• UKÜ Online

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği okumak istiyorum çünkü…

Endüstri Mühendisliği Programında yer almak demek temel mühendislik eğitimi yanında işletme, insan ilişkileri, üretim, yönetim gibi alanlarda da bilgi sahibi olmak demektir. Dünyada Endüstri Mühendislerinin temel amacı, kısa sürede verimliliği artırarak maliyeti düşürmek ve kazancı artırmaktır. Aslında, tüm sistemler içlerinde Endüstri Mühendisliği yaklaşımı barındırmaktadır. Bu yaklaşımdaki eğitimle donanarak sektörde emin adımlarla yürümek istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Endüstri Mühendisliği programının ders programı, öğrencilere nitelik sağlayacak teorik, uygulamalı ve seçmeli derslerle harmonize edilmiştir. Endüstri Mühendisliği işlevlerini yerine getirirken, alan derslerinin yanı sıra bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile istatistik ve olasılıktan yararlanır. Kazanılan teorik becerilerin yanı sıra ders kapsamındaki projeler, mezuniyet projeleri, iki yaz döneminde yapılacak yirmişer günlük stajlar, hem bilgileri pekiştirecek hem de mezuniyet sonrası iş olanaklarına kapı aralayabilecek niteliktedir. Bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra, iş etüdü ve insan faktörünü temel alan bilimsel deneylere yönelik ergonomi laboratuvarı da öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasını, aynı zamanda tasarımlarını gerçekleştirmek için uygun bir ortam sağlamaktadır. Gerek üretim gerekse hizmet sektörünün daha efektif, verimli, optimal ve kaliteli işlev yapmasına olanak sağlar.

Kariyer olanakları nelerdir?

Endüstri mühendisleri hem üretim hem yönetim alanlarında bilgili oldukları için üretim sektöründen yönetim sektörüne geniş bir yelpazede çalışma imkânına sahiptir. Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar. Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder. Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar. Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar, ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Öncelikli görevi üretim veya yönetimde kısa sürede verimliliği artırmaktır.

Kısaca Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Endüstri Mühendisi” unvanını alır. Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek eğitim alırlar. Endüstri Mühendisliği, her düzeydeki yöneticinin yönetim ve karar verme aşamalarında gerekli olan bilgi desteğini, bilimsel yöntemler kullanarak veren kişidir. Bu nedenle bir Endüstri Mühendisi kamu, ticaret, hizmet, tasarım, sanayi, sağlık ve hatta askeri alanda faaliyet gösteren bütün örgütlerde çalışabilir. Ayrıca, Endüstri Mühendisliği ile ilgili herhangi bir konuda yüksek lisans da yapabilmektedirler.

Araştırma ve Uygulamalar

Bölümümüz öğretim üyeleri, verdikleri derslere ilave olarak, bilimsel çalışmalar yapmakta ve yapmış oldukları çalışmaları bilimsel yayınlar halinde konferanslarda sunmakta veya dergilerde yayımlamaktadırlar. Yapılan bu çalışmalardan bazıları İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Mühendislik Yönetimi, Endüstri-Çevre İlişkileri Yönetimi gibi güncel konulardır.

Bölümümüzde ders müfredatındaki derslere ilave olarak öğrencilerimiz düzenlenen teknik geziler ile fabrikaları da ziyaret etmekte; hazırladıkları proje çalışmaları ile yurtdışında sunumlar yapmakta ve yine beşincisi yapılmış olan KEMÖB (Kıbrıs Endüstri Mühendisliği Öğrenci Buluşması) etkinliği kapsamında akademisyen ve uygulamacıları dinleme ve kendilerini geliştirme olanağı bulmaktadırlar.

Kısa Sözler…

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tansu TUNÇBİLEK, Program Kordinatörü

“Güçlü eğitim kadrosu ve sanayi ile olan iç içe projelerimiz ışığında mezunlarımız piyasaya hazır ve bilgili bireyler olarak yetişmektedir. Öğrencilerimizin, mezuniyetinden sonra ortalama 6 ay gibi kısa bir sürede iş bulmaları bunun en bariz kanıtıdır. Mezunlarımızın, akademik hayatta etik ve yetkin olmaları, iş disiplini ve sorumluluk bilgisiyle hayata bir adım önde başlamaları bizim için gurur verici bir unsurdur. ”

Hasan BİLGİN, Bölüm Mezunu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kesinlikle tereddüt edilmeden yazılacak bir üniversitedir. Bölüm hocalarımın verdikleri eğitimin kişisel gelişimime ve iş bulmada çok faydaları olmuştur. Her sene yapılan Kıbrıs Endüstri Mühendisleri Buluşması (KEMÖB) sayesinde bölümümüzden mezun ve işyerlerinde kariyer yapan mühendislerin tecrübeleri, iş görüşmelerinde bizlere çok yardımcı oldu. Başta bölüm hocalarım olmak üzere tüm UKÜ ailesine bana katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Akademik Program