• UKÜ Online

Mimar olmak istiyorum çünkü…

Ünlü mimar Le Corbusier’in “Mimarlık bir meslek değil bir hayat tarzıdır” görüşüne içtenlikle katıldığım ve böyle bir hayat tarzını çok çekici bulduğum için.  Farklı ülke ve yerlerdeki mimari eserleri gezerek yerinde inceleme şansını bulabileceğim ve bu yolla da kendimi geliştirebileceğim için.  Dünyada kalıcı izler bırakmak istediğim için.

Eğitimin İçeriği   

Mimarlık eğitimi, tasarlama kuram ve yöntemleri, yapı ve yapım sistem ve teknolojileri, bina tipolojisi, sanat tarihi, mimarlık tarihi, mimari çevrenin toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel koşullarla ilişkileri konularında donanımlı kılarak,  bina ve kentsel çevre ölçeğinde farklı niteliklerde özgün  tasarım yapma becerisini  kazandırmayı amaçlar. Açık fikirli, vizyon ve deneyim sahibi, güçlü kişiliği olan, entelektüel nitelikleri ile toplumda ön plana çıkacak geleceğin liderlerini yetiştirme idealindedir. Mimarlık eğitiminin temel unsuru olan tasarlama stüdyolarında yapılan  mimari projeler her öğrencinin bakış açısına, dünyayı ve mimarlığı algılayışına göre değişen öznel ve tekil bir yorumlamadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mimarların çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak  serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride  veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler. Bunların dışında, mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir.

Kısaca Mimarlık Bölümü

Bölümde verilen eğitim çerçevesinde, eleştirel bakışın ve sistemli düşünce ve yaklaşımın geliştirilmesi, bina  veya kent ölçeğinde özgün tasarımlar yapma, çeşitli sunum teknikleri ve özellikle bilgisayar teknolojisinin getirdiği olanakları kullanarak geliştirilen mimari düşüncenin görsel olarak etkin bir şekilde ifadesi, çağdaş yapı ve yapım sistemleri, yapı malzemeleri, mimarlık ve sanat tarihi konularında beceri ve bilgi kazandırılması hedeflenir.

Araştırma ve Uygulamalar

Tasarım stüdyoları mimarlık eğitiminin çekirdeğidir. Stüdyo çalışmalarında, öğrenci ve öğretim elemanları etkileşim içinde birlikte fikir üretirler. Bu özelliği ile mimarlık eğitimi başka disiplinlerden köklü bir şekilde farklılaşır. Ortak çalışmalarda yapılı çevre, kentsel veya doğal çevre özellikleri irdelenip, analizler yapılarak sorunlara alternatif yanıtlar aranır.  Stüdyolarda,  fiziksel, iklimsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve psikolojik koşulların, mimarlık tarihine, yapı sistemlerine, yapı malzemelerine, bilişim teknolojilerine ilişkin bilginin ve bunların yorumlanması ışığında mimari tasarım geliştirilir.

Kısa Sözler...

Prof. Dr. Nezih AYIRAN, Dekan Vekili

Toplumun yapılı çevresini düzenleme faaliyeti olan mimarlık, uzun geçmişe sahip, doğal bilimler, insan ve toplum bilimleri, teknoloji ve sanatla ilgili, kuramsal bilgi yanında mutlaka uygulama becerisini de gerektiren çok yönlü bir meslek dalıdır.  UKÜ Mimarlık Bölümü, kuramsal açıdan donanımlı, uygulama becerisine sahip, bilgiyi geniş ve esnek bakış açısıyla yorumlayıp uygulamaya aktarabilen ve gelişen teknolojiyi de onun kölesi değil, efendisi olarak kullanabilen, kısaca,  mimarca öğrenme, düşünme ve davranmayı bilen geleceğin yaratıcı mimarlarını yetiştirme idealindedir.

Doç.Dr. Cemil ATAKARA,  Bölüm Başkanı

Mimarlık, binaları ve fiziksel çevreyi tasarlama biliminin sanat ile arakesitidir. Mimar ise her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapan kişidir. Gelişen teknoloji ve malzeme çeşitliliği mimarın hamurudur ve o hamur mimar tarafından doğru şekillendirilmelidir. Mimar başta inşaat mühendisleri olmak üzere birçok disiplin ile ortak çalışan ve bu disiplinleri yönlendirerek en doğru yapı çözümlemesini yapan lider konumundadır.

Akademik Program