• UKÜ Online

Psikoloji

Psikoloji Bölümü İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı program şeklinde eğitim vermektedir.

Bölüm Başkanından:

Psikoloji, davranışı ve zihin süreçleri çalışan ve araştıran bir sosyal bilim dalıdır. Psikoloji bilimi bir yandan çevrenin insanları üzerindeki etkilerini incelerken, diğer bir yandan da insanın zihinsel, davranışsal, duygusal ve düşünsel etkileşimlerini de ele almaktadır. Psikoloji sadece insanların ruh halini incelemek ve analiz etmekten ibaret olan bir bilim dalı değildir. Aksine, birçok disiplinle birlikte hareket ederek, birlikte bilimsel çalışmalar yaparak ortak paydaşlar oluşturan, interdisipliner ve multidisipliner bir bilim dalıdır.

Günümüzde farklı odaklara sahip çeşitli psikoloji programları bulunmaktadır ve bu yöntemlere göre eğitim temellerini sunmaktadırlar. Psikoloji Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Endüstriyel-Organizasyonel Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Adli Psikoloji, Nöro-psikoloji, Spor Psikolojisi, Trafik Psikolojisi ve Siyasal Psikoloji gibi pek çok alana sahiptir.

Psikoloji biliminde eğitim alan bir kişinin uygulamalı alanlardan önce disiplinin temel alanlarına ilişkin detaylı bilgi birikimine, yeterli araştırma ve istatistik altyapısına sahip olması gerekir. Dört yıllık temel lisans eğitimini tamamladıktan sonra bu temel eğitimin üzerine yüksek lisans eğitimi alarak ilgi duyduğu ve başarılı olacağına inandığı alanlardan birinde uzmanlaşabilir. Arzu edenler alanda çalışarak uygulamacı olabilir veya yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek araştırmacı ya da akademisyen olabilirler.

Psikoloji ile ilgili bilgi ve metodoloji gündelik hayatın her alanında yaygınlaşmaktadır ve çağdaş yaşamın koşulları, psikoloji bilimine dair bu bilgi ve yöntemleri giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Bu bağlamda Psikoloji bölümünün misyonu, toplumun sorunlarını belirleyebilen, yaratıcı çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar yetiştirmektir. Verilen eğitim ile başlıca hedeflenen; öğrencilerin bilgi ve becerilerini kendilerine de uygulaması, bunları kendini tanıma ve kontrol etmede kullanabilmesi, öz eleştiri yapabilmesi, ruh sağlığını koruyarak yaklaşan herhangi bir sorunu fark edebilmesi, bireysel farklılıklara tolerans gösterebilmesidir.

Neden UKÜ Psikoloji?

UKÜ Psikoloji Bölümü, yüksek kaliteli araştırma, öğretim ve hizmet vasıtasıyla psikoloji bilimini ilerletmek için çalışmaktadır. Lisans programının ana hedefleri, 'Psikolog' unvanını, insani ve etik değerlere yönelik bir farkındalık ve saygıyla taşıyabilen, psikolojiyi bilimde ilerlemeye yönelik çok disiplinli bir yaklaşım geliştirerek ele alabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu sayede öğrencilerimiz, Psikoloji ile diğer bilim dalları ve yöntemleri arasındaki ilişkiyi ve psikolojinin önemini eleştirel olarak değerlendirebilen, mevcut psikolojinin kuramsal ve pratik bilgilerini tanımlayabilen, bilgiyi anlayabilen ve bunlardan çıkarımlar üreten psikologlar olarak kendilerini geliştireceklerdir.

Lisans programımız, öğrencilere psikolojinin belirli alanlarındaki ileri teorik, ampirik ve metodolojik bilgiyi sağlamak ve onlara bu bilgiyi uzmanlık alanlarına uygulamak için fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Uzmanlık alanlarının gelişmiş bilgi ve becerileri ile donatılmış öğrencilerin, akademik bir kariyere devam etmeleri ya da uygulayıcı ya da araştırmacı olarak sahada çalışması beklenebilir.

Psikolojinin müfredatında bulunan zorunlu dersler açısından psikoloji programı mevcut yükseköğretime ilişkin yasa ve yönetmeliklere, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyonu ile Bologna Süreci için öngörülen standart ve ölçütlere uygun olarak düzenlenmiştir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Psikoloji mezunları insanın olduğu her çalışma alanında görev alabilirler. Klinik ve hastanelerde psikolog, eğitim kurumlarında rehber öğretmen, yuva, kreş ya da huzur evlerinde psikolog veya sorumlu yönetici olarak çalışabilirler. Ek olarak, adli tıp kurumlarında araştırmacı, aile ya da ceza mahkemelerinde bilir kişi, psikoteknik değerlendirme yapan merkezlerde psikolog ve yönetici, engellilerin eğitiminde ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolog olarak kariyer, Yüksek lisans ve doktora yaparak psikolojinin çeşitli alt dallarında uzmanlık, akademik kurumlarda araştırmacılık ve öğretim görevliliği gibi kariyerler yanında, psikoloji mezunları kendi danışmanlık ve eğitim firmalarını kurarak, işletmelere personel seçimi ve eğitimi konusunda çeşitli hizmetler de verebilirler.

Tarihçe

UKÜ Psikoloji Bölümü 2010 yılında YÖK'ün onayıyla  'Fen-Edebiyat Fakültesi'nin çatısı altında kurulmuştur. İlk üç yıl içinde, lisans programı sadece İngilizce olarak sürdürülmüş; 2013 yılında, Türkçe ikinci akademik programımız, hızla büyüyen bu alanda çalışmayı tercih eden psikolog adaylarını eğitmeye başlamıştır.

Bölümümüzün Kurucu Başkanı Dr. Sezen Zeytinoğlu'dur. Bundan sonra ikişer yıl Yrd. Doç. Dr. Ozanser Uğurlu ve Prof. Dr. Sirel Karakaş bölüm başkanlıklarını yürütmüşlerdir.  Bu zaman zarfında, ilk laboratuvarımız olan 'Nöropsikoloji Laboratuvarı' kullanıma sunulmuş ve uluslararası standartlarla uyumlu birçok Nöropsikolojik Test ve E-Prime uygulamalarına başlanmıştır. 2015 senesinde Yrd.Doç.Dr. N. Linda Fraim, Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. Şubat 2016'dan itibaren ise Prof. Dr. Oya Somer Psikoloji Bölümü Başkanlığını devralmıştır. Bölüm başkanlarımızın önemli katkılarından yanı sıra;

Prof.Dr. Ahmet Rüstemli

Doç.Dr.  Buket Erkal

Yard.Doç.Dr. Manolya Çalışır Haselden

Yard.Doç.Dr. Osman İyilikçi

Yard.Doç.Dr. Çağatay Erten

Yard.Doç.Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu

Öğr.Gör. Hatice Ülsever

Öğr.Gör. Eliz Volkan

Öğr.Gör. Ecem Sarper

Öğr.Gör.  Sevim Yazgülü Asvaroğlu, sürekli yenilenen vizyonlarıyla öğrencilerimize güncel bir eğitim vermeye devam etmektedirler.

Aktif eğitimin başlamasından bu yana yoğun talep gören Psikoloji Bölümü, Kuzey Kıbrıs'taki Psikoloji bölümleri arasında en fazla öğrenci alan bölümlerden biridir. Güncel olarak, Psikoloji Bölümü programı hem Türkçe hem de İngilizce'dir.

Bölümün amacı, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı alanlarda insan davranışlarını anlamalarını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, Deneysel, Gelişimsel, Sosyal, Sağlık, Klinik ve Psikometri alanlarından öğretim üyesi bulunmaktadır. Her yıl, öğretim kadrosu eğitim kalitesi ile birlikte gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir.

Araştırma ve Uygulama

UKÜ psikoloji laboratuarında, bellek çalışması, yürütücü işlevler, bilişsel gelişim ve nöropsikolojik değerlendirme gibi araştırma konularına öncelik verilir. Laboratuarda yapılan çalışmalar, öğrencilere projelere atanarak bölümün deneyimli akademisyenler tarafından denetlenir. Ayrıca, öğrenciler, bölümdeki akademisyenler tarafından denetlenen ilgi alanlarında araştırma projeleri geliştirmeleri ve yürütmeleri için cesaretlendirilir ve karşılanır.

Misyon

Günümüz koşulları, yaşamın birçok alanında psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek vazgeçilmez hale getirmiştir. Psikoloji Bölümümüzün misyonu, kendilerini geliştirebilen, sosyal problemlere duyarlı, problemleri belirleyebilen, yaratıcı çözüm üretebilen ve tasarruflarını toplum yararına kullanabilen psikolog yetiştirmektir.

Vizyon

Toplumun ihtiyaçlarına bilimsel ve pratik katkılar sağlayabilen, gelişime açık, kurumsallaşmış ve mezun olmaktan gurur duyan yetkin psikologlar yetiştirebilen çağdaş psikoloji eğitiminin gereklilikleriyle donatılmış bir Psikoloji Bölümü olmak.

Kısa Sözler...

Okan DEMİR, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni seçmemedeki temel sebeplerden bir tanesi eğitim dilinin İngilizce olmasıydı. Tabii ki psikolojiye duyduğum ilginin yanı sıra çoklu kültürlerin barındığı bir okulda güçlü ve uluslararası çapta tanınmış bir akademik kadro tarafından ders alıp psikolog olarak yetiştirilme fikri de oldukça cazip geldi. Ayrıca üniversitemde akademik alt yapımı geliştirmenin ötesinde hem yabancı kültürlerden arkadaşlar edinebileceğim hem de ilgi duyduğum yabancı dilleri de öğrenme fırsatım olacak. Niye psikolojiyi seçtim diye sorarsanız da kendimi geliştirmek ve yapmak istediğim yeni çalışmalar ile bilimsel anlamda psikoloji bilimine katkı yapabileceğimi düşündüğüm için.

Gizem ÖZEN, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Türkiye genelinde %100 İngilizce eğitim veren üniversite sayısı azdı. Bir dil öğrenmek istiyorsanız etrafınızdaki insanların farklı ülkelerden gelip, dünyadaki ortak dilimiz olan İngilizce’yi konuşması gerekiyor ve bu yüzden de UKÜ’yü seçtim. Bu yıl ilk dönemimi okuyorum ve sınıflarımda yabancı öğrencilerin yanı sıra Türkiye’den gelen öğrenciler de var. Hocalarımız alanlarında öncü ve eğitim alt yapıları güçlü. Hocalarımızla sadece öğrenci-hoca ilişkilmiz yok. Çok yeni olmamıza rağmen sıcak ve yakın ilişkilerimiz var. Derslerde ne zaman istersek hocalarımıza soru sorabildiğimiz gibi onlarla oturup bir çay veya kahve içip alanla ilgili veya alanla alakasız konular hakkında rahatlıkla konuşabiliyoruz.

Gizem Aybike ŞAHİN, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

Bu üniversiteyi seçme amacım sağlam ve kaliteli bir eğitmen kadrosuna sahip olmasıdır. Kıbrıs gibi bir yerde yabancı arkadaşlar edinerek daha kolay ingilizce öğrenebilirim düşüncesi benim burayı tercih etmemi sağladı. Eminim ki eğitmen kadrosu ile çok güzel başarılar elde edeceğiz. İleride mesleğine bağlı bir psikolog olmak için UKÜ’nün bana katacağı değerleri biliyorum. Mezun olduğumda da futbol federasyonunda psikolog olmak istiyorum.

Özge KULE, Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

 Eğitim aldığım üniversitenin beni modern eğitim sistemi ile geliştirmesi en önemli isteğimdi. Tüm öğretim üyelerinin çağdaş ve modern eğitim anlayışı ile bu mümkün oldu. Psikoloji bilimin yanı sıra veri analizi, istatistik, araştırma metotları gibi dersler almış olmak öğrenilen bilgilerin uygulama ve analiz etme konusunda bizleri bir adım öne taşıdı. Üretmeden yaşayan tek canlı türü parazitlerdir. Bizlere yalnızca ders öğretmek yerine üretebilmeyi öğretmeyi seven bir üniversitede öğrenci olmaktan sonsuz mutluyum.

Hatice NALÇAKANOĞLU, Psikoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi

Psikoloji seçmemin sebebi insanların herhangi bir hareketinin nedenleri veya yaptığı davranışların asıl nedenleri ve düşüncelerini anlamaya çalışmak sebeplerini araştırıp yapılan eylemini tanımlamak ve tedavi etmeye yardımcı olmasıdır. Bölümün faydasını yeni yeni görmeye başlıyorum ve bunun zamanla artacağına inanıyorum. Bölümün öğretmenlerinin hepsi birbirinden akademik yönden güçlüler ve onların bu akademik yönleri bizi de etkileyerek ileride mezun olacağımız zaman bize faydalı bir dönüşüm olarak geri dönecektir. Gizem AKTAŞ, Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Her gün yeni bir bilgiye ve araştırmaya uyanmaktı psikoloji bölmünü seçmemdeki amacım. Rutin hayattan çıkıp bilmediğim hayatlara girebilmekti. Bunun yalnızca kendi ülkemdeki insanlarla sınırlandırmak istemediğim için de UKÜ’ye geldim. Burada hocaların bizim referanslarımız olacağından dolayı akademik başarımın artacağından eminim çünkü hepsi birbirinden değerli ve başarılı.

 

Staj Başvuru Formu - Staj Değerlendirme Formu - Staj Uygulaması Etik Sorumlulukları - Psikoloji Bölümü Ders Planı - FEDEK Çıktıları - Program Çıktıları Matrisi - Psikoloji Programı Çıktıları

Müfredat Programı