• UKÜ Online

Dekanımızdan

Fakültemiz bünyesinde yer alan Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı  ve Grafik Tasarım Bölümleri ile esas olarak bir tasarım eğitim kurumudur. İnsanoğlunun bilinci ile dünya arasında aracılık görevini yetkinlikle yapacak, insanoğlunun varoluşsal isteklerini ve yaşam gerçekliğini kavrayarak onun anlam dünyasını, duygu, deneyim ve imgelem alanını zenginleştirme amacındaki geleceğin yaratıcı tasarımcılarını yetiştirmenin bilinç ve kararlılığı ile UKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak ön planda gelen misyonumuzu öğrencilerimizi böyle bir serüvene karşı donanımlı kılmak ve bunun ne kadar heyecan ve mutluluk verici bir serüven olduğunu duygusunu sürekli deneyimletebilmek olarak tanımlıyoruz.

Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı her disiplin için önemlidir ama tasarlama için çok daha kritik bir gerekliliktir. Çünkü tasarlama eğitiminin çekirdeği niteliğindeki tasarlama stüdyolardaki yaratıcı süreçler sonunda ulaşılan tasarımlar her öğrencinin bakış açısına, dünyayı ve tasarım olgusunu algılayışına göre değişen öznel ve tekil bir yorumlamadır. Tasarım eğitimi esas olarak herhangi bir dershanede tek yanlı aktarılan bilginin öğrenilmesi sürecinden çok farklı, öğrencinin aktif katılımını gerektiren ve öğretim elemanı ile öğrenci arasındaki etkileşime dayanan bir “yaparak öğrenme süreci”dir. Bu nedenle öğrenci de bu sürecin edilgen değil, çok etkin ve belirleyici bir paydaşıdır.

Günümüz eğitiminin temel amacı öğretmek değil, “öğrenmeyi öğretmektir”. Aslında tasarım eğitiminin amacı bunun da ötesindedir: Tasarımcı gibi öğrenmeyi, bilmeyi, düşünmeyi ve davranmayı öğretmek. Bunun başarılması da öncelikle öğrenme ve tasarlama konusuna uyandırılan ilgi ve sevgiyle olur. Bu bağlamda bizim temel görevimiz size tasarımı sevdirmek ve bu heyecanlı ve zevkli serüvene bir kere giriştikten sonra, bunu yaşam boyu tutkuyla sürdürme arzusunu sizde yaratabilmektir. İlk bakışta basit gibi görünen bu görevi başarabilmek ise kolay değildir; çünkü son derece donanımlı ve deneyimli olmayı,  öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını ve en önemlisi de bu anlayışı içselleştirmiş bir öğretim kadrosunu gerektirir. Böyle bir kadroya sahip olduğumuza inanıyor, tasarlamayı size sevdirmeyi ve bir yaşam tarzı, bir tutku olarak size benimsetmeyi bizim size karşı temel sorumluluğumuz olarak görüyor ve bunu size vaat ediyoruz. Bu çetin görevin başarılmasını kolaylaştıracak çok önemli bir etken var. O da, tasarım disiplinini kesin kararlı ve bilinçli olarak seçmenizdir.

Prof. Dr. Nezih AYIRAN

DEKAN VEKİLİ