• UKÜ Online

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği okumak istiyorum çünkü…

Evrensel medeniyetimizin devam etmesi, inşaat mühendislerinin katkılarıyla mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde dünyanın modernleşmesine, çevre ve doğal kaynakların korunmasına, ekonomiye, bilim ve teknolojiye katkılarından dolayı inşaat mühendisliğinin önemli bir mühendislik dalı olduğunu düşünüyorum. Burada alacağım eğitim ile güncel ve çağdaş teknolojileri yakından takip edebileceğime, daha yaratıcı ve girişimci bir kimlik kazanarak, kişisel yeteneklerimi zenginleştireceğime inanıyorum.

Eğitimin İçeriği

Bölümün öğretim programları, öğrencilerin tasarım ve analiz yapma, yönetim potansiyelleri ve karar verme becerilerini, bilimsel ve teknik temellere dayalı olarak geliştirmeyi amaçlar. Bu programlar, onların kişisel yetenek, girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve İnşaat Mühendisliği alanındaki güncel ve çağdaş teknolojilerin bilincinde olmalarını sağlamak amacına yöneliktir. Programlar; planlama, tasarım, analiz, inşaat, inşaat sonrası bakım ve inşaat teknikleri konularını içerir. Bu bilgiler değişik amaçlı binalar, köprüler, ulaştırma tesisleri, enerji ve güç santralleri, hidrolik yapılar ile toplum yaşamını kolaylaştıran diğer yapıların tasarım ve inşasında uygulanır. Öğrenciler, bölümdeki bir yıllık temel bilim derslerini tamamladıktan sonra uygulamalı olarak, mekanik, yapı, hidrolik, topoğrafya, geoteknik mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, malzeme, yapı ve yapım yönetimi konularında dersler alırlar. İnşaat Mühendisliği Bölümünün ders programı aynı zamanda matematik, bilgisayar programcılığı ve bölüm dışı sosyal ağırlıklı ders konularını da kapsar. Bölümdeki öğrenciler, pratik eğitimlerinin yanı sıra, uygulamalı ve teorik araştırmaları yürütmeye de teşvik edilir.

Kariyer olanakları nelerdir?

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmelerini, ikili ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler geniş bir kariyer olanağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar, temel mühendislik yapıları inşasında, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman, kanalizasyon ağı, su arıtma tesisi, baraj ve gölet yapımı gibi birçok projede yer alabilmektedirler.Mesleklerini; kamu kuruluşları, özel sektör ya da kendi kurdukları şirketlerde icra edebilmektedirler. Gelecekte İnşaat Mühendislerine duyulan gereksinim daha da artacağı öngörüldüğünden mezun olacak öğrencilerin iş bulma imkanları çok yüksektir.

Kısaca İnşaat Mühendisliği Bölümü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün misyonu bölgesel ve ulusal problemlere çözüm üretebilen, rekabetçi, içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde öncülük edecek projelerde yeralan, çağdaş ve etik değerlere bağlı, küresel gelişmelerden haberdar mühendisler yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisliği; yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma, yapı işletmesi ve yapı malzemesi anabilim dallarından oluşmaktadır. Ulusal bağları güçlü, uluslararası düzeyde tanınan ve bölgesel gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenme vizyonuyla yola çıkan bu bölüm, laboratuvar olanakları bakımından ülkemizdeki diğer İnşaat Mühendisliği bölümleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Fiziki alt yapı en iyi şekilde kullanılacak ve çağdaş eğitim anlayışı ön planda tutularak, öğrencilerin kaliteli eğitim almaları sağlanmaktadır. 

Araştırma ve Uygulamalar 

İşverenler ve firma sahipleri; inşaat mühendisliği bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmeleri, beşeri ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. Bu nedenle bölüm öğrencilerine; kendi kendilerini geliştirebilecekleri, şantiye ortamında bulunan tüm koşulların mevcut olduğu deneysel çalışmaları yürütebilecekleri fırsatlar sunulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetiminde döner sermaye projelerinin yanısıra, ülke ekonomisine ve bilime katkı sağlamak üzere onaylanmış birçok bilimsel projede de yer almaktadırlar. Böylece öğrenciler, öz güvenleri tam, kendi kendilerine yetebilen ve sektörün beklentillerine en iyi şekilde cevap verebilen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Kısa Sözler...

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu BALKIS, Bölüm Başkanı

Bölümümüz, deneyimli ve uzman öğretim üyesi kadrosu ve gelişmiş laboratuvar imkanlarıyla, içinde bulunduğumuz bilgi çağının gelişmesine katkı sağlamak yönünde, İnşaat Mühendisliğinin tüm ana bilim dallarında çalışabilen, sanayi ile bütünleşen, çevre bilinci ve meslek etiğini ilke edinen, görev aldıkları projelerde liderlik özelliğine sahip, bilgi üreten, tasarım yapan, sorgulayan, uluslararası platformlarda yer alabilecek mühendisler yetiştirmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Salahheddin SABRİ, Öğretim Üyesi

İnşaat Mühendisliğinin geçmişi, insanın başının üzerine ilk çatıyı yerleştirdiği ana uzanır. Bir yandan toplumların alt ve üstyapıya ait talepleri, diğer yandan matematik ve fen bilimlerindeki gelişmeler, bu alanda bilgi birikimi oluşturmuştur. Bu bilgi birikiminin özverili bir akademik kadro ile çeşitlilik arzeden dinamik bir öğrenci camiası arasında paylaşılma ortamı oluşturulması, buraya bir diplomadan ötesini hedefleyen öğrenci gruplarını çekmektedir. İnşaat Mühendisliği mezunları bir köprü, yüksek bir kule, metro veya baraj olarak etrafımızda göreceğimiz önemli yapıların tasarlanması, inşası, yönetimi ve bakımındaki beyinler olacaklardır.

Yunus Emre BİLİM, Bölüm Öğrencisi

UKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü bana yapıların analiz süreçlerini ve tasarımların gerçek hayatta nasıl çalıştığını anlamak için bir bilgi birikimi verdi. Aynı zamanda işleriyönetmek ve sorunları çözmek için gerekli olan düşünce şeklini bulmamı sağladı. Mühendislik testleri, yöntemler ve teknikler fakültemiz öğretim üyeleri tarafından bizlere sunuldu. Bölümümüzün MÜDEK akreditasyonu almış olması da aldığımız eğitiMİ belgelemektedir. İnşaat Mühendisliği bölümünü seçtigim için çok mutluyum.

Akademik Program