• UKÜ Online

Akademik Kadro

EZGİ  YAVUZ

Yrd. Doç. Dr. Ezgi YAVUZ

E-posta:

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-exp, SSCI, Arts and Humanities)

 • Yavuz, E. (2015, December) Designing the Unity: Türk Grup Espas and
 • Architecture in Postwar Turkey. METU Journal of Faculty of Architecture, , Vol. 32, No.2, pp.117-132

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Yavuz, E.; Tabibi, B. (2014, September) Questioning the Paradoxes of Other Modernities:Uncovering Architecture in the Political Agenda of Iran & Turkey 1920-1940. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4, No. 5.
 • Yavuz, E. (2015) Tracing a Conceptual Relation: Abstraction in Modern Architecture and Modern Art. The International Journal of Arts Theory and History, Vol. 10 Issue 2.

Diğer yayınlar

 • Kitap düzenleme
 • Katipoğlu, C. ; Yavuz, E: Tabibi, B. Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Hamilik ve Mimarlık Tarihi 2009 Doktora Araştırmaları Sempozyum bildiri kitabı (Basım aşamasında)

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Yavuz, E. (2011) Sanatla Kurulan İlişki: Zaha Hadid ve Mimarlıkta Soyutlama. Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Yavuz,E. Internalizing the Modern: Collaboration of Arts and Architecture in Postwar Turkey. ARCHTHEO17 XI. International Conference on Theory and History of Architecture. 03-04.11.2017. İstanbul, Türkiye.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Yavuz, E. 2017. Toplumla Yeni Bir Uzlaşı Alanı Tasarlama: Türkiyede Mimarlığın
 • Sanatla Kurduğu Diyalog. Mimarlık. 394,

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

Ödüller

 • 2007-2015, KKTC-ÖYP PhD Scholarship
 • 2007-2012, Tübitak PhD Scholarship
 • 2012, Erasmus Exchange Program Grant
 • 2015, ODTÜ sosyal bilimler enstitüsü "yılın tezi ödülü"