• UKÜ Online
Akademik

You are here

Psikoloji

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
PSKO101 GENEL PSİKOLOJİ-I 3 3 -
BIYO103 BİYOLOJİ-I 3 3 -
ISTA105 Temel İstatistik I 3 2 2
SOSY101 SOSYOLOJİ 3 3 -
YDL101 Yabancı Dil- I 3 3 -
BILT110 Temel Bilgisayar 3 2 2
TREG100 TÜRKÇE Kredisiz 2 -
İkinci Dönem
PSKO102 GENEL PSİKOLOJİ-II 3 3 -
ISTA106 Temel İstatistik II 3 2 2
BIYO108 BİYOLOJİ-II 3 3 -
FELS110 FELSEFEYE GİRİŞ 3 3 -
SOSY102 Sosyal Antropoloji 3 3 -
YDL102 Yabancı Dil II 3 3 -
Üçüncü Dönem
PSKO201 Sosyal Psikoloji 3 3 -
PSKO203 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I 3 3 -
PSKO205 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I 3 2 2
TARH100 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Kredisiz 2 -
ISTA207 VERİ ANALİZİ-I 3 2 2
ENGL221 YABANCI DİL III 3 3 -
Dördüncü Dönem
PSKO204 Gelişim Psikolojisi-II 3 3 -
PSKO206 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II 3 3 -
PSKOXX1 Alan Seçmelisi 3 3 -
ISTA208 VERİ ANALİZİ-II 3 2 2
ENGL222 YABANCI DİL IV 3 3 -
Beşinci Dönem
PSKO301 PSİKOPATOLOJİ 3 3 -
PSKO305 DENEYSEL PSİKOLOJİ 3 2 2
PSKO307 PSİKOLOJİDE ETİK 3 3 -
PSKO309 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ 3 3 -
PSKOXX2 Alan Seçmelisi 3 2 2
Altıncı Dönem
PSKO302 KİŞİLİK 3 3 -
PSKO304 ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ 3 3 -
PSKO306 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ 3 3 -
PSKO308 NÖROPSİKOLOJİ 3 3 -
PSKOXX3 Alan Seçmelisi 3 3 -
Yedinci Dönem
PSKO401 KLİNİK PSİKOLOJİ 3 3 -
PSKO403 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 3 3 -
UNISXX1 Üniversite Seçmeli-I 3 3 -
UNISXX2 Üniversite Seçmeli-II 3 3 -
PSKOXX4 Alan Seçmelisi 3 3 -
Sekizinci Dönem
PSKO408 PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİNE GİRİŞ 3 2 2
UNISXX3 Üniversite Seçmeli-III 3 3 -
UNISXX4 Üniversite Seçmeli-IV 3 3 -
PSKOXX5 Alan Seçmelisi 3 2 2
PSKOXX6 Alan Seçmelisi 3 3 -
Seçmeli Dersler
PSKO318 PSİKOLOJİ TARİHİ 3 3 3
PSKO324 Anormal Davranışlar Psikolojisi 3 3 -
PSKO419 GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ-I 3 3 -
PSKO415 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 3 3 -
PSKO421 COMMUNICATION IN PSYCHOLOGY 3 0 -
Son güncelleme: 25-01-2018