• UKÜ Online
Akademik

You are here

Mühendislik Fakültesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Mühendislik Fakültesi bünyesinde varolan bölümler şunlardır: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Petrol ve Gaz Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, ve İnşaat Mühendisliği Bölümü.

UKÜ, Mühendislik Fakültesinde bulunan bölümlerin amacı, iyi eğitilmiş ulusal ve uluslararası sorumluluk alarak araştırmalar ve özgün tasarımlar yapan, kurgulanan mühendislik sistemlerinin yüksek verimle kısa vadede üretime döndürebilmek üzere sanayii ile bütünleşen, mevcut problemleri çözebilecek yeni teknolojiler geliştiren, tasarımlar yaparak projeler üreten, sonuçlarını uluslararası dergilerde yayınlayan, disiplinlerarası bilgi paylaşımı, çevre bilinci ve meslek etiğini ilke edinen özelliklere sahip, bilgi üreten, sorgulayan ve aynı zamanda sanata ve kültüre engin duyarlılığı olan mühendisler yetiştirmektir.

Bu giriş yazımızda, Üniversiteye başlayacak olan adaylara UKÜ Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bölümlerinden herhangi birini bitirdiklerinde, çağdaş ve kaliteli olanaklarla yetişmiş bir mühendis olarak hangi donanımlara sahip olabilecekleri ve nerelerde görev alabilecekleri kısaca özetlenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilgi-işlem yönetimi, bilgisayar ağları kurulumu, ağ ve sistem yönetimi, işletim sistemler, görsel ve veri tabanı tasarımı, endüstriyel yazılım geliştirme, yapay zeka gibi çok geniş alanda görev alabilecek mühendisleri yetiştirir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü, bilgisayar mühendisliği ve işletme öğreniminin verildiği, mezunlarının telekominikasyon sistemlerinden şirket yönetimine, bankacılıktan otomotif sanayiine, sağlık bilgi sistemlerinden hava taşımacılığına kadar çeşitli alanlarda görev aldığı bir mühendislik bölümüdür.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ,elektrik mühendisliği ve elektronik mühendisliği olmak üzere iki disiplinden oluşur. Elektrik mühendisliği disiplininde, elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı, elektrik enerjisi üreten çeşitli cihazların tasarım, işletim ve bakımı öğrenimleri; Elektronik mühendisliği disiplininde ise elektronik, haberleşme, elektromagnetik ve sinyal işleme teknolojileri öğrenimleri verilmektedir. Bu bölümün mezunları haberleşme, tüm alternatif enerji ve otomasyon sistemleri, yüksek gerilim cihazları üreten endüstri sektörlerinde görev yaparlar.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, çeşitli mühendislik bölümlerini kapsayan proses tasarımı, üretim yönetimi, ergonomi, yöneylem araştırması öğreniminin verildiği mühendislik dalıdır. Ürünlerin imalatından, kalite kontrolü, iş organizasyonu ve planlanmasından ürünlerin dağıtımına kadar olan süreçleri devamlı geliştirmekten ve yöntemler bulmaktan sorumlu olan ve tüm bu alanlarda görev alacak mühendisleri yetiştirir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, kullanılan ve alternatif enerji sistemlerinin tasarımı, güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyoenerji, hidrojen enerjisi teknolojileriyle fosil yakıt enerjisi ve nükleer enerjinin ekonomik, çevresel ve politik boyutlarının öğreniminin verildiği mühendislik dalıdır. Bu bölüm mezunları enerji sistemleri üreten sektörlerde uygulayıcı ve tasarımcı olarak görev alırlar.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, yapı mekaniği, yapım yönetimi, malzeme, ulaşım, hidrolik ve geoteknik gibi alanlarda eğitim ve öğretim veren bir mühendislik dalıdır. Yapıların tasarım ve inşaasında ve özellikle bina, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, liman, havalimanı, kanalizasyon ağı, baraj, ve gölet gibi projelerin gerçekleşmesinden sorumlu olan inşaat mühendisleri tüm bu alanlarda görev yaparlar.

Çevre Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların etkili ve sağlıklı şekilde kullanılması, hava, su, toprak kirlenmesine neden olan etkenlerin giderilmesi ve kontrolü ile ilgili teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve ekolojik dengenin korunması için gerekli tedbirleri alacak mühendisleri yetiştirir.

Biyomühendislik Bölümü, temel tıp bilimleri ve mühendislik bilimleri arasındaki ilişkiyi kuran bir mühendislik dalıdır. Bu bölümde, insan, hayvan, bitki ve mikro canlılarla ilgili yapıların ve elde edilen temel bilgilerin mühendislik tasarım ve prosesleriyle gerçekleştirebilme eğitim ve öğretimi yapılmaktadır. Bu alandan mezun olanlar tıpta, kontakt lensler, suni organlar, çeşitli bioproses cihazları gibi üretimlerin yapıldığı sektörlerde üretimden sorumlu mühendisler olarak görev alırlar.

Mühendislik Fakültesi, mükemmel donanımlı ve deneyimli öğretim elemanları kadrosu, bölge üniversiteleri ile kıyaslandığında oldukça önde gelen zengin laboratuvarları, çağdaş lisans ve lisansüstü ders programları ve modern öğretim yöntemleriyle öğrencilerin konularını kolaylıkla öğrenmelerini sağlayacak iyi bir altyapıya sahiptir.

Mühendislik Fakültesi öğrencileri, görsel donanımlı modern dersliklerde ders görmekte olup, kampüsde sağlanan çağdaş yaşam olanakları, kütüphane, yurtlar, dinlenme alanları, açık ve kapalı spor alanları, öğretim elemanları ve öğrenci bütünleşmesindeki samimi dayanışma ile üniversite öğrencisi olmanın sorumluluğu yanında haklı gurur ve keyfini yaşamaktadırlar.

Özgörev:

Mühendislik Fakültesi’nin özgörevi; öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim-öğretim, güçlü akademik kadro ve uygulamaya yönelik eğitim programı ile toplumun ihtiyaç duyduğu inşaat, bilgisayar, elektrik-elektronik, endüstri, enerji, bilişim, çevre, ve biyo mühendisliği alanlarında, gerekli teorik ve pratik bilgilerle donanımlı, iyi bir İngizice dil bilgisi olan, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine ve de etik değerlere sahip mühendisler yetiştiren bir fakülte olmaktır.

Mühendislik Fakültesi’nin diğer bir hedefi ise; devamlı şekilde gerek akademik kadrosunu gerekse de altyapısını geliştirerek uluslararası düzeyde eğitim yapan, bilimsel araştırmalar, toplumsal ve endüstriyel hizmetler yürüten ve sosyal ve etik değerlere bağlı kalarak teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve teknoloji üreten bir bilim kurumu olmaktır.