• UKÜ Online

Mekatronik Mühendisliği Programı

Bölüm Hakkında

Günümüzde makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı sektörlerinde teknolojinin hızla ilerlemesi ve aynı zamanda endüstriyel otomasyonun gelişerek endüstride akıllı makinelerin ve robotların kullanılmaya başlanması ile bu yeni teknolojilerin geliştirilmesinin tüm aşamalarında kendine yer bulabilecek yeni bir mühendislik dalına olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Mekatronik bir ürün, mekanik gücü oluşturmak için motor sistemleri, oluşan gücü aktarmak için mekanik sistemler, değişimleri algılamak için sensörler, sistemin kontrolü için mikroişlemci ve tüm sistem veya makineyi merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır. Mekatronik Mühendisliği, yukarıda bahsedilen teknolojilerin tasarlanarak üretilebilesi için Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin ilgili alanlarının birleşiminden oluşur. Mekatronik Mühendisliği Programı; zamanı, öz kaynakları ve iş gücünü ekonomik olarak kullanabilen, aynı zamanda günümüz teknolojisi ve mühendislik üretkenliğini, çevresel gerçekleri göz ardı etmeksizin en verimli şekilde kullanarak teknolojik tasarımlar yapabilen kaliteli mühendislerin yetişmesini sağlayan birimdir.

 

Eğitim Olanakları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim ve öğretim faaliyetleri, son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuvarlarla ve çağımızın gerektirdiği her türlü teknolojik olanağı içeren sınıf ortamlarında verilmektedir. Bölümümüz bünyesinde nitelikli ve tanınmış üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış sekiz öğretim üyesi görev yapmaktadır. Mekatronik Mühendisliği öğrencilerimiz Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün dışında Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden de öğrencilerle birlikte dersler almaktadırlar. Böylelikle derslerimiz multi-disiplin bir şekilde yürütülerek farklı disiplinden gelen öğrencilerin kolaborasyonu sağlanmaktadır. Öğretim üyesi kadromuz, kendi uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmalığı yürüten bilimsel çalışmalar sürdüren tecrübeli akademisyenlerden oluşmaktadır. Programımızın eğitim dili İngilizce’dir. Global bir dil olan İngilizce eğitim sayesinde öğrencilerimiz hem şu anda derslerine çalışırlarken hem de hayat boyunca mesleklerini icra ederken kolaylıkla yabancı dilde yazılmış referansları takip edip kendilerini geliştirebileceklerdir.

 

Kariyer Alanları

Mekatronik Mühendisliğinin uygulama ve çalışma alanları oldukça geniştir. İnsan gücüyle yapılamayacak kadar ağır, insan duyarlılığı ile yapılamayacak kadar küçük ve detaylı veya insanların yapmasının sakıncalı ve tehlikeli olan görevleri makinelerin yapması insanlık için gereklidir. Mekatronik Mühendisleri bu makinaların tasarlanıp üretilmesinde büyük rol oynar. Mekatronik Mühendisliğinin uygulama alanları arasında Sağlık Robotları, Tarım Robotları, Otomotiv Endüstrisi, Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS), Uçan Robotlar, Robot Görme, Endüstriyel Otomasyon, Akıllı Silah ve Silah Sistemleri, Mikro Robotlar, Gezer Robotlar ve Endüstriyel Robot Kollar sayılabilir. Dünyada bu alanlarda çalışan endüstriyel firmalar yeni sayılabilecek bu dalda eğitimli mühendislere ihtiyaç duymaktadır ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı bu firmaların ihtiyaç duyduğu kalitede mühendisler yetiştiren bir birimdir.

 

İletişim

Mühendislik Fakültesi

Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2423)

Faks: +90 392 671 1143

Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta:  mkusaf@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 10-12-2018