• UKÜ Online

Mimarlık

Bölüm Hakkında

Bölümde verilen eğitim çerçevesinde, keşfederek öğrenme, eleştirel bakışın, yaratıcı ve sistemli düşünce ve yaklaşımın geliştirilmesi, bina veya kent ölçeğinde özgün tasarımlar yapma, çeşitli sunum teknikleri ve özellikle bilgisayar teknolojisinin getirdiği olanakları kullanarak geliştirilen mimari düşüncenin görsel olarak etkin bir şekilde ifadesi, çağdaş yapı ve yapım sistemleri, yapı malzemeleri, mimarlık ve sanat tarihi konularında beceri ve bilgi kazandırılması, böylece, etik ve estetik değerlerle donanmış, hızlı teknolojik dönüşümler ve çevre problemlerinin gereklerini karşılayabilecek formasyona sahip meslek insanlarını öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ile eğitmek hedeflenir. Açık fikirli, vizyon ve deneyim sahibi, güçlü kişiliği olan, entelektüel nitelikleri ile toplumda ön plana çıkacak geleceğin liderlerini yetiştirme idealindedir.

 

Eğitim Olanakları

Mimarlık eğitimi, yaklaşık 13 tam zamanlı ve yarı zamanlı akademisyenden oluşan öğretim/araştırma kadorsuyla öğrencilerine zengin bir içerik ve diğer bölümlerle Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarına olanak veren tasarlama kuram ve yöntemleri, yapı ve yapım sistem ve teknolojileri, bina tipolojisi, sanat tarihi, mimarlık tarihi, mimari çevrenin toplumsal, psikolojik, ekonomik ve kültürel koşullarla ilişkileri konularında donanımlı kılarak, bina ve kentsel çevre ölçeğinde farklı niteliklerde özgün tasarım yapma becerisini kazandırmayı amaçlar. Beraber çalışma, yardım etme, ortak karar verme konularında öğrenciler yönlendirilir. Açık fikirli, vizyon ve deneyim sahibi, güçlü kişiliği olan, entelektüel nitelikleri ile toplumda ön plana çıkacak geleceğin liderlerini yetiştirme idealindedir. Mimarlık eğitiminin temel unsuru olan tasarlama stüdyolarında yapılan  mimari projeler her öğrencinin bakış açısına, dünyayı ve mimarlığı algılayışına göre değişen öznel ve tekil bir yorumlamadır.

 

Kariyer Alanları

Mimarların çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler. Bunların dışında, mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir. Böylelikle, yaratıcı, sosyal, kültürel ve çevresel bağlamda duyarlı ve sorumluluk sahibi olan, tasarım, uygulama ve yönetme becerilerine sahip profesyoneller yetişir.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi, AS217
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2101
Fakülte E-posta: secretary-ffa@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Cemil Atakara
Bölüm Başkanı E-posta: catakara@ciu.edu.tr
 

Son güncelleme: 26-12-2018