• UKÜ Online
Akademik

Dekanımızdan

Bugünün hukuklusu yarının hukukçusu sevgili öğrenciler,

Toplumda yaşayan bireylerin sağlığıyla tıp programları ilgilenir. Buna karşılık toplumun bütününün oluşturduğu devletin sağlığı ile devlet kurumlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi, kurumların ahenkli bir işleyişe sahip olması, devlet kurumları ile bireylerin sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri hukuk fakültelerinin görevleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda hukuk, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanır ve o şekilde bilinir. Dolayısıyla hukuk ve hukuk eğitimini toplumsal yaşamdan ayrı düşünmek ve değerlendirmek mümkün değildir. İnsanlığın varoluşundan günümüze dek önemini geometrik diziyle artıran ve çağdaş toplumlar için “olmazsa olmaz” nitelik taşıyan adalete erişim ancak donanımlı hukukçular sayesinde mümkündür. Bu itibarla hukuk öğrenimini tercih ederek geleceğiniz için son derece isabetli tercih yaptınız. Bu bağlamda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi birikimli ve deneyimli akademik kadrosu, zengin kütüphanesi, uygar çalışma ve barınma olanakları ile sizlere yardımcıdır.

Sevgili gençler, UKÜ Hukuk Fakülte’sinde dört yıllık lisans öğrenimi sonrası yargıda avukat, hâkim, savcı olarak çalışabilir, noter ya da hukuk müşaviri olabilir; Dış İşleri, İç İşleri, Maliye, Ekonomi ve diğer bakanlık kadrolarında veya bankaların teftiş kurullarında görev alabilirsiniz. Adeta tüm kapıları açabilecek bir anahtar sunan ve böylesine geniş bir yelpazede çalışma olanağı sunan hukuk eğitimi aynı zamanda kişiye içinde yaşadığı toplumu ve Dünyayı en doğru biçimde tanıma ve analiz etme olanağı tanır. Hukukçuluk pek çok ülkede olduğu gibi toplumumuzda da yüksek bir itibara sahiptir.

Fakültemizde Türkçe Hukuk Programının yanı sıra 2014-2015 akademik yılından itibaren İngilizce “International Law” programı ikinci bir lisans programı olarak devreye sokulmuştur. Lisans öğrenimini tamamlayan ve mesleğinde uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisansı da yapabilmektedirler.

Fakültemiz “yaşadığı toplumu bütün yönleriyle çok iyi tanıyan, toplumun ihtiyaçlarını çok iyi bilen, toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk duygusuna sahip, demokrasi kültürünü özümsemiş, dürüst, erdemli, özgür düşünceli, aydın görüşlü, hakkaniyet duygusu gelişmiş, güçlüden yana değil haklıdan ve zayıftan yana olan, ülkesini ve halkını seven, yürekli, vicdanlı ve adil gerçek hukukçular” yetiştirme amacındadır. Bu amacı elde etmek için, okuyan, düşünen, analiz ve eleştiri yapan, hem ülkemizin hem küreselleşen Dünyanın bir parçası olmak isteyen bireyler olarak hepinize başarılı bir öğretim hayatı ve mutlu bir gelecek diliyorum.

Sevgilerimle.

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

DEKAN