• UKÜ Online

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler okumak istiyorum çünkü…

Reklam ve halkla ilişkiler, artık günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası, kaçınılmaz bir gerçeği. Yaşantımızda televizyon, radyo, internet, sosyal medya gibi kanallar yer aldığı sürece de bu gerçek değişmeyecek. Ben de bu dünyanın içinde yer almak ve kendi dünyamı da burada yaratmak istiyorum. Yazarak, fotoğraf çekerek, kampanyalar düzenleyerek, reklam ve halkla ilişkiler projeleri geliştirerek geniş kitleleri etkilemeyi hedefliyorum.

Eğitimin İçeriği

Multidisipliner bir alan olan İletişimin ayrılmaz bir parçası olan Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünde öğrencilerimizi birer İletişim Uzmanı olarak yetiştiriyoruz. İletişim alanında ilgili bölümlerin, örneğin Gazetecilik ve Radyo Televizyon, derslerinin yanı sıra, bu bölümde öğrencileri iş dünyasına hazırlayan işletme ve ekonomi dersleri ve reklamcılık, halkla ilişkiler alanlarında çeşitli mesleki dersler verilmektedir. Program süresince kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin uygulamalı olarak öğrenmeleri hedeflendiğinden; kampanya çalışmaları, medya çalışmaları ve metin yazarlığı gibi konularda mevcut medyada yer alan reklamlar, yürütülen halkla ilişkiler projeleri incelenmekte ve ürünler için yeni bir tanıtım/pazarlama stratejisi oluşturarak yeni kampanyalar hazırlamaları sağlanmaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Günümüzün yükselen mesleklerinden Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanından mezun olan öğrencilerimiz oldukça geniş kariyer olanaklarına sahiptir. Reklamcılık alanına yönelen öğrencilerimiz reklam ajanslarında iş bulabilmektedir. Halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olarak çalışmak isteyen mezunlarımız ise çeşitli danışmanlık firmalarında, kamu kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler departmanlarında, özel işletmelerin pazarlama, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim bölümlerinde çalışabilirler. İngilizce reklam ve halkla ilişkiler literatürüne hakim olan mezunlarımız için uluslararası reklam ajansları gözde iş yerlerinin başında yer almaktadır. Ajansları, bankalar, büyük sanayi kuruluşları ve dış ticaret firmaları takip etmektedir.

Genellikle kurumsal iletişim yönetmeni, metin yazarı, medya planlamacısı, halkla ilişkiler uzmanı, reklam direktörü gibi ünvanlarla görev yapan mezunlarımız, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma olanağına da sahiptirler.

Kısaca Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün temel misyonu, yaşadığı topluma ve dünyaya karşı etiksel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, mesleğinde yeterli bilgi ve donanım kazanmış, eleştirel bakış açısına sahip ve yapıcı çözüm önerileri üretebilen uzmanlar yetiştirmektir. Bölümümüzde öğrencilerimize, kuramsal altyapılarının sağlam olacağı derslerin yanı sıra öğrenmiş oldukları kuramsal bilgileri uygulama şansı bulacakları çeşitli projelerin tasarımı ve uygulamasına dahil olacakları dersler verilmektedir.

Araştırma ve Uygulamalar

Sektördeki ünlü isimler, derslere ve konferanslara katılarak bilgi ve birikimlerini öğrencilerimizle paylaşmaktadırlar. Bölüm bünyesinde öğrencilerin reklam ve halkla ilişkiler kampanyası oluşturup geliştirebildikleri, uygulamaya dökebildikleri Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Kulübü de bulunmaktadır. Çeşitli seminerler ve atölye çalışmaları ile öğrencilere en son bilgi ve uygulamalar aktarılmakta, kongre ve sempozyum organizasyonları ile de reklam ve halkla ilişkiler dünyasının önde gelen isimleri öğrencilerle bir araya getirilmektedir.

Kısa Sözler…

Yrd. Doç. Dr. Bahar TAŞELİ, Bölüm Başkanı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü olarak öğrencilerimizi kuramsal bilgi ve uygulamalı iletişim yeteneklerine sahip, donanımlı, sorumluluk sahibi, kendine güvenen ve fark yaratan bireyler olarak sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Çokkültürlü bir eğitim ortamında İngilizce yürütülen dersler sayesinde öğrencilerimiz günümüz iletişim dünyasının ihtiyaçlarına uygun uluslararası ortamlarda kariyer yapma şansına sahip olabilmektedir. 

Mehmet Ali BERBER, Bölüm Öğrencisi

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü, bizlere kuram ve uygulamanın birlikteliğini esas alan bir anlayışı ile eğitim vermektedir. Bu sayede bizler mesleklerine ait kuramsal bilgilere sahip, edindikleri bilgileri uygulamada donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi, yaratıcı ve fark yaratan bireyler olarak yetişiyoruz. Proje temelli çalışmaların yürütüldüğü bölümümüzde bizlerin mesleki gelişimleri kadar kişisel gelişimlerini de önem verilmektedir. Bu amaçla bölümümüz bünyesinde kurulan kulüpler ve öğrenci toplulukları ile sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak kişisel gelişimimize katkıda bulunmaktadırlar.

 

Akademik Program