• UKU Online
Akademik

Akademik Kadro

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL
Prof. Dr. Necdet BASA
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK
Prof. Dr. Mahmut GÖÇER
Prof. Dr. Müslüm TURAN
Prof. Dr. Nadi GÜNAL*
Prof. Dr. Sibel ÖZEL*
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK*
Doç Dr. Mine AKKAN*
Doç Dr. Ayhan TEKİNSOY*
Yrd. Doç. Dr. Özge BENGİSU
Yrd. Doç. Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI
Yrd. Doç. Dr. Uğur URUŞAK
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU*
Yrd. Doç. Dr.Tolga AKKAYA*
Yrd. Doç. Dr. Münevver AKTAŞ*
Yrd. Doç. Dr. Serdar NART*
Yrd. Doç. Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ*
Dr. Tutku TUĞYAN
Öğt. Gör. Erdem ERTÜRK
Öğt. Gör. Rağbe YANKIN
Öğt. Gör. Hüseyin ARIL*
Öğt. Gör. Fatma EMİRHAN
Öğt. Gör.  Faysal GÜDEN
Öğt. Gör.  Ticen Azize ÖZRAŞİT

vwBulletedTextWithLink