• UKÜ Online
Akademik

You are here

Ekonomi

Bölüm Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ekonomi Bölümünün amacı öğrencilerine güncel iktisadi olguları kavrama, yorumlama, teorik ve ampirik düzeyde analiz edebilme becerilerini kazandırmaktır. Programın merkezinde öğrencilere ulusal ya da küresel ölçekteki ekonomik gelişmeleri doğru analiz edebilecekleri bir bakış açısını kazandırmak ve bunun için gerekli araçları kullanmayı öğretmek bulunmaktadır. Bölüm küresel rekabete hazırlıklı ekonomistler ve iktisatçılar yetiştirmeyi hedefler. Lisans programı sürecince öğrenciler, İktisadi alanında teknik ve anatilik becerileri edinmiş, toplumsal sorumluluk bilincine sahip ve problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetiştirilir.

 

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Ekonomi Bölümü eğitim dili İngilizcedir. Dersler öğrencilerin analiz ve niceliksel araştırmalar için gerekli becerileri kazanması ve finansal piyasalardaki hızlı değişimi takip etmeleri için gerekli olan kuramsal ve uygulamaları sağlar.

 

Kariyer Alanları

Ekonomi bölümü mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler olarak mesleklerini icra edebilirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Son güncelleme: 21-05-2019