• UKÜ Online

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliğinde okumak istiyorum çünkü…

Ülkemizde ve dünyamızda gittikçe artan çevre kirliliği geleceğimiz için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Sanayiden ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan bu karmaşık çevre problemlerinin çözümlenebilmesi için iyi eğitim almış ve konusuna hakim olan Çevre Mühendislerine ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Ben de üzerime düşen görevi yapmak ve çözümün bir parçası olmak için Çevre Mühendisliğinde okumak ve çevre yönetiminde söz sahibi olmak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Çevre Mühendisliği Bölümü olarak, çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz bölümde verilen 4 yıllık eğitim programı boyunca su ve atıksu arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda dersler almakta ve bu konularda projeler yapmaktadırlar.

Teorik ve uygulamalı derslerde, mezuniyet projelerinde analiz laboratuarlarımızın yanı sıra, bilgisayar salonlarımız ve kütüphanemiz gerekli çalışma imkanlarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendislerine büyük görevler düşmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Çevre Mühendisliğinde okuyan öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çeşitli devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmekte ve aynı zamanda kendi şirketlerini kurarak proje tasarımı, uygulaması ve çevre yönetimi konularında çalışmaktadırlar. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri projelendirme ve inşaatı; evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı sistem seçimi, projelendirme, inşaat ve işletimi,  gürültü kirliliği kontrolü; hava kirliliği ve kontrolü gibi konular çevre mühendisliğinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda eğitim almak isteyen ve mesleğinin önemini kavrayarak istekle çalışma hevesine sahip olan öğrencileri bölümümüze bekliyoruz.

Kısaca Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği, çağımızda en öncelikli sorunların başında gelen çevre kirliliğini analiz eden ve çözümler üreten bir mühendislik dalıdır. Bugün tüm dünyada içme suyu, atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği gibi konularda uzman mühendislere ihtiyaç duyulmakta ve ekolojik denge, enerji, gıda ve suyun korunumu, geri kazanım, yenilenebilir kaynakların etkin ve verimli kullanılması konularında çalışmalar yürütülmektedir. Çevre Mühendisliğinde özellikle üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen bölüm derslerinin birçoğu çeşitli ders proje uygulamalarıyla ve yaz mevsiminde yaptırılan stajlarla pekiştirilmektedir.

Araştırma ve Uygulamalar

Bölümümüzde Çevre Kimyası Laboratuvarı, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Temel İşlemler I ve II Laboratuvarı öğrencilerin derslerinde uygulama imkanı sunmaktadır. Ayrıca Enstrümental Analiz ve Merkez Laboratuvarlarımız da öğrencilerimize açık olup, su/katı numunelerde her türlü analitik kirlilik parametresi ölçümü ve konvansiyonel kontrol ve arıtım sistemlerinin uygulamaları, yenilikçi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. KKTC’deki en gelişkin Analiz Laboratuvarına sahip olan bölümümüzde araştırma /geliştirme çalışmaları, TÜBİTAK destekli araştırma projeleri ve yüksek lisans / doktora tez çalışmaları başarı ile yürütülmektedir. 

Kısa Sözler...

Doç. Dr. Rana KIDAK, Bölüm Başkanı

Bölümümüzde verilen eğitimin amacı öğrencilerimizin çevresel sorunları analiz etme, bu sorunlar için çözümleri tasarlama, gerçekleştirme ve işletme yeteneğine sahip mühendisler olarak mezun olmalarıdır. Mezunlarımızın mesleki ve etik sorumluluk bilincine, insanlık yararına ve gelişimine katkıda bulunabilme yeteneğine sahip, çevre kirliliği ile mücadele konusunda yetkin mühendisler olmalarını hedeflemekteyiz.

 

Egehan GEZELGE, Bölüm Öğrencisi

KKTC’de ilk olarak UKÜ’de açılan ve şu anda tek olan Çevre Mühendisliği Bölümünde okuyor olmanın, daha yaşanabilir bir dünya için çevremizi etkileyen negatif etmenlere çözüm yaratmamızı sağlayacağını düşünüyorum. Bölümde okumaktan çok mutluyum ve mezun olunca iyi bir kariyer yapmayı hedeflemekteyim.

Akademik Program