• UKÜ Online

İletişim Tasarımı Programı

Program Hakkında

İletişim Tasarımı Programı Grafik Tasarım Bölümü altında açılmış, eğitim dili Türkçe olan dört yıllık bir programdır. Temel yapısı tasarım üzerinde şekillenmekle birlikte, daha disiplinlerarası ve aynı zamanda iletişim alanıyla da ilişkili bir eğitim izleği sunar. Programın başlıca hedefleri arasında iletişimi ve iletişim kanallarını algılayabilme, yeni çağın olanaklarını ve teknolojisini takip edebilme, yaratıcı endüstriler ve birlikte çalışma pratiğini kazanabilme, interdisipliner ve multidisipliner çalışma deneyimi kazanma, çağın ruhunu algılayabilme ve eleştirel bakış açısı geliştirebilme bulunmaktadır. Türkiye’den başvuran aday öğrenciler merkezi yerleştirme ile bölüme yerleşeceklerdir. KKTC’li öğrenciler ise diğer bölümler gibi Burs Sıralama sınavıne girerek yerleşeceklerdir.

 

Eğitim Olanakları

Müfredatta Grafik Tasarım dersleri, iletişim arkaplanı ile zenginleştirilerek hazırlanmış temel derslere ek olarak, çağın gereklerine göre İletişim İmgesi, Görsel Algılama, Etkileşimli Tasarım, Bilgi Mimarisi Tasarımı, Popüler Kültür, Göstergebilim, Disİplinlerarası Tasarım, Animasyon, Görsel Medya İçin Ses Tasarımı gibi derslerle de farklılaşacaktır. Bölümün teknik imkanları dahilinde, hem PC hem Macintosh Laboratuvarlarında ders yapma olanağı bulunmaktadır. Özellikle Macintosh Labında dijital çizim tabletleri ile konsept art, animasyon, karakter tasarımı, dijital illüstrasyon üzerine eğitim verilmektedir. Her yıl değerli konuk konuşmacılar ve workshop liderlerinin ağırlandığı bölümümüzde, öğrenciler alanlarında yetkin tasarımcılarla birebir çalışma fırsatı yakalar ve sertifikalı etkinliklerle eğitim yaşamlarını zenginleştirebilirler.

 

Kariyer Alanları

İletişim Tasarımı programından mezun olacak olan öğrenciler iletişim tasarımcısı ünvanı alarak, yaratıcı sektörlerin tamamında çalışabilirler. Mezun iletişim tasarımcıları, reklam ajansları, yazılı ve görsel medya kuruluşlarında, oyun geliştirme firmalarında, sinema sektörünün çoğu alanlarında ve TV kanallarında sanat yönetmeni, teknoloji firmalarının ARGE laboratuvarlarında araştırmacı, illüstratör, oyun ve yeni medya aplikasyonu tasarımcısı, animatör, multimedya tasarımcısı, konsept art sanatçısı, web tasarımcısı, müze ve galeriler gibi interaktif bilgilendirme teknikleri üretilen alanlarda bilgilendirme ve yönlendirme tasarımcısı ya da görsel yönetmen olarak çalışabilirler. Ayrıca mezunlar, mezuniyetten sonra tasarım alanında yüksek lisans yapmak için akademik eğitime devam edebileceklerdir.

Son güncelleme: 05-07-2018