• UKÜ Online
Akademik

You are here

Biyomühendislik

 

Biyomühendislik okumak istiyorum çünkü….

Biyomühendislik, temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kuran, üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmaların yapıldığı bir bölümdür. Son yılların en hızlı gelişen meslekleri arasında yer alan biyomühendislik, araştırma yapmayı seven meraklı gençler için uygun bir meslektir. ‘Biyo’, yani “yaşam”ın girdiği her alanda faaliyet gösterecek olan biyomühendisler tıp, genetik, gıda, tarım, çevre ve enerji gibi kilit sektörlerin vazgeçilmez parçalarıdırlar. Yaşamın kodunun çözülmesinden sentetik hücre’ye uzanan biyolojik devrimde en büyük payın biyomühendislerin olduğunu biliyorum ve tüm bu gelişmeleri yakından takip edip içinde yer almak istiyorum. Ülkeler bazında, “BİYO-EKONOMİ” den bahsedebilecek duruma geldiğimiz bugün, biyomühendislerin önemi giderek artmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Dört yıllık eğitim süresince, fizik, kimya, biyoloji, matematik, malzeme bilimi gibi temel bilim dersleri; termodinamik, ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik dersleri ve genetik, moleküler biyoloji, metabolizma, hücre fizyolojisi ve biyokimyası, biyoproses mühendisliği, nörobiyoloji, immunoloji gibi dersler verilerek temel ve uygulamalı bilimler arasında bir köprü oluşturulmaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Biyomühendislik Bölümü lisans programını tamamlayacak kişilerin yapacakları veya yapabilecekleri işler arasında, genetik analizler, biyolojik, sitolojik toksisite testleri, biyolojik üretim süreçleri, reaktörler ve uygun ayırma / saflaştırma ekipmanı seçimi ve tasarımı, biyolojik malzeme testleri, geliştirilmesi ve üretimi, tanı kitleri üretimi sayılabilir.

Biyomühendislik Lisans Programlarını tamamlayacak kişilerin, ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede hastane ve kliniklerde, Hıfsı Sıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde ve hatta askeri kuruluşlarda görev alabilmeleri mümkün olacaktır. Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

Kısaca Biyomühendislik Bölümü

Biyomühendislik, son 35 yıl içinde, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen, biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Bu programdan mezun olanlarabiyomühendis unvanı verilecektir.

Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun için öğrenciler mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden incelemeyi öğreneceklerdir. Alınan eğitimin gerçek hayattaki uygulamaları staj yapılarak takip edilebilmektedir. Ayrıca, dördüncü sınıfta her bir öğrenciye verilen mezuniyet projesi ile öğrencilerimiz hem dört yıl boyunca aldıkları bilgileri pekiştirecekler hem de güncel problemlere çözüm üretebilecekleri çalışmalar gerçekleştirebileceklerdir.

Araştırma ve Uygulamalar

Biyomühendislik, diğer mühendislik dallarında olduğu gibi uygulama ağırlıklı bir bölümdür. Kimya, biyoloji, doku kültürü, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik ve biyoproses laboratuvarlarında ders uygulamaları, projeler ve araştırmalar yürütülmektedir. Mikroskoplar, etüvler, inkübatörler, otoklav, taramalı elektron Mikroskobu (SEM), liyofilizatör, floresans mikroskopu, homojenizatör, CO2 İnkübatörü, fermentörler, Fourier Transform Infrared Spectrofotometre (FTIR), Gaz kromotografi-kütle spektrofotometre (GC-MS), Online katı faz ekstraksiyon cihazı (Online SPE), UV-Visible spektrofotometre, elektroforez sistemi, güvenlik kabinleri, santrifüjler, çalkalayıcılar bu laboratuvarlarda bulunan önemli cihazlardandır. Ayrıca bilgisayar derslerinin uygulamaları için Mühendislik Fakültesi laboratuvarları kullanılmaktadır. Uygulamalar bu yüksek teknolojiye sahip labaratuvarlarda dünyanın en seçkin akademisyenleri tarafından hazırlanmış programlara göre yürütülmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerimize üniversitemizin seçkin araştırma kurumu olan Biyoteknoloji Araştırma Merkezi´nde onkoloji, mikrobiyoloji ve çevre problemleri üzerinde çalışma imkânları da sunulmaktadır.

Kısa Sözler…

Yrd. Doç. Dr. Hatice Ataçağ ERKURT, Bölüm Başkanı

Son yılların en hızlı gelişen bilim dallarından biyomühendislik alanında istihdam olanakları tüm dünya genelinde artış göstermektedir. Bu çerçevede, yeni yüzyılın mühendislik ölçütlerine uygun biyomühendislere giderek artan bir önemle gereksinim duyulmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Biyomühendislik Programı, mesleki formasyonu sağlam, geniş ufuklu, yerel ve küresel sorunlar hakkında bilinçli, etik değerler ve sosyal sorumluluk konularına duyarlı biyomühendisler yetiştirecektir. Öğrencilerimize, mühendislik ve temel bilimler konusunda iyi bir eğitim vermeyi, yüksek kalitede temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmeyi ve öğrencilere biyomühendislik kariyeri için gerekli olan problem çözme ve takım oluşturma yeteneklerini  kazandırmayı amaçlıyoruz.

Aylin Özge MERİÇ, Bölüm öğrencisi

Biyomühendislik bölümünü tercih etmemin sebebi, biyomühendisliğin ülkemizde popüler hale gelen genetik, medikal ve biyoteknoloji alanlarını da kapsaması ve mezun olduktan sonra çok geniş bir alanda çalışma imkanı bulabilecek olmamdır.

Akademik Program