• UKÜ Online
Akademik

Hukukçu olmak istiyorum çünkü…

Hukukun idesi ve ideali olan adalete inanıyorum.
Her türlü hukuka aykırılık karşısında tepki veriyorum.
Daha adil bir dünyada yaşamayı hak ettiğimi düşünüyorum.
Erdemi, dürüstlüğü, güvenirliği ve saygınlığı karakterimin bir parçası olarak benimsiyorum.
Tüm dünyada saygınlık gören bir mesleğe mensup olmak istiyorum.
Uluslararası ilişkilerde deneyim kazanmak ve rekabet edecek düzeyde bir eğitimle geleceğimi hazırlamak istiyorum.

Eğitim İçeriği

Çağdaş, etkin ve interaktif eğitim
Alanında uzman, uluslararası düzeyde bilgi ve donanıma sahip öğretim üyeleri tarafından yürütülen eğitim
İngilizce ve bilgisayar destekli eğitim programı
Teorik derslerin yanında uygulamalı dersler
Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar
Türk hukuku’nun yanı sıra Uluslararası hukuk ve Kıbrıs hukuku alanında uzmanlaşma
Çok sayıda seçimlik derslerle mesleki birikimin ve uzmanlaşmanın sağlandığı bir eğitim programı

Kariyer olanakları nelerdir?

Sadece hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri meslekler:
Hakimlik ve savcılık
Avukatlık
Ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanlığı
Özel sektör ve kamu sektöründe hukuk müşavirliği

Diğer kariyer alanları
Öğretim Üyesi
Dışişleri Bakanlığı’nda istihdam olanakları
İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik
Kaymakamlık ve Valilik, Emniyet Müdürlüğü,
Bürokratlık
Nato, Avrupa Konseyi, BM Teşkilatı, IMF gibi pek çok uluslararası teşkilatta görevler
Uluslararası İlişkiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunlarının ve sosyal bilimler alanında diploma sahibi mezunların yapabilecekleri pek çok mesleği yapma imkanı.

Kısaca Hukuk Bölümü

Bir toplum için hukuk ve adalet, nefes almak gibidir; nasıl her şey yolundayken nefes aldığımızın farkına varmıyorsak hukuk devleti gerçek anlamda işlevini sürdürürken sadece varlığını ve güvenini hissederiz. Hukuk devletinin varlığı ve devamı, hukuku iyi bilen, adalete yürekten inanmış ve asla adaletten ayrılmayan dürüst, erdemli ve saygın hukukçuların varlığı ile sıkı ilişkilidir. Bütün bunların bilinciyle fakültemiz, topluma yararlı hukukçular yetiştirmeyi, bunu gerçekleştirirken de öğrencilerin mutlu ve mesleklerini sevmelerini hedeflemektedir. Fakültemizde YÖK ve YÖDAK tarafından onaylanan ders programı uygulanmaktadır. Bu program İngilizce ve bilgisayar dersleriyle desteklenmekte; küreselleşen dünyanın ve yeni gelişen hukuk alanlarının ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle devamlı güncellenmektedir.

Araştırma ve Uygulamalar

Öğrencilerimiz Yargıtay ve Danıştay kararlarının da incelendiği pratik çalışmalarla uygulamaya hazırlanır. Tüm öğrenciler internet bağlantılı bilgisayarlar kullanmak suretiyle derslere ve pratik çalışmalara yönelik araştırma yapma olanağına sahiptir.
Öğrencilere araştırma yeteneği kazandırmak amacıyla ödevler verilerek, araştırma yaptırılacak ve sunumları değerlendirilecektir. Moot Court (sanal dava) uygulamaları mevcuttur. Öğrencilik döneminde adliyelerde duruşma izlenmesi için gerekli işbirliği yapılmakta olup, talep halinde staj çalışmaları için de işbirliği sağlanacaktır. İyi düzeyde yabancı dil bilen ve not ortalaması yüksek öğrenciler uluslararası örgütlere staj için gönderilecektir. Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını arttırmak için düzenlenen ulusal/uluslararası panel ve konferanslar kitap haline getirilecek ve ilgi alanlarına göre kendilerine dağıtılacaktır.

Kısa Sözler…

Öğr. Gör. Faysal GÜDEN, Öğretim Üyesi

‘Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim kadrosunda yer almanın ve burada gelecek nesillerin hukukçularını yetiştirmenin bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum’.

Aysel ARSLAN, Bölüm Öğrencisi

“Hukuk, terazsinin şaşmaz dengesinin bütün toplumlar üzerinde etkili olmasını ister. Daha adil ve daha eşit yaşam dileğinin bitmeyen heyecanını almakta olduğum hukuk eğitimimle katılmaktan dolayı kendime saygı duyuyorum…”

Akademik Program

Bölümler