müdür, uzman, v.b. pozisyonlarda yer almak,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında lisansüstü eğitimi veya mesleki eğitimler ile kendi kendine öğrenmeyi geliştirmek.

Son güncelleme: 29-03-2018