• UKÜ Online
Radyo ve Televizyon

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
ENG101 Okuma ve Yazma Becerileri 1 3 2 2
ECON101 Microeconomics 3 3 -
MATH107 TEMEL MATEMATİK 3 3 -
TURK100 INTRODUCTION TO TURKISH Kredisiz 2 -
COMM101 Kitle İletişimine Giriş 3 3 -
SOCY101 SOCIOLOGY 3 3 -
COMM133 Medya Okuryazarlığı 3 3 -
TREG100 TURKISH LANGUAGE Kredisiz 2 -
İkinci Dönem
ENG102 Okuma ve Yazma Becerileri II 3 2 2
ITEC110 Bilgisayara Giriş 3 2 2
JOUR102 Gazeteciliğe Giriş 3 3 -
RDTV102 RADYOYA GİRİŞ 4 3 2
PSYC110 Psikoloji 3 3 -
HIST100 HISTORY OF CIVILIZATION Kredisiz 2 -
TARH100 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Kredisiz 2 -
COMM144 Kültürel Çalışmalara Giriş 3 3 -
Üçüncü Dönem
RDTV201 TELEVİZYONA GİRİŞ 4 3 2
ADPR201 REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 3 -
ENGL241 İLERİ DÜZEYDE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I 3 2 2
COMM261 İletişim Tarihi 3 3 -
STAT203 İSTATİSTİK 3 3 -
COMM253 Kültürlerarası İletişim 3 3 -
Dördüncü Dönem
BUSN250 INTRODUCTION TO MANAGEMENT 3 3 -
ENGL242 İLERİ DÜZEYDE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II 3 2 2
COMM212 Kitle İletişim Kuramları 3 3 -
COMM222 Kitle İletişiminde Yazım 3 3 -
COMM242 İletişim Hukuku ve Etiği 3 3 -
RTVXX3 FACTULTY ELECTIVE 3 3 -
Beşinci Dönem
RTVXX4 SERBEST SEÇMELİ 3 3 -
RDTV200 YAZ STAJI-I Kredisiz 0 -
RDTV311 RADYO YAPIMININ TEMELLERİ 4 3 2
RDTV331 RADYO-TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ 4 3 2
COMM331 Temel Fotoğrafçılık 3 2 2
COMM383 PROPAGANDA 3 3 -
Altıncı Dönem
RDTV312 TELEVIZYON YAPIMININ TEMELLERİ 4 3 2
RDTV332 RADYO-TELEVİZYON HABER YAZIMI VE SUNUMU 3 3 -
COMM322 ETKİLİ KONUŞMA 3 3 3
RTVXX9 SEÇMELİ 3 3 -
COMM332 İleri Fotoğrafçılık 3 2 2
COMM354 İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA 3 3 -
Yedinci Dönem
RDTV300 YAZ STAJI-II Kredisiz 0 -
RDTV401 YÖNETMENLİĞE GİRİŞ 4 3 2
RDTV421 TELEVİZYON SENARYO YAZIMI TEKNİKLERİ 3 3 -
RTVXX1 FACTULTY ELECTIVE 3 3 -
COMM457 Medyanın Ekonomi Politiği 3 3 -
FEAS270 SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA METOTLARI 3 3 -
Sekizinci Dönem
RDTV412 İLERİ RADYO YAPIMI 3 3 -
RDTV422 İLERİ TELEVİZYON YAPIMI 3 3 -
RDTV442 IŞIK TASARIM 3 2 2
RDTV452 RADYO VE TELEVİZYON YÖNETİMİ 3 3 -
RTVXX2 FACULTY ELECTIVE 3 3 -
RTVXX8 SERBSET SEÇMELİ 3 3 -
Seçmeli Dersler
RDTV461 SİNEMA TARİHİ 3 3 -
RDTV302 BELGESEL YAPIMI 3 3 -
RDTV342 FİLM ANALİZİ 3 3 -
JOUR433 Küresel Gazetecilik 3 3 -
RDTV467 GÖRSEL OKURYAZARLIK 3 3 -
GER101 GERMAN I 3 3 -
JOUR454 Gazetecilik Türleri 3 3 -
JOUR381 Siyasi Gazetecilik 3 3 -
IT101 ITALIAN I 3 3 -
JOUR462 Araştırmacı Habercilik 3 3 -
Son güncelleme: 25-01-2018