• UKÜ Online
Akademik

You are here

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi’nin amacı, çağdaş bilgi ile donanmış, bilgiye ulaşma yollarını bilen,  edindiği bilgileri toplumla paylaşıp toplum yararına kullanan, her türlü hukuka aykırılık karşısında tepkisini gösteren, hukukun idesi ve ideali olan adalete yürekten inanan, erdemi, dürüstlüğü, güvenilirliği ve saygınlığı karakteri olarak benimsemiş, uluslararası ilişkileri bilen, öngörüsü kuvvetli,  uluslararası rekabet edebilecek düzeyde çağdaş hukukçular yetiştirmektir.

Hukuk Fakültesi’nde öğrencinin de derslere etkin bir şekilde katıldığı modern eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bütün ögretim elemanları konusunda tanınmış, uluslararas1 düzeyde bilgi ve donanıma sahip, hukuka inanmış, idealist ve çağdaş hukukçular yetiştirmeyi hedeflemiş kişilerdir.  Öğrencilerine hukuku sevdirmeyi, onlarınn sadece hukuk mezunu değil, gerçek hukukçular olarak topluma katılmalarını temel ilke edinmişlerdir.