• UKÜ Online

Avrupa Birliği İlişkileri

Avrupa Birliği İlişkileri okumak istiyorum çünkü…

Yeniden yapılanan dünyada önemli bir kültür, ekonomi, siyaset ve örgütlülük alanı olan Avrupa’yı ve onun kurumlarını daha iyi anlayarak bu konuda uzmanlaşmak istiyorum.  Hızla küreselleşen dünyada ön plana çıkan bölgelerin başında gelen Avrupa ile ilgili eğitim almamın bu bölgeyle ilişki içinde bulunan her ülkede bana iş imkânları yaratabileceğine inanıyorum.

Eğitimin İçeriği

Avrupa Birliği İlişkileri, küresel anlamda önemli bir aktör haline gelen  Avrupa Birliği’nin iç yapısı ve dış ilişkilerinin yan ısıra AB’nin temsil ettiği ya da içine konumlandırıldığı Avrupa anlayışının, sosyo-ekonomiğinin, kültürünün ve  kurumsallaşmasının değişik boyutlarını araştırmaya ve anlamaya yönelik disiplinlerarası eğitim veren dört yıllık bir lisans programıdır. Avrupa Birliği İlişkileri Bölümünün  amacı öğrencilerine Avrupa’yı ve Avrupa’nın uluslararası sistemdeki yerini uluslararası ilişkiler, hukuk,  iletişim,  sosyoloji, ekonomi,  işletme,  finans,  sosyoloji, düşünce tarihi gibi akademik çalışma alanlarından faydalanarak değerlendirebilecekleri ve gerektiğinde uygulamada kullanabilecekleri akademik ve profesyonel yetkinliği kazandırmaktır. Akademik programın üzerine yoğunlaşmış olduğu Avrupa çalışmaları konuları disiplinlerarasılık, çok yönlülük ve çok kültürlülük ilkelerine özel bir önem göstererek  yürütülmektedir.  Bu çerçevede program kapsamında verilen dersler öğrencilerin  programın eğitim dili olan İngilizce dışında Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rusça gibi en az bir Avrupa dilini geliştirmesine olanak sağlarken Avrupa’yla ilgili birçok konuyu yetkin bir şekilde değerlendirecek düşünsel, yöntemsel, iletişimsel ve teknolojik becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bölüm,  mezunları iş imkânları açısından da önemli avantajlara sahiptir. Avrupa’da değişik alanlarda çalışabilecek nitelikli insan gücü kaynağını oluşturan bölüm mezunları,  hem Avrupa Birliği kurumsal yapısı ile ilgili mevzuat bilgisine, hem de özel şirketlerde Avrupa Birliği ilişkileri ile  ilgili danışmanlık yapabilecek düşünsel donanıma sahip bir şekilde yetiştirildikleri için gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe iş bulabilmektedirler. Mezunlar, Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, belediyeler gibi önemli kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin yanı sıra özel şirketlerin dış ticaret birimlerinde, sivil toplum örgütlerinde, araştırma ve düşünce kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Kısaca Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü

Öğrencilerine almış oldukları eğitimi Avrupa’daki üniversitelerde katılabilecekleri bir yıllık değişim programlarıyla etkileşimli bir şekilde pekiştirme olanağı sağlayan Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü, onların Avrupa kurumlarında ve Avrupa Birliği ile ilgili faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şirket ve sivil toplum örgütlerinde staj yapmalarını destekleyerek kuramsal bilgilerini uygulamaya geçirmeleri konusunda da fırsatlar yaratmaktadır. Buna ek olarak bölüm tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilen konferanslar, paneller, seminerler ve atölye çalışmaları öğrencilerin çalışma alanlarında uzman kişilerle bir araya gelmesine ve düşüncelerini paylaşmalarına imkan sağlamaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü hem akademisyenler, hem öğrenciler için seminerler, paneller, konferanslar düzenlemekte, uzmanların katıldığı ortak tartışma ortamları yaratmaktadır. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde bulunan araştırma merkezleriyle birlikte ortak faaliyetler de düzenlemektedir

Kısa Sözler...

Doç. Dr. Ercan GÜNDOĞAN, Bölüm Başkanı

“Modern uygarlığın temelinin atıldığı, başta Rönesans, Reformasyon, Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi’nin ortaya çıktığı Avrupa coğrafyası bugün küreselleşen dünyamızda sınırları ortadan kaldırılmış, siyasi ve ekonomik entegrasyonunu tamamlamaya çalışan küçük ölçekli ve bir o kadar önemli bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya ekonomi, siyaset, strateji, kültür ve sosyal hayatının şekillendiği Avrupa Birliği bu bağlamda gerek ufuk çizgimizi genişletmesi, gerekse ufkun ardındakileri keşfetmemize yardımcı olması açısından son derece önemlidir.”

İsmail AVCI, Bölüm Öğrencisi

Avrupa Birliği, sadece siyasi ve ekonomik bir örgüt olmamakla birlikte, bölgemiz ve yakın çevresi için, küreselleşen ve sınırların ortadan kalktığı dünyaya açılan bir kapıdır. Gerek kurumsal yapısı, gerekse profesyonel yönetim biçimi ve insani değerlere verdiği önemle birlikte dünyaya örnek bir örgüt olan Avrupa Birliği’ni derinlemesine tanımak, çalışma sistemlerini öğrenmek, bana gelecek iş hayatıma dair çok kıymetli bilgiler ve tecrübeler katmaktadır. AB ile tam üyelik bir yana, Avrupa ile var olan siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler her zaman var olmuştur ve bu ilişkiler için bu bölümden mezun olan uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır. Bu bağlamda deneyimli akademik kadrosu ve Avrupa ile olan yakın ilişkileri ile UKÜ, benim gibi uzmanları tam donanımlı olarak yetiştirmekte ve en iyi şekilde hazırlamaktadır.

Akademik Program

 

 

Son güncelleme: 18-07-2016