• UKÜ Online

Radyo ve Televizyon

Radyo ve Televizyon okumak istiyorum çünkü…

Radyo ve Televizyon Bölümünü seçmek-okumak için, öncelikle varoluşsal, sosyo kültürel, ekonomik, politik, estetik vb. pek çok nedeniniz var. Tüm bu bilgi ve deneyimler bir iletişimci olarak toplumsal bilinç ve sorumluluğu da beraberinde getirir. Öğrenciliğiniz süresince edindiğiniz bilimsel, entellektüel donanım ve görsel tecrübeler, profesyonel yaşamda yer aldığınızda vizyon ve misyonunuzu oluşturacak deneyimini kazandıracaktır.

Eğitim İçeriği

Bölümümüze başladığınızdan itibaren hem kişisel gelişiminizde hem de kariyer seçiminizde ilk adımı atmış olacaksınız. Dört yıl boyunca akademik alanda öncü hocalar ve sektörde deneyimli kişiler ile beraber iletişimi her yönüyle inceleyen, kuramsal bilgiler ile pratiği sentezleyebilen, projeler üretebilen, özgün ve analitik düşünme becerilerine sahip, araştırma stratejileri geliştirebilen, dinamik ve çağdaş birer iletişimci olmanın farklılığını ve ayrıcalığını yaşamınız boyunca taşıyacaksınız. Bu amaçla hazırlanan ders programımız, kuramsal bilgi birikimlerini derinleştiren derslerin yanısıra, radyo ve televizyon alanlarında mesleki bilgilerin ve becerilerin kazandırıldığı dersleri sunmaktadır.  Öğrencilerimizin ders kapsamı içinde ya da ders dışındaki ürünleri desteklenmekte ve ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları teşvik edilmektedir

Kariyer olanakları nelerdir?

Ülkemizde pek çok radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, sosyal medya vb. alanlarından kurum ve kuruluşların gelişmesi, yerel ekonomik habercilik ve reklamcılık, iletişim kuruluşlarının gelişme ve ihtiyaçlarındaki artış da, bölümümüzün hem önemli bir gereksinim ve işleve hizmet edeceğini hem de tüm bu alanlarda ülkemizin geleceğine önemli katkılarda bulunabileceğini göstermektedir.
Ders ve staj yükümlülüklerini başarıyla yerine getirerek bölümden mezun olanlar, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, her türlü medya şirketinde ve yapım, yönetim, tasarım alanlarında metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb. olarak çalışabilmektedir.Ayrıca, mezunlarımız lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.

Kısaca Radyo-Televizyon Bölümü

Radyo-Televizyon Bölümümüz,  enformasyon ve iletişim teknolojilerinin hızla değiştiği, yeni vizyon ve imaj teknolojilerinin yeni anlatı ve algılama yetileri gerektirdiği, iletişim alanında nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın her gün biraz daha artmakta olduğu günümüzde bu radikal dönüşümleri, kavrayabilen, uygulayabilen, hızla değişen iletişim teknolojilerine ve dünyaya adapte olabilecek, yaratıcı, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplumsal sorumluluk ve etik ilkelerin bilincinde bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Araştırma ve Uygulamalar

Öğrenim süreleri boyunca öğrencilerimizin dersler kapsamı içinde ya da dışındaki ürünleri-projeleri desteklenmekte, ulusal ve uluslararası festival, yarışma v.b. etkinliklere katılmaları teşvik edilmektedir.Sektörün önde gelen isimleri derslere, konferans ve  seminerlere katılarak deneyimlerini  öğrencilerimizle paylaşmaktadırlar.Öğrencilerimize asistan öğrenci olarak radyo ve televizyon stüdyolarımızda yayın, yapım-yönetim ve diğer teknik alanlarda çalışma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca uygulamalı derslerini pekiştirmek, profesyonel yaşamda deneyimlenmek ve sektörle bağlantı kurabilmek amacıyla, 20 günlük iki ayrı staj yapmaları öngörülmüştür.

Kısa Sözler…

Yrd.Doç.Dr.Birsel MATARA, Bölüm Başkanı

“Evreni, varoluşu, toplumu, kültürü,yaşamı keşfetmek ve tanıklık etmenin en önemli göstergerlerinden biri imgedir. İmgeler yoluyla duyguları ifade edebilme, gerçeği yeniden inşa edebilme, imajları yaratıcı, ahlaki hedeflere dönüştürebilme, nitelikli bir iletişimci olmanın gerekliliği ve ayrıcalığını deneyimleyebilme yetilerine sahip mezunlar verebileceğimize yürekten inanıyoruz. Üniversite serüveninizi birlikte paylaşmak üzere sizleri bölümümüze bekliyoruz…”

Fatih GÜNGÖR, Bölüm Öğrencisi

“Üniversitemizin sunduğu pek çok olanakların yanı sıra keyifli, paylaşımcı bir çalışma ortamında ürettiğimiz görsel projelerimizin son halini izlerken,ürettiklerimizi diğer insanlarla paylaşacağımız duygusu, gurur ve mutluluğu tarif edilemez. İnternet üzerinden de yayın yaptığımız CIU FM’deki radyo programlarımızla sesimizi dünyanın her noktasına duyurabilmek bizler için apayrı bir şans ve ayrıcalık..

Akademik Program