• UKÜ Online

Çevre Mühendisliği Programı

Program Hakkında

Çevre Mühendisliği, çağımızda en öncelikli sorunların başında gelen çevre kirliliğini analiz eden ve çözümler üreten bir mühendislik dalıdır. Bugün tüm dünyada içme suyu, atık su, katı atık, hava ve toprak kirliliği gibi konularda uzman mühendislere ihtiyaç duyulmakta ve ekolojik denge, enerji, gıda ve suyun korunumu, geri kazanım, yenilenebilir kaynakların etkin ve verimli kullanılması konularında çalışmalar yürütülmektedir. Çevre Mühendisliğinde özellikle üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen bölüm derslerinin birçoğu çeşitli ders proje uygulamalarıyla ve yaz mevsiminde yaptırılan stajlarla pekiştirilmektedir. Modern çağın getirdiği sorunları çözebilmek için günümüzde en çok öne çıkan ve gelecekte de dünyanın sürdürülebilir olması için en çok ihtiyaç duyulacak mesleklerin başında gelmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Çevre Mühendisliği Programı olarak, çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim programı boyunca su ve atık su arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda dersler almakta ve bu konularda projeler yapmaktadırlar.

Teorik ve uygulamalı derslerde, mezuniyet projelerinde analiz laboratuvarlarımızın yanı sıra, bilgisayar salonlarımız ve kütüphanemiz gerekli çalışma olanaklarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendislerine büyük görevler düşmektedir.

 

Kariyer Alanları

Çevre Mühendisliğinde okuyan öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çeşitli devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilmekte ve aynı zamanda kendi şirketlerini kurarak proje tasarımı, uygulaması ve çevre yönetimi konularında çalışmaktadırlar. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri projelendirme ve inşaatı; evsel ve endüstriyel atık su arıtımı sistem seçimi, projelendirme, inşaat ve işletimi, gürültü kirliliği kontrolü; hava kirliliği ve kontrolü gibi konular çevre mühendisliğinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çevre Mühendisliği multi disipliner bir meslek olup birçok modern meslekle ortak çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. İnşaat, makina, enerji gibi Mühendislik alanlarının yanı sıra, siyasi bilimler, hukuk gibi sosyal konularda da etkin hale gelmektedir. Bu hedefler doğrultusunda eğitim almak isteyen ve mesleğinin önemini kavrayarak istekle çalışma hevesine sahip olan öğrencileri bölümümüze bekliyoruz.

Son güncelleme: 16-08-2018