• UKÜ Online

Muhasebe ve Finansman

 

Muhasebe ve Finans okumak istiyorum çünkü.....

Günümüzde globalleşen ticari rekabet ortamında işletmelerin rakipleri karşısında rekabet avantajı kazanabilmeleri için etkili bir muhasebe ve finans sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda ticari işlemlerin doğru bir şekilde nasıl kaydedileceğini, üretilen bir ürünün veya ortaya konulan bir hizmetin maliyetinin nasıl hesaplanacağı, finansman ve yatırım olanaklarının tespiti ve bir işletmenin likidite (borç ödeme kabiliyeti) ve karlılık durumunun tespiti gibi konuları öğrenerek, çalışacağım işletmelere yön verici olmak istiyorum.

Eğitim İçeriği

Program teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır ve eğitim dili İngilizcedir. Teorik dersler ile Temel İşletme ve Ekonomi, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, İşletmelerde Finansman, Finansal Yönetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar,  Denetim, Yatırım, Uluslararası Finans, Yönetim Muhasebesi, Kurumsal Finansman ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir. Uygulamalı derslerde ise gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının analizi ve denetimi gibi çalışmalar yapılarak öğrencilere iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, bankalarda, finansal kuruluşlarda, borsa ve aracı kurumlarında, kamu maliyesinde ve işletmelerin muhasebe ve finans departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler.

Araştırma ve Uygulamalar

Muhasebe ve Finans lisans programında öğrencilere muhasebe ve finans alanında ihtiyaç duyacakları ve kendilerine rekabet avantajı sağlayacak bilgiler aktarılmakta ve bu bilgileri kullanarak öğrencilerden araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaları istenmektedir.

Kısa Sözler...

Doç.Dr.Mehmet AĞA, Bölüm Başkanı

Globalleşen günümüz ekonomik piyasalarında, işletmelerde en ihtiyaç duyulan alanların başında “Muhasebe ve Finans” gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle  bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizi diğer alanlara nazaran daha şanslı görüyorum. En güncel teorik bilgiyi uygulama çalışmaları ile bütünleştiren programımız sözkonusu öğrencilerimizi muhasebe ve finans alanına en iyi şekilde hazırlayacaktır.

 

Akademik Program