• UKÜ Online

Grafik Tasarım

Grafik tasarımcı olmak istiyorum çünkü...

Tasarım ve iletişimin kesiştiği çok özel bir tasarım alanı olan Grafik Tasarım ile görsel iletişim sorunlarına çözümler üretmek istiyorum. Bunu yapabilmek için yaratıcı fikir üretme ve problem çözme becerilerimi geliştirmeliyim, estetik algımı artırırken teknolojiden de yararlanmalıyım.

İçinde yaşadığımız görsel çevre, grafik tasarım nesneleriyle doludur; bir gün içinde sayısız grafik tasarım ürünü ile karşılaşırız: Kahvaltıda yediğimiz gevreğin ambalajından günlük haberleri takip ettiğimiz gazetenin sayfa tasarımlarına, akıllı telefon ve tabletlerimizdeki mobil aplikasyonlardan bu programların anlaşılır olmasını sağlayan grafik arayüzlere, bindiğimiz toplu taşım araçlarında kullandığımız biletlerden açık alan reklam tasarımlarına, okuduğumuz kitabın kapağı, resimlemeleri ve tasarımlarından cebimizdeki paranın tasarımına, mektuba yapıştırdığımız puldan bir kafede rastladığımız menü tasarımlarına, yol işaretlerinden piktogramlara, izlediğimiz dizinin jenerik tasarımından her konuda broşürlere... Grafik tasarımın her an her yerde olduğunu bildiğim ve çağımızın evrensel iletişim dilinin grafik tasarım olduğunu kavradığım için bu bölümde okumayı çok istiyorum.

Ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff “Tasarlamak, insani problemleri teşhis edip, bu sorunları en uygun şekilde çözmektir” diyor, ben de iletişim sorunlarıyla dolu bu dünyada çözüm üretenlerden biri olmak istiyorum. Grafik tasarımın ne denli önemli ve kitleleri etkileyen bir dil olduğunun bilincindeyim ve bu güçle sosyal anlamda sorumlu ve çevreye duyarlı olma niyetimi de gerçekleştirebileceğim için heyecanlıyım.         

Eğitim içeriği

Grafik tasarım eğitimi iletişim ve güzel sanatlar alanlarının kesişiminde yer almaktadır. Sanatsal olması estetik düzeyi yükseltir ancak iletişim görevinin eksik olması grafik tasarımı işlevsiz kılar. Bu özel konumu nedeniyle öğrencilerimiz öncelikle estetik değerler ile görme ve algılama yetisini kazanırlar. Daha sonra iletişim becerilerinde gereksinim duyacakları sözcükler ve imgeler arasında köprü kurmayı, fikirleri soyutlayıp mesajı netleştirmede kullanabileceği yöntemleri öğrenirler.

Çağın dinamik yapısıyla uyumlu, estetik ve teknolojik donanımı kazanmış, yaratıcı düşünce üretebilen, mesleğiyle ilgili disiplinlerarası becerileri de kazanmış, farklı disiplinlerden kişilerle uyumlu bir ekip çalışması geliştirebilecek sosyal düzeyde, sorunları tespit edip çözüm geliştirebilen tasarımcılar olarak mezun olurlar. 

Kariyer olanaklar nelerdir?

Grafik tasarım bölümünden mezun bir tasarımcının önünde geniş bir tercih skalası yer almaktadır. Reklam sektöründe, yazılı ve görsel medya, matbaalar ve TV kanallarında çalışabilirler. Ayrıca sanat yönetmeni, illüstratör, oyun ve yeni medya aplikasyonu tasarımcısı, animatör, multimedya tasarımcısı, baskıresim sanatçısı, ambalaj tasarımcısı, font tasarımcısı, konsept art sanatçısı, küratör, fotoğrafçı, web tasarımcısı, bilgilendirme ve yönlendirme tasarımcısı ya da görsel yönetmen olabilirler.

Kısaca Grafik Tasarım Bölümü

Dört yıllık eğitim süresince mesleğe yönelik Temel Tasarım, Tipografi, Fotoğraf, İllüstrasyon, Reklam Grafiği, Ambalaj Tasarımı ve Proje derslerinin yanı sıra; Video-art,  Animasyon ve Multimedya gibi yeni medyaya yönelik dersler de verilmektedir. Grafik uygulamalar ve proje derslerinin yanısıra kuramsal gelişim de son derece önemsenmekte, Grafik Tasarımı Tarihi, Sanat Tarihi, Sanatta Yaratıcılık ve Tasarım Etiği gibi dersler de programda bulunmaktadır.   

Grafik Tasarım Bölümü, 2015 yılında uluslararası tasarım konseyi Ico-D üyeliğine kabul edilmiştir. 

Araştırma ve Uygulamalar

Grafik Tasarım Bölümü’nde, donanımlı ve gelecek vaadeden bir grafik tasarımcının yetişmesi için gereken bilgi ve deneyimler aktarılırken, proje bazlı derslerde pratik çalışmalar yaptırılarak öğrenci ve öğrenme merkezli bir eğitim verilmektedir.

Eğitim süreci boyunca derslere ek olarak yurt içi ve yurt dışı katılımlı workshoplar düzenlenmekte, seminer ve konferanslar için tanınmış konuşmacılar davet edilmekte, düzenli olarak öğrenci sergisi açılarak üniversite ve kent arasındaki ilişki kurulmakta, öğrencilere tasarım ve iletişim problemleri üzerine yerel bazda çalışmalar da yaptırılmaktadır.

Kısa Sözler...

Doç. Dr. Elif Songür DAĞ, Bölüm Başkanı

Çağdaş bir grafik tasarımcı, doğa, insanlık ve kültürel değerlerin korunması için gönüllü olmalı, sosyal sorumluluğu ve farkındalığı yüksek bir birey olarak kendini yetiştirmelidir.  Teknolojiyi doğa, insanlık ve kültürel mirasla dengeli bir uyum tabanında birleştiren bir grafik tasarımcı, yalnızca tasarım dünyasına değil, evrensel paylaşıma ve insanlığın kollektif mirasına da katkı yapan bir toplum gönüllüsü olacaktır.

Akademik Program