• UKÜ Online

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olmak istiyorum çünkü…

Benim tasarladığım bir nesnenin fabrikalarda üretileceğini ve dünyanın her yerindeki insanlar tarafından kullanılacağını bilmek bana heyecan veriyor. Kullandığım otomobili, cep telefonunu, giydiğim spor ayakkabıyı tasarlayabilmek yepyeni bir buluşun alacağı biçimi belirlemek, harika bir duygu. İş hayatında birlikte çalışacağım tasarımcılar, mühendisler, işletmeciler, pazarlamacılar ile çok geniş bir sosyal çevreye de sahip olacağım.

Eğitimin İçeriği

Endüstri Ürünleri Tasarımı uygulamalı sanat ve mühendislik bilimlerinin ara kesitinde dinamizmi teknolojiyle birleştiren bir tasarım alanıdır.

Gündelik hayatımızda kullandığımız, aksesuvarlar, küçük ev aletleri, elektronik eşyalardan, ulaşım ve haberleşme araçlarına kadar çeşitli boyutlardaki mekanik ya da elektronik objelerin kullanım alanlarının geliştirilmesi, insan bedenine, modaya ve estetiğe uygun şekilde yeniden yorumlanıp tasarlanmaları, henüz icat edilmemiş bir kullanım alanına uygun yepyeni bir biçimin ve markanın oluşturulması, prototiplenmesi, pazarlanması, patentlenmesi de bu mesleğin ilgi alanlarına girer.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri kendilerini değişik alanlarda geliştirme fırsatını bulurlar. Çünkü tasarlanan ürünler öncekilerden farklı, dikkat çekici biçimde özgün ve kayda değer bir görsel kaliteye sahip olmalıdır. Bu nedenle öğrenci çağdaş yaşam koşullarını bilmeli, güncel teknolojiye yakın olmalı, sanatsal birikimini kullanıcının rahatı ve sağlığı ile harmanlamalı, uygun malzeme, mekanizma ve üretim tekniklerini seçip önerebilmeli, tasarladığı ürünlerin nasıl pazarlanarak tüketiciye ulaştırılacağı konusunda da bilgi edinmelidir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezun tasarımcılarımız dünyanın her yerinde tasarım ofislerinde, fabrikaların ürün geliştirme departmanlarında çalışabilir, tasarımcılıktan, danışmanlığa, pazarlama ve yönetime kadar çeşitli kariyer basamaklarında yükselebilir, kendi tasarım ofisini kurabilir, kendi markasını oluşturabilir ve pazarlayabilir durumdadır.

Kısaca Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi içinde yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün temel amacı, üniversitemizin misyonuna uygun olarak uluslararası bir ortamda çok yönlü olmayı başarabilen meslek insanları yetiştirmektedir. Bilim ve sanatın birlikteliğiyle yaratıcı çözümler üreterek bunları kullanıcıya ulaştırmaya hazırlayan endüstri ürünleri tasarımcılarını yetiştirirken, meslek adayının dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kuruluşta tasarım yapabilecek bilgi ve deneyimlerle donatılması bizim için önemli bir ilke. İngilizce eğitim verilen dört yıllık lisans programının temelinde tasarım projelerinin dikey olarak yürütüldüğü stüdyo dersleri var. Fakültemizin diğer Mimarlık, İç Mimarlık ve Grafik Tasarımı Bölümlerindeki gibi öğrencilerimizin “yaratıcılık ve fikirleri görselleştirme” yetilerini geliştirmeleri öncelikli. Bu çerçevede tasarımcı adayına asıl olarak aktif olmasını gerektiren bir yapı içinde araştırma yapma ve uygulama olanakları sunuyoruz.

Araştırma ve Uygulamalar

Öğrencilerimiz gerek tasarım sürecinde gerekse üretim sürecinde kullanabildikleri görselleştirme araçlarıyla donatılmış fotoğraf stüdyosu, MAC ve bilgisayar labratuvarları, modelleme ve baskı atölyelerinde rahatlıkla çalışılabilir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı düzenlenen teknik geziler ve atölye çalışmalarıyla kuramsal derslere destek sağlanmaktadır.

Kısa Sözler…

Doç. Dr. Devrim YÜCEL BESİM , Bölüm Başkanı

Güzel Sanatlar Fakültesi içinde yer alan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ nün temel amacı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ nin misyonuna uygun olarak uluslararası bir ortamda çok yönlü olmayı başarabilen meslek insanları yetiştirmektir. Bilim ve sanatın birlikteliğiyle yaratıcı çözümler üreterek bunları kullanıcıya ulaştırmaya hazırlayan endüstri ürünleri tasarımcılarını yetiştirirken, meslek adayının dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kuruluşta tasarım yapabilecek bilgi ve deneyimlerle donatılması bizim için önemli bir ilke.

 Bölümümüz’ de interdisipliner bir anlayışla hem kuramsal hem de uygulamaya dönük çalışmalarla desteklenen “tasarım odaklı” bir yapı bulunmakta. İngilizce eğitim verilen dört yıllık lisans programının temelinde  tasarım projelerinin dikey olarak yürütüldüğü stüdyo dersleri var. Fakültemiz’ nin diğer Mimarlık, İç Mimarlık ve Grafik Tasarımı Bölümleri’ ndeki gibi öğrencilerimizin “yaratıcılık ve fikirleri görselleştirme” yetilerini geliştirmeleri öncelikli. Bu çerçevede tasarımcı adayına asıl olarak aktif olmasını gerektiren bir yapı içinde araştırma yapma ve uygulama olanakları sunuyoruz. Gerek tasarım sürecinde gerekse üretim sürecinde kullanabildiği görselleştirme araçlarıyla donatılmış Fakültemiz’ e ait olan fotoğraf stüdyosu, MAC ve bilgisayar labratuvarları, modelleme ve baskı atölyelerinde rahatlıkla çalışılabilir.

Endüstri ürünleri tasarımı tüm dünyada önem kazanan bir disiplin. Günümüzün değişken yaşam koşullarıyla birlikte daha yaratıcı, daha ekonomik, kullanıcıya ve çevreye daha duyarlı ürünlere ihtiyacımız giderek artmakta. Yaşadığımız mekanlarda hayat kalitemizi yükselten ürünlerin geliştirilmesi, tasarımcıların katkılarıyla gerçekleşmekte. Kişisel eşyalarımızdan ortak alanlarda kullandığımız kent mobilyalarına kadar birçok farklı boyutdaki nesne ve sistemin yaşamımızı sadece kolaylaştıran değil; aynı zamanda zenginleştiren farklılıklar haline gelmesini onlar sağlamakta. Yalnızca yeni ürünlerin yaratılması değil; mevcut bir ürünün de belirlenen yeni ihtiyaçlara göre farklı bir şekle dönüştürülmesi veya kullanım ömrünü tamamlayanın yeniden değerlendirilmesi de onların görev alanına girmekte.

 Görsel iletişim, mühendislik bilimleri ve yönetim alanlarıyla işbirliği yapan endüstri ürünleri tasarımcısı ürün gelişimi sürecinde disiplinlerarası bir yaklaşım içinde olmalı.  Olanakları giderek artan bu alanda kendi iş ortamlarını kurabilecek; firmaların ARGE ve tasarım birimlerinde; danışmanlık hizmetlerinde ya da bağımsız olarak çalışabilecek olan adaylarımız için tek dileğimiz;“daima çözen ve üreten” meslek insanları olmaları.

Damla ZENGİN, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

Endüstri Tasarım Bölümü bana sadece meslek kazandırmayacak, biliyorum. Mezun olduğumda yaşamımı da tasarlayabilecek yeti ve donanımda olacağım. Ve yeni yaşam biçimim bana her türlü gücü ve tatmini getirecek.

Akademik Program

Son güncelleme: 25-01-2018