• UKÜ Online

Gazetecilik okumak istiyorum çünkü…

Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet durumundaki medyanın sektör içindeki en popüler, en çekici mesleklerinden biridir gazetecilik. Toplumsal sorumluluk duygusu gelişmiş, söz ve ifade özgürlüklerini savunan, sosyal, siyasal ve kültürel konularla ilgilenmeyi kişiliğinin bir parçası haline getirmiş her gencin aklının bir köşesinde, hele ki seyahat etmeyi de seviyorsa, mutlaka gazetecilik vardır. Medyada yer almak, kariyer yapmak için olmazsa olmaz koşulunun gazeteci olduğunu düşünüyorum. Başka bir deyişle, iyi bir medyacı olabilmek için önce iyi bir gazeteci olmak gerekir. Ben de bunun için bu bölümde okumak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Programda; toplum ve çalışma yaşamına ilişkin temel derslerin yanı sıra kitle iletişimi, medya etiği ve hukuku, haber analiz yöntemleri gibi mesleki dersler eğitimin ana yapısını oluşturmaktadır. İnternet gazeteciliği, siyasal gazetecilik ve propaganda gibi dersler de hem kuramsal, hem de uygulamalı olarak işlenmektedir. Mesleki İngilizce dersleri yoğun olarak devam ederken meslekleri gereği öğrenciler Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca dillerinden birini veya birkaçını öğrenme şansına da sahiptirler. Ayrıca, diğer bölümlerden özel ilgi alanlarına giren derslerden dilediklerini de seçebilirler. Bölümde gerek ders içerikleriyle, gerekse iki ayrı staj uygulaması ve atölye çalışmalarıyla pratik ağırlıklı bir program izlenmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?                  

Mezunlarımız; tüm medya kuruluşlarında, basın ve yayın organlarında, resmi ve özel kuruluşların basın ve halkla ilişkiler departmanlarında görev alabilmekte, üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler. Yazılı ve sözlü olarak İngilizce’yi akıcı bir şekilde kullanabildikleri için uluslararası ajanslarda ve medya kuruluşlarında da kolayca çalışabilmektedirler. Mezunlarımızın; haber muhabiri, spor muhabiri, ekonomi muhabiri, foto muhabiri, fotoğraf editörü, görsel yönetmen, genel yayın yönetmeni, yazı işleri sorumlusu, haber müdürü, haber koordinatörü, yayın koordinatörü gibi başarıyla üstlenebileceği birçok ünvan vardır. İyi gazeteciler; sade ve akıcı yazabilme, raporlayabilme ve editörlük yapabilme becerileriyle “dil”in ustalarıdır. Bu sayede reklamcılık, halkla ilişkiler, profesyonel yöneticilik ve kurumsal iletişim direktörlüğü gibi mesleklerin de olmazsa olmazları arasında yer alırlar.

Kısaca Gazetecilik Bölümü

Bu bölümün temel ve ayırıcı özelliği, sektörle organik ilişkiler içinde uygulama ağırlıklı ve İngilizce dilinde bir program izliyor olmasıdır. Özelikle Kıbrıs Türk medya sektöründen gelen profesyonellerin de eğitim veriyor olmasıyla öğrenciler hem kuramsal bilgileri hem de gerçek yaşamdaki uygulamaları birlikte öğrenebilmekteler. Bu sayede geleceğin gazeteci veya medya profesyonelleri sektör atmosferini teneffüs etmeye başlıyor ve sektörden gelen uzmanların yanında haber yazma bilgi ve becerilerini pekiştirmeyi öğreniyorlar. Gazetecilik Bölümü öğretim elemanlarının sorumluluğunda faaliyet gösteren UKÜ Haber Ajansı da bölüm öğrencilerinin pratiklerini geliştirmeye yardımcı bir atölye gibi çalışmaktadır. Muhabir konumundaki öğrencilerin izlediği etkinlikler, çektikleri fotoğraflar, yaptıkları röportaj ve araştırmalar Ajans aracılığı ile medyaya servis edilmekte, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Üniversite gazetesinde de okuyucuya ulaşmaktadır. Uluslararası bir üniversite olmanın da bilinciyle iki dilde yayımlanan gazete (UKÜ Gazete, CIU Gazette) ve haber sitesi (ajans.ciu.edu.tr) için haber, röportaj ve makale üretirken farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kaleme aldıklarını görmek ve bu kültürleri daha yakından tanıma fırsatı bulmak mümkün olabiliyor.

Araştırma ve Uygulamalar

Ders yılı içinde Kuzey Kıbrıs’taki ulusal gazete ve ajanslar ziyaret edilir. Konularında uzman medya profesyonelleri yarı zamanlı olarak derslere katılır. Yazar, genel yayın yönetmeni, yazı işleri sorumlusu, haber müdürü, sayfa tasarımcısı, fotoğrafçı ve fotoğraf editörü, muhabir gibi sektörede isim yapmış kişiler konferans, panel ve söyleşiler ile atölye çalışmaları için davet edilir. Bölümün en kapsamlı uygulama alanını haber ajansı ve gazete ile haber sitesi oluşturmaktadır. Ulusal medyaya gönderilen haberlerin günlük olarak izlenip hazırlanması, düzenlenmesi, redakte edilmesi bunların gazete için yeniden düzenlenmesi ve haber sitesi ajans.ciu.edu.tr’de yayımlanması habercilik özelinde ve gazetecilik genelinde en önemli uygulama alanını kapsamaktadır.

Kısa Sözler…

Prof. Dr. Jonathan STUBBS, Bölüm Başkanı

Yeni teknolojiler kamuoyu ile kurulan iletişimi yeniden şekillendirirken günümüzün çağdaş gazetecileri yaşadıkları toplumda önemli bir rol oynamayı sürdürüyor. Gazetecilik Bölümü vermekte olduğu kuramsal ve uygulamalı eğitimi gerçek yaşamdaki deneyimle bir araya getirerek gazetecileri gün be gün değişen medya ortamına hazırlamaktadır. Bizler, öğrencilerimizi seçtikleri meslekte ilerleyebilmelerini sağlayacak gerekli beceri, merak ve sorumluluğa sahip bireyler olarak eğitebilmeyi amaçlıyoruz.

Maria SALASHINA, Bölüm Öğrencisi

Gazeteci olmak demek dünyada ve çevremizde meydana gelen olaylara hakim olabilmek demektir. İnsanın, gelecekteki mesleğini seçerken, hobi gibi gördüğü ve severek yaptığı işten aynı zamanda para kazanıyor olduğuna da önem vermesi gerekir. Ben de, lisedeki son yıllarımda, böyle bir fikirle seçim yapmaya karar verdim. İlerideki mesleğim ruhuma da hitap eden bir meslek olmalıydı. İşte ben de bu yüzden Gazetecilik okumaya karar verdim.

Akademik Program