• UKÜ Online
Akademik

You are here

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Yaklaşık iki yüz yıl önce örgün bir nitelik kazanan Güzel Sanatlar eğitimi, günümüzde tüm üretim ve hizmet sektörleriyle sıkı ilişkiler kuran işlevsel bir boyut kazanmıştır. Artık güzel sanatlar, üretim ve düşünce süreçlerine sonradan dahil olan sıradan bir girdi değil, işin merkezinde duran, kendisinden yola çıkılan temel bir bilgi alanıdır. Bir kentin, binanın, makinanın, hatta bir kurumun, bir törenin iyi organize edilmesi, iyi işlemesi yetmemektedir. Onun estetikle uyumlu olması, etkisini güçlendirmekte, prestijini arttırmaktadır. Bu nedenle güzel sanatlar modern hayatın her alanına müdahil olmaktadır.

Güzel Sanatlar eğitimi de, kendisinden beklenen görevlerdeki bu artışa paralel olarak, özellikle son otuz yılda kendini sürekli yenilemek zorunda olan bir strateji izlemektedir. Öğrenciyi yakın geleceğin meslek insanı olarak çok yönlü görevlerine hazırlamak için, eğitim programı sürekli gözden geçirilmekte, onu daha işlevsel hale getirmek için gereken pedagojik duyarlılık ön planda tutulmaktadır. Bu açıdan Fakültemizin gerek öğretim kadrosunun, gerekse teknik donanımının, güzel sanatlar eğitiminin günümüzde sahip olduğu yüksek standartlara uygun olmasına çalışılmaktadır.

Fakültenin sahip olduğu standartların sürekli geliştirilmesi öğrencilerimizin de bu dinamik atmosfere daha aktif olarak katılımını sağlamaktadır. Öğretim kadrosunun içten çabası ve öğrenciyle kurulan açık diyalog, öğrencilerimiz tarafından da cevapsız bırakılmamaktadır. Bu açıdan Fakültemizdeki eğitimin iyileştirilmesinde öğrencilerimizin de önemli katkılar yaptığını söylemek gerekmektedir.