• UKU Online
Akademik

Akademik Kadro

Prof. Dr. Metin KARADAĞ
Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK
Prof. Dr. Ahmet RÜSTEMLİ
Prof. Dr. Oya SOMER
Doç. Dr. Buket ERKAL
Doç. Dr. Gürkan GÜMÜŞATAM
Yrd. Doç. Dr. Elif Emine BALTA
Yrd. Doç. Dr. Gözde Kıral UÇAR
Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve AVCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ
Yrd. Doç. Dr. Nalan Linda FRAME
Yrd. Doç. Dr. Nihan Tezer YÖRÜK
Dr. Gülden SARI
Öğr. Gör. Evren CELAL
Öğr. Gör. Zeynep ÇOLAK
Öğr. Gör. Nazif FUAT
Öğr. Gör. Hatice ÜLSEVER
Öğr. Gör. Eliz VOLKAN