• UKÜ Online

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okumak istiyorum çünkü…

Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan, Orta Asya’dan Avrupa ortalarına kadar yayılmış bir dil ve edebiyatı keşfetmek, başka dünyaların kapılarını aralayacak bir heyecanın başlangıcıdır. Çeşitli alfabeler, farklı yazı sistemleriyle gelişen bu edebiyatın akademik incelemelerinde uzmanlaşmak, bu bölüm öğrencilerine özgü bir ayrıcalıktır. Bir ulusun ruhu ve kimliği olarak kabul edilen edebiyat alanında lisans ve lisansüstü çalışmalar yapmanın bireye kazanımlarını duyumsamak için bu bölüme yöneldim.

Eğitimin İçeriği:

Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Dili gibi temel bilim dallarına ait derslerin yanı sıra; Batı Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Kıbrıs Türk Edebiyatı, Türk Kültür Tarihi, Düşünce Tarihi, Estetik,  Çocuk Edebiyatı ve Mitoloji vb.  farklı dersler  de verilmektedir. Türk Halk Edebiyatı ve Halkbilimi derslerinde öğrencilere Türk Dünyası halk kültürünü inceleme ve yorumlama becerileri kazandırmak hedef alınmıştır. Yeni Türk edebiyatı derslerinde Tanzimat’tan günümüze uzanan süreçte meydana gelen edebî yönelişlerin tarihî, siyasî ve sosyal açıdan ele alınmasına ek olarak çağdaş sanat akımları, edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri ışığında seçilmiş metinlerin incelenmesiyle öğrencilerin çağın gerisinde kalmamaları ve bilimsel temellerle örülmüş eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları sağlanmıştır. Eski edebiyat öğretiminde; Türk edebiyatı tarihinin tasnifi, Türk edebiyatının kaynakları, Halk, Divan ve Tekke-Tasavvuf edebiyatlarının ayrışması, İslam öncesi süreçten başlayarak XII. yüzyılın sonuna kadar Türk kültür hayatında oluşan edebî gelenek ve bu gelenek etrafında XIII-XVII yüzyıl Türk Edebiyatı, Orta Asya, Azeri ve Anadolu sahalarında oluşturulan edebî ürünler, şahsiyetlerin ele alınması, metinler üzerinde inceleme uygulamalarının yapılması gerek Osmanlıca metin okuma gerekse eski Türk edebiyatı metin tahlil yöntemlerinin kavratılması amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin Türk Dünyası'ndaki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede yetişmesi için çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatlarına ilişkin dersler yürütülmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir ?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde orta öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler. Radyo ve televizyon gibi yayın organlarında program yapımcılığı, haber redaktörlüğü ve sunuculuk yapabilirler.  Osmanlı Türkçesi alanında kendilerini geliştirenler, kütüphane ve arşivcilik kurumlarına yönelebilir.  Basın ve yayın organlarında Türkçe düzeltmenlik, editörlük yürütebilirler. Halkbilimi alanında çeşitli özel ve resmî kurumlarda çalışabilirler. Edebiyatın sanatsal üretim alanı da, öğrencilerimiz için parlak ve ilginç uğraşlardır. Türk Dünyası’na yönelik verilen dersler, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne yönelmek ve oralarda çalışmak isteyenlere de geniş iş fırsatları sağlamaktadır.  Lisanüstü programlara devam edip bir bilim dalında Doktora derecesi alan mezunlarımızsa, öğretim elemanı olarak çeşitli üniversitelerde görev yapabilmektedir.

Araştırma ve Uygulamalar

Öğrencilerin bölüme sosyal uyumlarını sağlamak için çeşitli geziler ve sosyal etkinlikler yapılmaktadır.  Düzenli şekilde gerçekleşirilen konferans, panel vb. akademik toplantılar aracılığıyla öğrencilerimiz hem kendi alanında hem de farklı sahalarda çalışan uzmanlarla tanışma, onlarla konuşma fırsatı yakalamaktadır. Ulusal anma günlerinde öğrencilerin de katkılarıyla etkinlikler düzenlenmektedir. Öte yandan öğrenciler; Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Çince gibi yabancı dillerin öğrenimine teşvik edilmektedir. 

Kısaca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin misyonu  doğrultusunda, Türk dili, kültürü ve edebiyatı konusunda kendini yetiştirmiş, bu konuda araştırma ve inceleme yapabilecek düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ön planda tutmaktadır. Bölüm, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin vizyonu  doğrultusunda, bağlı olduğu üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda başarı ile temsil edebilmeyi, vereceği eğitim ve öğretimle sahip olduğu bilgi birikimini toplumla paylaşarak ülke ve toplum yararına kullanmayı hedeflemektedir.

Kısa Sözler...

Prof. Dr. Metin KARADAĞ, Dekan

Çağdaş eğitim anlayışının temel amaç ve hedeflerinden biri, yetkin bireyler yetiştirerek öğrencinin kendini geliştirmesine olanaklar tanımaktır. Öğrencinin meslek sahibi olmak için temel birikimi sağlamak, bireylerin çevreye ve değişen koşullara uyum yeteneğini geliştirmek ve genelde nitelikli insan yetiştirmek, eğitimin öne çıkan amaçları arasında sayılabilir. Bu bağlamda alanlarının bilimsel birikimine ulaşmış öğrencilerimizin uygar birey olmanın temel ölçütlerine sahip olmalarını sağlamak da Fakültemiz bölümlerinin temel hedefleridir. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki üniversitelerin başlatmış oldukları yandal, çift anadal ve tümleşik eğitim gibi çoklu öğrenim dizgelerinin Fakültemizde de yaşama geçirilmiş olması, çağdaş kurumsallaşmanın somut göstergesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarınızın artan oranlarda ilgi yoğunlaşmasına ulaşması da eğitsel-yönetsel alandaki tutarlılığın bir diğer doğal sonucudur. Bilgi üretimindeki işlevine inandığımız teknolojik alt yapının, fakültemizde güncel gelişmeler kapsamında sürekli yenilenmesiyle çağdaş eğitim kurumu kimliğimizi sürekli daha üst düzeylere çıkarmanın kararlılığı ve çabası içindeyiz.

Büşra CIVLAN (Lisans öğrencisi)

Bu bölümü seçme nedenim, kendimi bildim bileli edebiyatın hayatım oluşudur. Gerek kitap okumak, çeşitli türlerde yazı yazmak, gerekse edebi geçmişimizi bilmek, öğrenmek ve benimsemek benim bir parçam oldu. Artık her şeyin farkına varmaya başladığımda aklımda ve kalbimde bir ışık yandı. O da şuydu: “Edebiyat tarihimiz, edebiyat zenginliğimiz varken böylesine güzel geçmişi, bilgiyi geleceğe bizler taşımalıyız. Bunun için edebiyatı akademik düzeyde öğrenmeliyim. Öğrenmeliyim ki nesilden nesile eksiksiz aktarabileyim.” Bu yüzden edebiyatın hayatımın önemli bir parçası olması için en kaliteli eğitimi almak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim görmek üzere Kıbrıs’a geldim.

Zemzem LAÇİN (Yüksek lisans öğrencisi)

2014 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. Lisans öğrenimin sırasında derslerini izlediğim öğretim elemanlarıyla aynı ortamı paylaşmak, onların yanında  yetişmek için lisansüstü hayatımda en doğru tercihin UKÜ olduğuna karar verdim ve şimdi yeniden buradayım. Yetişmemde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen,  özveriyle çalışan tüm hocalarıma; burada öğrenim görme imkanı sağlayan kurum yöneticilerine teşekkür ederim.

Bakırdan e-dergi

Türk Dili ve Edebiyatı Müfredat Programı (Yeni)

Türk Dili ve Edebiyatı Müfredat Programı (Eski)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktıları ve Öğretim Amaçları

Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Halk Kültürü Kaynakçası