• UKÜ Online

Endüstri Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Bölümden mezun olan öğrenciler “Endüstri Mühendisi” unvanını alır. Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek düzeyde olurlar. Endüstri Mühendisliği, her düzeydeki yöneticinin yönetim ve karar verme aşamalarında gerekli olan bilgi desteğini, bilimsel yöntemler kullanarak veren kişidir. Bu nedenle bir Endüstri Mühendisi kamu, ticaret, hizmet, tasarım, sanayi, sağlık ve hatta askeri alanda faaliyet gösteren bütün örgütlerde çalışabilir. Ayrıca, Endüstri Mühendisliği ile ilgili herhangi bir konuda yüksek lisans da yapabilirler. Bölüm öğretim üyeleri, verdikleri derslere ek olarak, bilimsel çalışmalar yapmakta ve yapmış oldukları çalışmaları bilimsel yayınlar halinde konferanslarda sunmakta veya dergilerde yayımlamaktadırlar. Yapılan bu çalışmalardan bazıları İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Mühendislik Yönetimi, Endüstri-Çevre İlişkileri Yönetimi gibi güncel konulardır. Bölümümüzde ders müfredatındaki derslere ek olarak öğrencilerimiz düzenlenen teknik geziler ile fabrikaları ziyaret etmekte; hazırladıkları proje çalışmaları ile yurt dışında sunumlar yaparak kendilerini geliştirme olanağı bulmaktadırlar.

 

Bölümün Özgörevi 

Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörevi, yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli iyileşmeyi ilke edinerek evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan mühendisler yetiştirmeyi; çözüm önerileri üretme özellikleriyle toplumun gelişmesine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

 

Eğitim Olanakları

Endüstri Mühendisliği Bölümünün ders programı, öğrencilere nitelik sağlayacak teorik, uygulamalı ve seçmeli derslerle harmonize edilmiştir. Endüstri Mühendisliği işlevlerini yerine getirirken, alan derslerinin yanı sıra bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile istatistik ve olasılıktan yararlanır. Kazanılan teorik becerilerin yanı sıra ders kapsamındaki projeler, mezuniyet projeleri, iki yaz döneminde yapılacak yirmişer günlük stajlar, hem bilgileri pekiştirecek hem de mezuniyet sonrası iş olanaklarına kapı aralayabilecek niteliktedir. Bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra, iş etüdü ve insan faktörünü temel alan bilimsel deneylere yönelik ergonomi laboratuvarı da öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttırılmasını, aynı zamanda tasarımlarını gerçekleştirmek için uygun bir ortam sağlamaktadır. Gerek üretim gerekse hizmet sektörünün daha efektif, verimli, optimal ve kaliteli işlev yapmasına olanak sağlar.

 

Kariyer Alanları

Endüstri mühendisleri hem üretim hem yönetim alanlarında bilgili oldukları için üretim sektöründen yönetim sektörüne geniş bir yelpazede çalışma olanağına sahiptir. Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar. Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder. Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar. Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar, ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Öncelikli görevi üretim veya yönetimde kısa sürede verimliliği artırmaktır.

 

İletişim 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Dağbaşı
Bölüm Başkanı E-posta: mdagbasi@ciu.edu.tr
 

 

Son güncelleme: 26-12-2018