• UKÜ Online
Akademik

You are here

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi

Fakültenin amacı, öğrencilerini sektörün talep ettiği bilgi ve becerilerle donatarak mezun etmektir.  Bu amaçla, Fakültemiz bünyesinde yer alan beş bölümün her yıl güncellenen ve İngilizce yürütülen ders programları öğrencileri mezuniyet sonrası profesyonel hayata hazırlamaktadır. Günümüzde yabancı dil bilgisi ve bilgisayar kullanımının taşıdığı önemden dolayı öğrencilere İngilizce’nin yanısıra Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rusça öğrenme ve  bilgisayar laboratuvarlarından azami yararlanma olanağı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin  seçmeli dersler kapsamında ilgi alanlarına yönelik dersleri almalarına ve onların çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olunmaktadır. Öğrencilerimize üniversitemizdeki eğitimleri süresince edindikleri teorik bilginin yanısıra uygulama ve araştırma yapma ve bunların sonuçlarını tartışma ve paylaşma becerisi de kazandırılmaktadır. Bunlar, mezunlarımızın rekabet üstünlüğüne sahip olarak, çalışma yaşamında hak ettikleri iş ve pozisyonlarda görev almalarına katkıda bulunmaktadır.  Diğer taraftan, öğrencilerimize edindikleri bilginin yeterli olmayacağı, toplumsal gelişim ve değişim karşısında sürekli olarak kendilerini yenilemeleri gerektiği vurgusu yapılarak, yeniliğe ve değişime açık bireyler olarak toplumda yer almaları sağlanmaktadır.