• UKÜ Online

Bilgisayar Mühendisliği Programı

Program Hakkında 

Bilgisayar mühendisliği teknoloji ve yeniliğin kesişme noktasında yer alır. Bundan dolayı Bilgisayar Mühendisliği Programı öğrencilerine matematik, fizik, bilgisayar mühendisliği ve teknik alanlarda güçlü bir altyapı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, verilen temel ilkeleri kullanarak donanımsal ve yazılımsal olarak bilgisayar sistemlerini analiz edebilecek ve değerlendirebilecek niteliklere sahip olurlar. Mezunlarımız ayrıca bilişim problemleri için en son teknolojik çözümleri, hem donanımsal hem de yazılımsal olarak çeşitli bilgisayar sistemleri tasarlayarak çözebilecek yetenekte olurlar. Tüm Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, yukarıda verilen programa özgü amaçların yanında sosyal sorumluluk, profesyonellik ve mesleki etik konusunda da bilgi sahibi olurlarken liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı da yakalarlar.

 

Eğitim Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği lisans programının ders müfredatı, kamu ve özel kurumlarının güncel ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bölüm müfredatı içerisinde, alan dersleri yanında matematik, fizik, kimya, elektrik elektronik mühendisliği dersler ve bölüm dışı sosyal bilimler alanından da dersler yer almaktadır. Bilgisayar mühendisliği alan derslerinin yaklaşık olarak tümü uygulama ağırlıklı olup öğrencilerimizin almış oldukları teorik eğitim, yaptıkları projeler aracılığı ile pekiştirilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği lisans programı öğrencileri, eğitimleri süresince kendi alanlarından olan yapay zeka, veri tabanları, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, çeşitli programlama dilleri ve programlama yöntemleri, mikro işlemciler, sinyal işleme  ve proje yönetimi gibi dersler alırlar. Bu sayede kendilerini kolayca iş hayatına hazırlayabilirler.

 

Kariyer Alanları

Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz “Bilgisayar Mühendisi” unvanını alırlar. Öğrencilerimiz, öğrenim hayatları boyunca kazandıkları nitelikli bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde mezun olduktan sonra da, dünyanın her yerinde çalışma ve kariyer yapma olanağına sahip olurlar. Program mezunları bilgi işlem yönetimi, yazılım geliştirme, yazılım tasarımı, veritabanı yönetimi ve tasarımı, sistem güvenliği, bilişim sistemleri danışmanlığı, web tabanlı uygulama geliştirme, mobil uygulama geliştirme, sistem entegrasyonu, endüstriyel yazılımlar, yazılım projeleri yönetimi, bilgisayar ağları kurulumu, ağ yönetimi ve sistem yönetimi gibi çok geniş alanda kariyer olanağına sahip olurlar. Ayrıca aldıkları nitelikli ve kaliteli eğitim sayesinde bilgisayar teknolojileri ile ilgili herhangi konuda lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer olanaklarına sahip olabilirler.

 

Akreditasyonlar ve Üyelikler

Bilgisayar Mühendisliği lisans programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)  tarafından 2019 yılına kadar akredite edilmiştir.

 

MÜDEK nedir?

Mühendislik programlarının kaliteli eğitim verdiğini belgeleyen, saygın akreditasyon kurumlar Avrupa’da ENAEE örgütünü oluşturarak program değerlendirmelerinin etkin yapılması konusunu güvence altına almıştır. MÜDEK ENAEE kuruluşunun önde gelen bir üyesi olarak söz konusu kuruluşun denetiminden geçerek sadece akreditasyon değil ayrıca EUR-ACE etiketi vermekle yetkilendirilmiştir.

EUR-ACE etiketi ile, söz konusu UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Avrupa mühendislik eğitim standartları çerçevesinde de kaliteli bir eğitim ve öğretim vermekte olduğu tescil edilmiştir. UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından mezun olan bir öğrencinin hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler ile mezun olduğu EUR-ACE etiketi sayesinde Avrupa ve dünya genelinde iyice bilinmektedir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Türkiye ve KKTC’deki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

 

EUR-ACE Etiketinin Mühendislik öğrencileri ve mezunları için faydaları nelerdir?

Gerek akreditasyon süreci ve gerekse; EUR-ACE etiketi söz konusu öğrencilerin UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Programından mezun olurken belirli niteliklere sahip olarak mezun olduklarını tescil eder. UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Programından mezun olan öğrencilerimizin bu niteliklere sahip olduklarının, EUR-ACE etiketi ile güvence altında olması Avrupa’daki üniversiteler ve özellikle işverenler tarafından yakından takip edilmelerine ve dolayısı ile istihdam edilmelerinde büyük kolaylık ve öncelik sağlanmaktadır.

Akreditasyon kriterleri ve EUR-ACE etiketi UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı altyapısının (laboratuvar, kütüphane, bilişim hizmetleri, sosyal etkinlikler vs.) ve öğretim kadrosunun sayı ve nitelik yönünden yeterli, konusunda araştırma yapması ve sınıfta anlattıkları konuda güncel olmaları ayrıca Avrupa standartlarının öngördüğü içerik ve düzeyde olmaları MÜDEK’in önem verdiği konuların başında gelir. Böylelikle öğrencilerin belirli bir standardın üzerindeki bir ortamda eğitim alması sağlanmış olur.

 

Bilgisayar Mühendisliği Misyon ve Vizyonu

Bölüm Vizyonu

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün vizyonu bölgesinde lider düzeye yerleşmek ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm haline gelmektir. Bunu gerçekleştirirken bilimsel araştırmaları ve eğitim kalitesi ile de bilinmek hedefindedir.

 

Bölüm Misyonu

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün misyonu, aldığı eğitim ile endüstride ve yüksek lisans programlarında başarılı olan, bilime evrensel katkıda bulunan, bilgisini sürekli geliştiren, pratik ve doğru çözümler üreten, insan ilişkilerinde başarılı, geniş açılı düşünen, yaratıcı, uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verebilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

 

Program Eğitim Amaçları (EA)

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olan öğrenciler;

“Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek, bilgisayar mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yurt içi veya yurt dışında bilimsel araştırmalar yapabilecek, lisansüstü çalışmalarına devam edebilecek, yenilikçi ve girişimci bir vizyonla Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabilecek ve geliştirebilecekler.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programı program çıktıları aşağıdaki gibidir:

 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

Program Üyelikleri

Oracle Academy

Microsoft Imagine Academy

Son güncelleme: 16-08-2018