• UKÜ Online

Görsel İletişim Tasarım

Görsel İletişim Tasarımı okumak istiyorum çünkü…

Bilgilerimi, fikirlerimi, hatta hayallerimi fotografik imgelerle, video görüntüleriyle, filmlerle anlatmayı seviyorum. Görsellik, hareket ve yeni şeyler beni derinden etkiliyor. Hazırladığım bir hikâyeyi filmleştirme fikri yahut çalışmamın yayınlanmasını görmek beni heyecanlandırıyor.

Eğitimin İçeriği

Bölüm güncel estetik eğilimlerin ve iletişimin teorik temellerinin karşılıklı etkileşim içinde öğretildiği kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi yaratıcı potansiyellerini keşfedecekleri ve onları öğretim üyelerinin uzman yardımlarıyla daha da geliştirecekleri video üretimi, multimedya tasarımı, 2 ve 3 boyutlu grafik animasyon, kurgu ve jenerik grafiği, web tasarımı, modelleme ve maket tasarımı, görsel iletişim atölye uygulamaları gibi uygulamalı derslere de yoğun ağırlık vermektedir. Dersler uluslararası bir atmosfer içerisinde deneyimli akademisyenlerce İngilizce olarak yürütülmektedir.

Edindikleri akıcı İngilizce bilgisi mezunlarımıza uluslararası ajanslarda ve medya kuruluşlarında bir avantaj sağlamaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezunlarımızın edindikleri teknolojik bilgi ve yaratma becerileriyle başlıca şu alanlarda kariyer imkânı bulabilmektedirler:

• Web Tasarımı

• Animasyon

• İnteraktif Enformasyon Tasarımı

• Bilgisayar Destekli Grafik ve Multimedya Tasarımı

• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

• Video ve Film Prodüksiyonu

• Özel Efekt Tasarımı

• Postprodüksiyon

• Reklam Ajanslarında Sanat Yönetmenliği ya da Yaratıcı Yönetmenlik

• Bilgisayar Yazılımları Ekran Düzenlemeleri

• Yerel, Bölgesel ve Ulusal TV’lerde Reji-Kurgu Üniteleri

Kısaca Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Disiplinlerarası yaklaşımla sanat ve teknolojinin dengeli bir bileşiminden oluşan program, programın doğası gereği, ilgili diğer bilimsel disiplinlerden de destek almaktadır. Kuzey Kıbrıs’taki medya kuruluşları, ajanslar ve matbaalarla varolan işbirliği ile bölüm öğrencileri, eğitimleri sırasında gerçek iş hayatında deneyim kazanma şansına sahiptirler.

Araştırma ve Uygulamalar

Araştırma, uygulama ve üretim yapma konusunda bölümümüz üniversitemizin en zengin bölümlerinden biridir. Üniversitemiz bünyesindeki radyo, TV stüdyoları ile bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilerimiz video kurgu, interaktif medya, internet, ses alma ve efekt teknikleri konularında zengin uygulama imkanları sunulmaktadır.

Kısa Sözler…

Doç. Dr. Metin ÇOLAK, Bölüm Başkanı

“Görsel iletişim tasarımı fotoğraftan videoya, grafik tasarımdan multimedya tasarımına kadar çok farklı alanlara uzanabilen multidisipliner bir alandır. Bu farklı disiplinleri yaratıcı bir bütünlük içinde kendinde birleştiren bu alanının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirmek, görsel iletişim tasarımı alanında bir mükemmeliyet merkezi olmak bölümümüzün temel hedefidir.”

Fatma ERTUĞRAL, Bölüm Öğrencisi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde okuduğum için şanslıyım. Çünkü bölümde uluslararası bir atmosfer içinde aldığım derslerde kendi yaratıcılığımı keşfettiğimi görüyorum. Bu durumun beni ilerde piyasanın gereklerine hazır bir mezun yapacağına inanıyorum.