• UKÜ Online

İşletme okumak istiyorum çünkü…

İşletmelerin genel işleyiş mekanizmalarını anlayarak, geleceğimi şekillendirmemi sağlayacak alt yapıya sahip olmak istiyorum. Ekonomik, sosyal ve teknolojik konularda çağın gerektirdiği güncel bilgi ve beceriyle donanarak, iş yaşamına bir adım önde başlamak için bu bölümü seçiyorum.

Eğitimin İçeriği

Program, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimin işletmeler ve işletme bilimi üzerindeki etkileri gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilere öncelikle makro ve mikro düzeyde ekonomi formasyonu kazandırılırken, toplumu ve bireyi tanımaya yönelik davranış bilimlerini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Dört yıllık müfredat kapsamında, işletmelerin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe, araştırma geliştirme ve halkla ilişkiler gibi çeşitli fonksiyonlarını nasıl yerine getirdikleri, bu konuda izledikleri stratejilerin neler olduğu da öğrencilere verilmektedir. Derslerin ingilizce olarak yürütülmesinin yanı sıra öğrencilere Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi dilleri de seçmeli dersler olarak alabilme olanağı sağlanması onların küresel rekabet ortamında tercih edilebilirliklerini artırmaktadır. Teorik bilgiler yanında güncel olaylardan örnekler vererek, iş yaşamında başarılı olan yönetici ve girişimcileri davet ederek ya da  işletme ziyaretleri yaparak öğrencilerin öğrendikleri konuları daha iyi özümsemesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir durumda olmalarına da özel önem verilmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Sürekli güncellenen ders içerikleri ve ders kitapları ile sağlanan staj olanakları sayesinde öğrencilerimiz, çağdaş işletmecilik kavramlarını ve işleyişini iyi bilen, stratejik düşünebilen bireyler olarak çalışma yaşamına atılırlar. Bu bilgi ve deneyim onlara yurt içi ve yurt dışında gerek kamu, gerekse özel sektörde pazarlama, finans, insan kaynakları gibi geniş bir yelpazede çalışma olanağı sağlar. Ayrıca yükseklisans ve doktora yaparak eğitimlerini sürdürme ve akademik kadrolarda görev almaları da mümkündür.

Kısaca İşletme Bölümü

İşletme Bölümü öğrencilerini ve mezunlarını, bankacılık, muhasebe, finans, insan kaynakları, pazarlama ve yönetim vb gibi birçok alanda yer alabilecek bilgi ve becerilerle donatan ve profesyonel yaşama hazırlayan bir bölümdür.

Araştırma ve Uygulamalar

İşletme Bölümü öğrencileri gerek dersler dahilinde gerekse ders dışı aktivitelerinde araştırmaya teşvik edilmektedirler. Bölüm tarafından düzenlenen seminer, konferans ve çalıştaylar ile yaptıkları çalışmaları paylaşabilmekte ya da sektörden profesyonelleri misafir ederek önemli bilgilerinden faydalanabilmektedirler. Ayrıca İşletme Bölümü dahilinde İşletme Kulübü de bulunmaktadır. Bu kulübe üye olan öğrenciler birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunup akademik ve sosyal faaliyetler düzenleyebilmektedirler.

Kısa Sözler…

Prof.  Dr. Hasret BALCIOĞLU, İşletme Bölüm Başkanı

İnsanoğlu günümüzde içerisinde yaşadığı yeryüzünün küreselleşme sonucu “büyük bir köy” olarak nitelendirildiği bir dönemde yaşamını sürdürmek, yaşam savaşı vermek zorunluğundadır. Gelişen teknolojinin etkisi ile uluslararası bir ortamda baş döndürücü bir değişim ve gelişim sonucu uluslar düzeyinde belli sınırlandırmaların ortadan kalkması, iki ucu keskin bir acem kılıcına benzer biçimde insanoğlu açısından bir yönü ile olumlu nitelikte fırsat ve yaşamda kolaylıklar yanında, çok sayıda olumsuzluk ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. İşletmecilik Anabilim Dalı özelinde ise sözü edilen bu sürekli değişen, farklılaşan aşırı rekabetçi ortam ve koşulların gereği olarak etkili bir öğretim ve eğitim sürecinin arzu edilen bir kalite düzeyinde gerçekleştirilebilinmesi amacıyla, ders programları ve müfredatı sürekli bir biçimde gözden geçirilerek zaman ve zeminin ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmekte, bunun yanında öğretim kadrosu ve öğrencilerimizden alınan geri bildirim sonucu derslerin aktarımında daha geçerli yol ve yöntemler saptanmaktadır.

Hasan ARDA,  Bölüm Öğrencisi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrenim görmek hem kişiliğime, hem de kariyerime önemli katkılarda bulundu. Eşsiz bir hayat deneyimi edinmek adına UKÜ İşletme Bölümü’ne gelmenizi tavsiye ederim.

Akademik Program