• UKÜ Online

Çevre Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Çevre Mühendisliği Bölümü iki lisans programından oluşmaktadır. Bunlar; Biyomühendislik ve Çevre Mühendisliği’dir. Biyomühendislik Programı; biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması, temel mühendislik ve malzeme bilimleri üzerine yoğunlaşan bir bilim dalıdır. Biyomühendislik Programı özellikle biyolojik tekniklerin analiz edildiği ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara üretilen çözümleri incelemektedir. Bu alanda eğitim alan öğrenciler, sektörün sorunlarına doğru ve özgün çözümler üretebilmek; yeni yaklaşımları anlamak ve modern teknikleri geliştirmek için gerekli olan bilgi birikimini bu program kapsamında edinir. Çevre Mühendisliği Programı, dünyanın en önemli sorunlarından olan çevre kirliliğini analiz edip bu doğrultuda çözümler üreten mühendislik dalıdır. Öğrenciler, çevre kirliliğinin önlenmesi, katı atık yönetimi, kontrolü, su, hava kirliliği ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği alanlarında eğitim görür Bölüm kapsamındaki her iki programın eğitim dili İngilizce olup derslerin birçoğu teorik bilgiye ek olarak proje uygulamaları ve staj programları ile desteklenmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Biyomühendislik Lisans Programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlar. Dört yıllık eğitim süresince, fizik, kimya, biyoloji, matematik, malzeme bilimi gibi temel bilim dersleri; termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik dersleri ve genetik, moleküler biyoloji, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, biyoproses mühendisliği, nörobiyoloji, immunoloji dersleri verilmektedir. Böylece, temel ve uygulamalı bilimler arasında bir köprü oluşturulmuştur.

Çevre Mühendisliği Programı kapsamında, çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitim programı boyunca su ve atık su arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlanması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda dersler almakta ve bu konularda projeler yapmaktadırlar.

 

Kariyer Alanları

Biyomühendislik Lisans Programlarını tamamlayan kişilerin, ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsı Sıhha ve Türk Standardları Enstütüsü (TSE) gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve hatta askeri kuruluşlarda görev alabilmeleri mümkündür. Mezunlarımız, biyoteknolojik yöntemler kullanarak, çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar), enzimler ve çeşitli biyolojik polimerler gibi biyokimyasal maddelerin, biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için ilgili kurumların AR-GE birimlerinde planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

Çevre Mühendisliğinde okuyan öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çeşitli devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilmekte ve aynı zamanda kendi şirketlerini kurarak proje tasarımı, uygulaması ve çevre yönetimi konularında çalışabilmektedirler. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri projelendirme ve inşaatı; evsel ve endüstriyel atık su arıtımı sistem seçimi, projelendirme, inşaat ve işletimi, gürültü kirliliği kontrolü; hava kirliliği ve kontrolü gibi konular çevre mühendislerinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Rana Kıdak 
Bölüm Başkanı E-posta: rkidak@ciu.edu.tr
 

 

Son güncelleme: 26-12-2018