• UKÜ Online

İnşaat Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Bölümün öğretim programları, öğrencilerin tasarım ve analiz yapma, yönetim potansiyelleri ve karar verme becerilerini, bilimsel ve teknik temellere dayalı olarak geliştirmeyi amaçlar. Bu programlar, onların kişisel yetenek, girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirmek ve İnşaat Mühendisliği alanındaki güncel ve çağdaş teknolojilerin bilincinde olmalarını sağlamak amacına yöneliktir. Programlar; planlama, tasarım, analiz, inşaat, inşaat sonrası bakım ve inşaat teknikleri konularını içerir. Bu bilgiler değişik amaçlı binalar, köprüler, ulaştırma tesisleri, enerji ve güç santralleri, hidrolik yapılar ile toplum yaşamını kolaylaştıran diğer yapıların tasarım ve inşasında uygulanır. Öğrenciler, bölümdeki bir yıllık temel bilim derslerini tamamladıktan sonra uygulamalı olarak, mekanik, yapı, hidrolik, topoğrafya, geoteknik mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, malzeme, yapı ve yapım yönetimi konularında dersler alırlar. İnşaat Mühendisliği Bölümünün ders programı aynı zamanda matematik, bilgisayar programcılığı ve bölüm dışı sosyal ağırlıklı ders konularını da kapsar. Bölümdeki öğrenciler, pratik eğitimlerinin yanı sıra, uygulamalı ve teorik araştırmaları yürütmeye de teşvik edilir.

Misyonunumuz bölgesel ve ulusal problemlere çözüm üretebilen, rekabetçi, içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde öncülük edecek projelerde yer alan, çağdaş ve etik değerlere bağlı, küresel gelişmelerden haberdar mühendisler yetiştirmektir.

 

Eğitim Olanakları

İşverenler ve firma sahipleri; İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmeleri, beşeri ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. Bu nedenle bölüm öğrencilerine; kendi kendilerini geliştirebilecekleri, şantiye ortamında bulunan tüm koşulların mevcut olduğu deneysel çalışmaları yürütebilecekleri fırsatlar sunulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetiminde döner sermaye projelerinin yanı sıra, ülke ekonomisine ve bilime katkı sağlamak üzere onaylanmış birçok bilimsel projede de yer almaktadırlar. Bitirme dönemindeki projeler tüm anabilim dallarını içerdiğinden öğrenciler her konuyu detaylı çalışmış olmaktadırlar. Böylece öğrenciler, öz güvenleri tam, kendi kendilerine yetebilen ve sektörün beklentillerine en iyi şekilde cevap verebilen bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

 

Akreditasyonlar ve Üyelikler

İngilizce dilde eğitim verilen İnşaat Mühendisiliği Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.

Kariyer Alanları

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının genellikle piyasaya yakın bir eğitim anlayışından gelmelerini, ikili ilişkiler açısından liderlik niteliklerine ve grup çalışmalarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek becerilere sahip olmaları beklemektedirler. İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler geniş bir kariyer olanağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar, temel mühendislik yapıları inşasında, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman, kanalizasyon ağı, su arıtma tesisi, baraj ve gölet yapımı gibi birçok projede yer alabilmektedirler. Mesleklerini; kamu kuruluşları, özel sektör ya da kendi kurdukları şirketlerde icra edebilmektedirler. Gelecekte İnşaat Mühendislerine duyulan gereksinim daha da artacağı öngörüldüğünden mezun olacak öğrencilerin iş bulma olanakları çok yüksektir. Ayrıca belli dallarda oluşan açıklar akademide de iş olanağını artırmaktadır.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs
Bölüm Başkanı E-posta: apekrioglu@ciu.edu.tr
 

 

Son güncelleme: 26-12-2018