• UKÜ Online

Biyomühendislik Programı

Program Hakkında

Biyomühendislik, son 35 yıl içinde, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen, biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Yaşamın kodunun çözülmesinden sentetik hücreye uzanan biyolojik devrimde en büyük pay biyomühendislerindir. Programdan mezun olanlara biyomühendis unvanı verilir.

Biyomühendislik Lisans Programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlar. Bunun için öğrenciler mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden incelemeyi öğrenir. Alınan eğitimin gerçek hayattaki uygulamaları zorunlu yaz stajları ile sağlanır. Ayrıca, dördüncü sınıfta her bir öğrenciye verilen mezuniyet projesi ile öğrencilerimiz hem dört yıl boyunca aldıkları bilgileri pekiştirir hem de güncel problemlere çözüm üretebilecekleri çalışmalar gerçekleştirir.

 

Eğitim Olanakları

Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlar. Dört yıllık eğitim süresince, fizik, kimya, biyoloji, matematik, malzeme bilimi gibi temel bilim dersleri; termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik dersleri ve genetik, moleküler biyoloji, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, biyoproses mühendisliği, nörobiyoloji, immunoloji gibi dersler verilerek temel ve uygulamalı bilimler arasında bir köprü oluşturulmuştur. Dört yıllık eğitim müfredatını oluşturan derslerin birçoğunun soru çözme saatleri veya laboratuvar uygulamaları vardır. Öğrencilerimizin eğitimlerinin ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda yaz dönemlerinde staj yapmaları zorunlu olup öğrencilerimiz teoride öğrendikleri temel bilgileri yaz stajı sırasında uygulama fırsatı bulabilmektedir.

 

Kariyer Alanları

Biyomühendislik Bölümü Lisans Programını tamamlayacak kişilerin yapacakları veya yapabilecekleri işler arasında, genetik analizler, biyolojik, sitolojik toksisite testleri, biyolojik üretim süreçleri, reaktörler ve uygun ayırma/saflaştırma ekipmanı seçimi ve tasarımı, biyolojik malzeme testleri, geliştirilmesi ve üretimi, tanı kitleri üretimi sayılabilir.

Biyomühendislik Lisans Programlarını tamamlayacak kişilerin, ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede hastane ve kliniklerde, Hıfsı Sıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve hatta askeri kuruluşlarda görev alabilmeleri mümkün olacaktır. Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar), enzimler ve çeşitli biyolojik polimerler gibi biyokimyasal maddeler, biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu gibi biyolojik üretim yapan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur. Ülkeler bazında, “BİYO-EKONOMİ” den bahsedebilecek duruma geldiğimiz bugün, biyomühendislerin önemi giderek artmaktadır.

 

Son güncelleme: 16-08-2018