• UKÜ Online

Eğitim Amaçları

  • Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli iyileşmeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettirirler.
  • Ulusal ve uluslararası çalışmalarda gerekli liderlik, kendine güven ve iletişim özellikleri ile planlama ve yönetim görevlerini yürütebilirler.
  • Bulundukları üretim ve hizmet sektörlerinde, sistem yaklaşımı ile problemleri tespit eder, tanımlar, çözüm aşamalarını planlar ve alternatif çözüm önerileri üretme özellikleriyle yurt içi/yurt dışı çalışmalar yapabilirler.
Son güncelleme: 16-08-2018