• UKÜ Online
Biyomühendislik Programı

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
ENGL141 OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I 3 2 2
TARH100 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Kredisiz 2 -
HIST100 HISTORY OF CIVILIZATION Kredisiz 2 -
CMPE101 BİLGİSAYARA GİRİŞ 3 2 2
CHEM110 GENEL KİMYA 4 3 2
MATH101 ANALİZE GİRİŞ-I 4 3 2
MATH121 LİNEER CEBİR 2 2 -
BIOE100 BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞ Kredisiz 1 -
İkinci Dönem
STAT110 BİYOİSTATİSTİK 2 2 -
ENGL142 OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II 3 2 2
TREG100 TÜRK DİLİ Kredisiz 2 -
TURK100 TÜRKÇE Kredisiz 2 -
MATH102 ANALİZE GİRİŞ-II 4 3 2
CHEM104 ORGANİK KİMYA 3 3 -
PHYS101 GENEL FİZİK-I 4 3 2
BIOE112 MÜHENDİSLİK İÇİN BİYOLOJİ 4 3 2
Üçüncü Dönem
MATH203 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 3 1
PHYS102 GENEL FİZİK-II 4 3 2
MICB120 MIKROBİOLOJİ 4 3 2
CHEM215 BİYOKİMYA 4 3 2
BIOE207 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 4 3 2
Dördüncü Dönem
ANAT110 ANATOMİ-FİZYOLOJİ-I 4 4 -
PHAR208 İMMÜNOLOJİ 2 2 -
INDE232 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3 3 -
EELE202 DEVRE TEORİSİ I 4 3 2
CVLE224 YAPI MELZEMELER 4 4 1
Beşinci Dönem
CVLE331 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 4 4 1
ENRE301 TERMODİNAMİK 4 3 2
BIOE300 YAZ STAJI Kredisiz 0 -
BIOE303 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ VE CİHAZLARI 3 2 2
EFEXX1 FAKÜLTE SEÇMELİSİ 3 3 -
BIOE305 BİYOİNFORMATİK 3 2 2
Altıncı Dönem
ENRE302 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ 4 3 2
EFEXX2 FAKÜLTE SEÇMELİSİ 3 3 -
EFEX11 FREE ELECTIVE 3 3 -
BIOE306 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA İŞLEMLERİ 3 3 -
BIOE308 BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ 4 3 2
Yedinci Dönem
BIOE400 YAZ STAJI II Kredisiz 0 -
BIOE403 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ 4 4 -
BIOE405 BİYOLOJİK MATERYALLER VE İLAÇ SALINIMI 3 3 -
BIOE401 BİYOPROSES TASARIMI I 4 3 2
EFEXX3 FACULTY ELECTIVE 3 3 -
ENGI401 PROJECT MANAGEMENT 3 3 -
Sekizinci Dönem
ENGI402 CAPSTONE PROJECT 4 2 4
EFEX12 FREE ELECTIVE 3 3 -
EFEXX4 FACULTY ELECTIVE 3 3 -
BIOE404 DOKU MÜHENDİSLİĞİ 3 3 -
BIOE402 BİYOPROSES TASARIMI II 4 3 2
Seçmeli Dersler
BIOE302 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ 3 3 -
BIOE493 ELECTROPHYSİOLOGY 3 3 -
BIOE494 SPECİAL TOPİCS İN BİOENGİNEERİNG 3 3 -
BIOE361 INDUSTRİAL AND ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY 3 3 -
ENVE427 SOİL AND GRD.WATER POLLUTİON 3 3 -
INDE492 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 3 1
ILE335 ETHICS 3 3 -
ENVE402 ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 3 3 -
CMPE112 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 4 3 2
EELE411 ROBOT TEKNİĞİ 3 3 1
Son güncelleme: 25-01-2018