• UKÜ Online

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yerel, bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen sorunları ve olayları çözümleyebilen ve bu gelişmeleri kuramsal bir çerçevede yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu kapsamda, küreselleşen dünyada devletlerarası ilişkilerin ve iş birliği alanlarının geçirdiği evreler güncel tartışmalar ile zenginleştirerek, uluslararası ilişkilerin değişen dinamikleri çok boyutlu bir anlayış ile irdelenmektedir. Devletler arasındaki ilişki biçimlerini ve devletlerarası uyuşmazlıkların kökenlerini saptayabilmek ve bu uyuşmazlıkları yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde analitik bir yaklaşım ile tartışabilmek amacı ile ders programımız güncellenmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Programımız, uluslararası Örgütler, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Kuramı başta olmak üzere gerek küresel gerekse bölge ve alan çalışmaları konusunda yürütülen dersler ile desteklenmektedir. Bu derslerin yanı sıra dördüncü sınıfta Uluslararası Çatışma, Türk Dış Politikası ve Seminer dersleri de öğrencilerin günümüz uluslararası sistemindeki sorunlara ve çozümlenememiş meselelere farklı bakış açılarıyla çözüm üretme üzerine çalışmalar yapmalarına yardımcı olmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerin güncel ve bölgesel meseleri takip edebilmelerine olanak sağlamak amacı ile birçok araştırmacıyı ve dış politika uzmanını ve politika yapıcılarını bünyesinde konuk ederek, geleneksel olarak "Diplomasi Günleri" etkinlikleri kapsamında küresel ve bölgesel konferanslar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bölümde yürütülen akademik çalışmaların kurumsallaşmasına olanak sağlamak amacı ile de Üniversitemiz bünyesinde Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırma Merkezi (SOSPAM) kurulmuştur.

 

Kariyer Alanları

UKÜ siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler alanında uzman ya da Dış İşleri Bakanlıklarında görev almakla sınırlı kalmayıp, Uluslararası İlişkilerin çekim alanı olan diğer alanlarda da öğrencilerin altyapı kazanacağı uluslararası bir vizyon kazandırmayı hedef edinmiştir. Özetle, kuramsal ve mesleki bilgilerini pratiğe dönüştürebilecekleri altyapı sayesinde Bölüm mezunlarımız,

-Uluslararası ve bölgesel Örgütler (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası başta olmak üzere)

-Kamu Kuruluşları

-Çok uluslu Şirketler

-Görsel ve Yazılı Basın Kuruluşları

-Sivil Toplum Kuruluşları

-Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Bölüm mezunlarımız, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarının dış ilişkiler bölümlerinde istihdam alanı bulabilirler.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU236
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201
Fakülte E-posta: secretary-fea@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Direkli
Bölüm Başkanı E-posta: mdirekli@ciu.edu.tr
 

 

Son güncelleme: 06-02-2019