• UKÜ Online

Duyurular

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Rüstemoğlu geride bıraktığımız eylül ayında Türkiye’nin Uşak kentinde gerçekleştirilen GELECEK İÇİN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ 2016 ULUSLARARASI KONFERANSI’na katıldı.

22-23 Eylül tarihlerinde Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde Ramada Hotel’de gerçekleşen konferansta Dr. Rüstemoğlu oturumların ilk gününde “Ekonomik Büyümenin Çevresel Maliyeti: Türkiye ve İran Ölçeğinde CO2 Emisyonlarının Belirleyicileri” başlıklı bildirisini sundu. Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen konferansta Dr. Rüstemoğlu çalışma alanı olan Çevre Ekonomisi ile alakalı olarak ilk kez Türkçe makale hazırladığını kaydetti. Makalelerini genelde İngilizce yazdığını ancak daha çok geri bildirim alma amacı ile bu sefer Türkçe olarak bildiri hazırladığını belirten Dr. Rüstemoğlu, kendisine konferans ekibinden 10 Ekim tarihinde bir e-posta gönderildiğini ve bildirisinin Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri adlı uluslararası dergide yayınlanmak üzere konferans bilim kurulu tarafından önerildiğini sözlerine ekledi. Konferans bildirisinin bahsi geçen dergide yayınlanıp daha geniş kitlelelere ulaşabilmesi için de titizlikle çalışmaya başladığını belirtti.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi’nin Öğrencisi ile Hazırladığı Makale Social Sciences Citation Index’te Yayınlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Ayşen Berberoğlu’nun UKÜ İşletme Yüksek Lisans Programı mezunu İnci Beyaz ile birlikte hazırladıkları “Kıbrıslı Türk Devlet Memurlarının Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğilimlerinin Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi” isimli makale SSCI’da (Social Sciences Citation Index) taranan Uluslararası Endeksli Türk Psikoloji Dergisi’nde yayınlandı. Makaleye konu olan araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki devlet memurlarının hedonik ve faydacı tüketim davranışlarını ölçmek ve demografik bilgilerine göre değerlendirmeyi hedeflemekteydi. Araştırmaya farklı meslek gruplarından 278 devlet çalışanı katıldı ve katılımcılardan görüşleri anket yöntemiyle toplandı. Araştırma sonucunda KKTC devlet memurlarının yaşları ve cinsiyetleri ile hedonik ve faydacı tüketimlerinin arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; kadın tüketiciler erkek tüketicilere göre daha fazla hedonik tüketim davranışı göstermekteyken, erkek tüketiciler kadın tüketicilere göre daha faydacı tüketim davranışları gösterme eğilimindedirler. Bir diğer dikkat çekici bulgu ise 51 yaş ve üstü tüketicilerin diğer yaş gruplarına göre daha az hedonik tüketim eğilimi gösteriyor olmasıdır.

  Hedonik Tüketim Davranışı ve Faydacı Tüketim Davranışı Ne Demektir?  

Eğer alışveriş tüketiciler tarafından bir iş olarak görülüyorsa, alınması gereken alındığında alışveriş biter. Bu durumda tüketiciler daha çok faydacı tüketimi deneyimlemiş olurlar. Eğer alışveriş tüketici için bir eğlence olarak görülürse; alışverişin fonksiyonelliği ile karşılaştırıldığında daha subjektif ve kişisel olan hedonik değer deneyimlenmiş olur. Tüketiciler bazı durumlarda hem hedonik hemde faydacı tüketimi aynı zamanda deneyimleyebilmektedirler.

vwBulletedTextWithLink