Psikoloji Bölümü İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı program şeklinde eğitim vermektedir.

Psikolog olmak istiyorum çünkü...

“Kendimi düşününce alanda bir fark yaratmak, insanlara faydalı olmak istiyorum. İnsanları seviyorum ve onlara yardım etmek istiyorum. İnsanlar arası iletişimin daha sağlıklı olmasını istiyorum. En çok istediğim ve kendime en çok yakıştırdığım bölüm Psikoloji. Her ne kadar yüksek lisans düşünüp klinik açmak istesem de hayalimde hep hastane içerisinde beyaz önlükle dolaşmak vardı. Bu yeterli bir sebep değil elbette. Günlük hayat koşuşturmalarını değil de insan ruhuna hitap etmek, oraya inebilmek, sorunlara çözüm üretilmesine yardımcı olmak istiyorum.”

Eğitimin İçeriği

Psikoloji bilimi bir yandan çevrenin insanları üzerindeki etkilerini incelerken diğer bir yandan da insanın zihinsel, davranışsal, duygusal ve düşüncesel etkileşimlerini de ele almaktadır. Psikoloji sadece insanların ruh halini incelemek ve analiz etmekten ibaret olan bir bilim dalı değildir. Aksine, birçok disiplinle birlikte hareket ederek, birlikte bilimsel çalışmalar yaparak ortak paydaşlar oluşturan interdisipliner hatta mutlidisipliner bir bilim dalıdır.

Günümüzde çeşitli odaklarda psikoloji programları mevcuttur ve bu yönelimlere göre temel eğitimini vermektedirler. Psikolojinin müfredatında bulunan zorunlu dersler açısından psikoloji programı mevcut yükseköğretime ilişkin yasa ve yönetmeliklere, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyonu ile Bologna Süreci için öngörülen standart ve ölçütlere uygun olarak düzenlenmiştir.

Psikolojinin pek çok temel alt bilim dalı vardır: gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, endüstri-örgüt psikolojisi, sağlık psikolojisi, bilişsel psikoloji, adli psikoloji, nöropsikoloji, spor psikolojisi, trafik psikolojisi gibi. Psikoloji biliminde eğitim alan bir kişinin uygulamalı alanlardan önce psikolojinin temel alanlarında detaylı bir bilgi birikimi oluşturmasının yanı sıra araştırma ve istatistik bilgisinin de güçlü olması gerekir. Dört yıllık temel lisans eğitimini tamamladıktan sonra bu temel eğitimin üzerine yüksek lisans eğitimi alarak ilgi duyduğu ve başarılı olacağına inandığı alanlardan birinde uzmanlaşabilir. Arzu edenler alanda çalışarak uygulamacı olabilir veya yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek araştırmacı ya da akademisyen olabilirler.

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Psikoloji Bölümünün misyonu toplumun sorunlarını belirleyebilen, yaratıcı çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar yetiştirmektir. Verilen eğitimde öğrencilerin bilgi ve becerilerini kendilerine de uygulamasına; bunları kendini tanıma ve kontrol etmede, öz eleştiri yapma, ruh sağlığını koruma ve yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmede, bireysel farklılıklara toleranslı olma, empati kurma, diğerlerini anlama ve onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmada kullanabilmesine önem verilmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Psikoloji mezunları insanın olduğu her çalışma alanında görev alabilirler.  Klinik ve hastanelerde psikologluk, eğitim kurumlarında rehber öğretmenlik, yuva ve kreşlerde ya da huzur evlerinde psikologluk veya sorumlu yöneticilik, adli tıp kurumlarında araştırmacılık, aile mahkemelerinde ya da ceza mahkemelerinde bilir kişilik, psikoteknik değerlendirme yapan merkezlerde psikologluk ve yöneticilik, engellilerin eğitiminde ve rehabilitasyon merkezlerinde psikologluk, işletmelerde, insan kaynakları birimlerinde uzmanlık ve yöneticilik, firmaların halkla ilişkiler birimlerinde psikologluk ya da yöneticilik, şirketlerde; kamu kuruluşlarında; reklam şirketlerinde araştırmacılık; metin yazarlığı ya da danışmanlık, akla gelen ilk örneklerdir.  Yüksek lisans ve doktora yaparak psikolojinin çeşitli alt dallarında uzmanlık, akademik kurumlarda araştırmacılık ve öğretim görevliliği gibi kariyerler yanında, psikoloji mezunları kendi danışmanlık ve eğitim firmalarını kurarak, işletmelere personel seçimi ve eğitimi konusunda çeşitli hizmetler de verebilirler.

Kısaca Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümünün amacı, insan davranışlarını ve onları doğuran zihin süreçleri anlamaya yönelik çağdaş psikoloji bilgilerini öğrencilere kazandırmak ve araştırma yoluyla o bilgilerin artmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca psikolojinin çeşitli dallarında, uygulama ve kuramsal alanlarda çalışmak üzere uzman yetiştirmek de temel amaçlar arasında yer alır.

Araştırma ve Uygulamalar

UKÜ psikoloji laboratuvarında, hafıza, yönetimsel işlevler, bilişsel gelişim-nöropsikolojik ölçme öncelikli araştırma konularındandır.  Yürütülen çalışmalar bölümdeki deneyimli akademisyenler tarafından takip edilerek öğrencilerin de görevlendirilmesiyle yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler arzu ettikleri konularda proje geliştirebilir ve akademisyen gözetiminde ilgi duyduğu alanda araştırma yapabilirler.

Kısa Sözler...

Psikoloji Bölümü Başkanı

Mezun olduktan sonra bizimle meslektaş olacak öğrencilerimize gerek temel bilgileri gerekse de etik uygulamalar konusunda eğitim verebilme olanağı son derece keyifli. Alanımızın popülerliği göz önünde bulundurulduğunda nitelikli, temel bilgi düzeyi oturmuş, araştırmacı, topluma geri kazandırmak ve geri vermekle birlikte pozitif bir fark yaratmak için uğraşan geleceğin psikologlar arasında olabilmek, onların gelişmesine katkıda bulunmak ve yönlendirmek paha biçilemeyecek bir yatırımdır. Bütün bu etmenler bir araya geldiğinde ise UKÜ Psikoloji Bölümünün misyon ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerimize bilimsel, multidisipliner ve geniş kapsamlı bir eğitim sunmanın ötesinde büyük bir heyecanla başladıkları akademik yolculuklarının süresince kazandıkları bilgi ve becerilerini pratik anlamda kullanmanın yanı sıra bilimsel yolda ilerlemeye, toplumsal ve bireysel sorunları çözmeye yetkin, nitelikli psikologlar olarak ülkemizde ve dünyayada bir fark yaratacaklarını inanıyorum.

Okan DEMİR, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni seçmemedeki temel sebeplerden bir tanesi eğitim dilinin İngilizce olmasıydı. Tabii ki psikolojiye duyduğum ilginin yanı sıra çoklu kültürlerin barındığı bir okulda güçlü ve uluslararası çapta tanınmış bir akademik kadro tarafından ders alıp psikolog olarak yetiştirilme fikri de oldukça cazip geldi. Ayrıca üniversitemde akademik alt yapımı geliştirmenin ötesinde hem yabancı kültürlerden arkadaşlar edinebileceğim hem de ilgi duyduğum yabancı dilleri de öğrenme fırsatım olacak. Niye psikolojiyi seçtim diye sorarsanız da kendimi geliştirmek ve yapmak istediğim yeni çalışmalar ile bilimsel anlamda psikoloji bilimine katkı yapabileceğimi düşündüğüm için.

Emel BÜTE Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

İstanbul’daki bir üniversiteye puanım yeterliydi. Ben İstanbul gibi kalabalık bir şehirde okumak istemedim. Alternatif bir okul olarak ve hislerime güvenerek UKÜ’yü tercih ettim. Daha huzurlu, daha güvenli, daha nezih ve daha kaliteli bana göre. Ayrıca öğrenciler için sunulan eğitim, araştırma, sosyal ve kütlürel imkanlar nedeniyle seçimimi UKÜ’den yana yaptım.

Gizem ÖZEN, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Türkiye genelinde %100 İngilizce eğitim veren üniversite sayısı azdı. Bir dil öğrenmek istiyorsanız etrafınızdaki insanların farklı ülkelerden gelip, dünyadaki ortak dilimiz olan İngilizce’yi konuşması gerekiyor ve bu yüzden de UKÜ’yü seçtim. Bu yıl ilk dönemimi okuyorum ve sınıflarımda yabancı öğrencilerin yanı sıra Türkiye’den gelen öğrenciler de var. Hocalarımız alanlarında öncü ve eğitim alt yapıları güçlü. Hocalarımızla sadece öğrenci-hoca ilişkilmiz yok. Çok yeni olmamıza rağmen sıcak ve yakın ilişkilerimiz var. Derslerde ne zaman istersek hocalarımıza soru sorabildiğimiz gibi onlarla oturup bir çay veya kahve içip alanla ilgili veya alanla alakasız konular hakkında rahatlıkla konuşabiliyoruz.

Gizem Aybike ŞAHİN, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Bu üniversiteyi seçme amacım sağlam ve kaliteli bir eğitmen kadrosuna sahip olmasıdır. Kıbrıs gibi bir yerde yabancı arkadaşlar edinerek daha kolay ingilizce öğrenebilirim düşüncesi benim burayı tercih etmemi sağladı. Eminim ki eğitmen kadrosu ile çok güzel başarılar elde edeceğiz. İleride mesleğine bağlı bir psikolog olmak için UKÜ’nün bana katacağı değerleri biliyorum. Mezun olduğumda da futbol federasyonunda psikolog olmak istiyorum.

Özge KULE, Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

 Eğitim aldığım üniversitenin beni modern eğitim sistemi ile geliştirmesi en önemli isteğimdi. Tüm öğretim üyelerinin çağdaş ve modern eğitim anlayışı ile bu mümkün oldu. Psikoloji bilimin yanı sıra veri analizi, istatistik, araştırma metotları gibi dersler almış olmak öğrenilen bilgilerin uygulama ve analiz etme konusunda bizleri bir adım öne taşıdı. Üretmeden yaşayan tek canlı türü parazitlerdir. Bizlere yalnızca ders öğretmek yerine üretebilmeyi öğretmeyi seven bir üniversitede öğrenci olmaktan sonsuz mutluyum.

Hatice NALÇAKANOĞLU, Psikoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi

Psikoloji seçmemin sebebi insanların herhangi bir hareketinin nedenleri veya yaptığı davranışların asıl nedenleri ve düşüncelerini anlamaya çalışmak sebeplerini araştırıp yapılan eylemini tanımlamak ve tedavi etmeye yardımcı olmasıdır. Bölümün faydasını yeni yeni görmeye başlıyorum ve bunun zamanla artacağına inanıyorum. Bölümün öğretmenlerinin hepsi birbirinden akademik yönden güçlüler ve onların bu akademik yönleri bizi de etkileyerek ileride mezun olacağımız zaman bize faydalı bir dönüşüm olarak geri dönecektir. Gizem AKTAŞ, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Her gün yeni bir bilgiye ve araştırmaya uyanmaktı psikoloji bölmünü seçmemdeki amacım. Rutin hayattan çıkıp bilmediğim hayatlara girebilmekti. Bunun yalnızca kendi ülkemdeki insanlarla sınırlandırmak istemediğim için de UKÜ’ye geldim. Burada hocaların bizim referanslarımız olacağından dolayı akademik başarımın artacağından eminim çünkü hepsi birbirinden değerli ve başarılı.

Staj Başvuru Formu - Staj Değerlendirme Formu - Staj Uygulaması Etik Sorumlulukları - Psikoloji Bölümü Ders Planı - FEDEK Çıktıları - Program Çıktıları Matrisi - Psikoloji Programı Çıktıları

Akademik Program