• UKÜ Online
Akademik

You are here

İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi, medya sektörünün rekabetçi ortamında kendine bir yer bulabilecek, mesleğin gerektirdiği çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış, meslek ahlak ilkelerini özümsemiş, kendine ve dünyaya sorgulayıcı biçimde bakabilen, sorunlara pratik çözümler geliştirme becerisine sahip, nitelikli reklamcılar, gazeteciler ve yayıncılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilgi ve enformasyon çağında, pek çok disiplin kesişme noktasında duran iletişim bilimlerinin sağladığı kavramsal araçların, bu yeni çağın hızını kavrayabilmemiz ve onu anlayabilmemiz açısından çok önemli olduğu tartışılamaz bir gerçektir. Üniversitelerde var olan İletişim Fakülteleri öncelikli olarak bu alanın bilgi birikimini derinleştirmek ve yaygınlaştırmak işlevine sahiptir. Bunun yanı sıra, bilimsel bilgiyle donanmış, meslek adamlarının yetiştirilmesi de bu fakültelerin temel işlevidir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, bu iki temel işlevi en iyi biçimde yerine getirmeyi amaçlamaktadır.