• UKÜ Online

Grafik Tasarım

Bölüm Hakkında

Grafik tasarım eğitimi, iletişim ve güzel sanatlar alanlarının kesişiminde bulunur. Sanatsal olması estetik düzeyi yükseltir, ancak iletişim görevinin eksik olması grafik tasarımı işlevsiz kılar. Bu özel konumu nedeniyle öğrencilerimiz öncelikle estetik değerlerle görme ve algılama yetisini kazanırlar. Daha sonra iletişim becerilerinde gereksinim duyacakları sözcükler ve imgeler arasında köprü kurmayı, fikirleri soyutlayıp mesajı netleştirmede kullanabileceği yöntemleri öğrenirler. Çağın dinamik yapısıyla uyumlu, estetik ve teknolojik donanımı kazanmış, yaratıcı düşünce üretebilen, mesleğiyle ilgili disiplinlerarası becerileri de kazanmış, farklı disiplinlerden kişilerle uyumlu bir ekip çalışması geliştirebilecek sosyal düzeyde, sorunları tespit edip çözüm geliştirebilen tasarımcılar olarak mezun olurlar. Mezunlarımız uluslararası alanda faaliyet gösteren mesleki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olur.

 

Eğitim Olanakları

Müfredat güncel tasarım ortamındaki değişiklikler ve gelişmelere göre yenilenip düzenlenir. Proje derslerinde kapsamlı projelerin yürütülmesi ile öğrencilerin tasarım süreçlerine çok yönlü olarak hazırlanması, disiplinlerarası çalışmaların teşviki sağlanır. Yine öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan jüri sistemi mevcuttur. Böylece bölüm hocaları ve misafir jüri üyelerinin bulunduğu açık jüride öğrenciler kendilerini ve çalışmalarını anlatma olanağını bulur. Ayrıca fakülte ortak dersleriyle iki boyutlu olarak sınırlanan tasarım anlayışının üç boyutlu olarak da geliştirilir. Eğitim süreci boyunca derslere ek olarak yurt içi ve yurt dışı katılımlı workshoplar düzenlenir, seminer ve konferanslar için tanınmış konuşmacılar davet edilir, düzenli olarak öğrenci sergisi açılarak üniversite ve kent arasındaki ilişki kurulur, öğrencilere tasarım ve iletişim problemleri üzerine yerel bazda çalışmalar da yaptırılır.

 

Kariyer Alanları

Öğrenci ve öğrenme odaklı, görsel kültüre ve estetik bakış açısına sahip, fayda-değer yaratmaya ve sorgulamaya dayanan; öznel, yaratıcı, sosyal, kültürel ve çevresel bağlamda duyarlı ve sorumluluk sahibi olan; tasarım, uygulama, paylaşma ve yönetme becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek amacında olan bölümümüzden mezun olan bir tasarımcının önünde geniş bir tercih skalası yer alır. Reklam sektöründe, yazılı ve görsel medyada, matbaalar ve TV kanallarında çalışabilirler. Ayrıca sanat yönetmeni, illüstratör, oyun ve yeni medya aplikasyonu tasarımcısı, animatör, multimedya tasarımcısı, baskı resim sanatçısı, ambalaj tasarımcısı, font tasarımcısı, kavramsal sanat alanında çalışan bir sanatçı, küratör, fotoğrafçı, web tasarımcısı, bilgilendirme ve yönlendirme tasarımcısı ya da görsel yönetmen olabilirler.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi, AS217
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2101
Fakülte E-posta: secretary-ffa@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Elif Songür Dağ
Bölüm Başkanı E-posta: edag@ciu.edu.tr
 

Son güncelleme: 26-12-2018