• UKÜ Online
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Program Çıktıları

Bilgi

PÇ1:   Halkla ilişkiler, reklamcılık ve iletişim bilimi alanlarında kuramsal bilgiye sahiptir. 
PÇ2:   Halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olduğunu bilir.
PÇ3:   Bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamın önemini, rolünü bilir.
PÇ4:   Örgütsel iletişim modellerini ve işleyişini bilir.
PÇ5:   Araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirmeyi bilir.
PÇ6:   Halkla ilişkilerde kriz yönetimi ve çözüm süreçlerini bilir. 
PÇ7:   Kurum ve kuruluşların algı ve itibar yönetimi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ8:   Kurum ve kuruluşların tanıtımıyla ilgili medya ve dijital medya iletişimini bilir. 
PÇ9:   Alanında yapılan faaliyetlerle ilgili periyodik raporlama yapmasını bilir.
PÇ10: Alanında etkili sunum tekniklerini bilir.
PÇ11: Hedef kitleye uygun reklam mesajları oluşturulmasını bilir.
PÇ12: Medya planlamasını bilir. 
PÇ13: Geleneksel ve yeni medya reklam ortamlarında yürütülen reklam kampanya  süreçlerini bilir. 

 

Beceri

PÇ14: Kurum ve kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmalarını yapar.
PÇ15: Kurum ve kuruluşların her türlü etkinliklerini düzenler.
PÇ16: Halkla İlişkiler ve reklam çalışmalarında amaca uygun ortam, ekipman ve materyal seçimini yapar. 
PÇ17: Araştırma sonuçları doğrultusunda iş hedeflerine uygun çözüm önerilerini geliştirir.
PÇ18: Stratejik düşünme becerisine sahiptir.  
PÇ19: Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında gerekli olan görsel işitsel iletişim araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
PÇ20: Reklam mesajlarını, iletişim ortamlarının farklı özelliklerini dikkate alarak oluşturur.
PÇ21: Geleneksel ve yeni medya reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
PÇ22: Halkla ilişkiler ve reklam alanlarında dijital ortamları ve sosyal medyayı kullanır.
PÇ23: Toplumsal gelişmeleri yakından izler, tüketici davranışlarındaki değişimleri araştırır ve elde ettiği bilgileri reklam mesajlarında kullanır.

 

Yetkinlik

PÇ24: Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörür ve önlenmesi için harekete geçer, çözümlenmesinde aktif rol alır.
PÇ25: Etkin dinleme, eleştirel analiz ve sorun çözme konusunda yetkindir.
PÇ26: Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PÇ27: Yönetsel bakış açısına sahiptir.
PÇ28: Protokol ve sosyal davranış kurallarına uygun davranır. 
PÇ29: Mesleğinin dünyadaki gelişimini izler; yeniliklere adapte olur.
PÇ30: İçinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarını ve gündemini yakından izleyip kamu yararına kullanma yetisine sahiptir.
PÇ31: Sorunları çözmek için bağımsız ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ32: Mesleğini yaparken evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere bağlı kalmaya özen gösterir.
 

Son güncelleme: 05-12-2018