• UKÜ Online
Akademik

You are here

Fen Edebiyat Fakültesi

HAKKINDA

Tüm üniversitelerde olduğu gibi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde de “temel akademik birim” olan Fakültemiz, 2003-2004 eğitim/öğretim yılından itibaren lisans; 2007-2008 döneminden beri de lisansüstü programlarını sürdürmektedir.

 

Misyonu ve Vizyonu

İnsan” temelli bir bilim alanı olan edebiyat ile somut kavram ve verilere dayalı “fen”in birleştirildiği Fakültemizde, kurumsal vizyonumuzu bu iki boyut kapsamında belirledik: İnsancıllık ve bilimsellik. Her üniversitede bulunan bu fakültenin eğitsel anlamda çağdaş yapı ve işlerliğe kavuşabilmesi için kadro, programlar, etkinlikler, amaç ve hedeflerin seçkin, düzeyli olması sağlanmıştır.  Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelecek öğrencilerimizin, ana yurt özleminin ötesinde “ana/babaevi” duyguları içinde olmalarını, temel hedef olarak belirledik. İkinci ana hedefimiz ise, mezunlarımızın bilimsel yeterlilik bakımından eşitlerinden önde olmalarıdır. Belirli ölçülerde vardığımız bu hedeflerin ötesine ulaşmak, Fakültemizin temel misyonudur.

 

Akreditasyonlar

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı ile Psikoloji (Türkçe) Bölümleri FEDEK  (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından beş yıl süreyle akredite edilmiştir. KKTC'de FEDEK akreditasyonu alan ilk Fakülte olmanın yanı sıra Türkiye üniversiteleri arasında da sayılı kurumun sahip olduğu bu akreditasyon,  ulusal ve evrensel kalite düzeyini kanıtlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzde Türkçe; Psikoloji Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce eğitim yapılmaktadır. Böylelikle mezunlarımızın evrensel çerçevede çalışma olanakları yaratılmıştır. Modern eğitim yöntem ve araç-gereçleriyle yetiştirilen lisans öğrencilerimizin, mezuniyetlerinden sonra yüksek lisans ve doktora yapmaları için de gerekli programlar oluşturulmuştur. Her bölümde seçimlik dersler konularak öğrencilerimizin farklı bilim, kültür ve sanat alanlarında desteklenmeleri sağlanmıştır.

Fen Edebiyat Fakültemizin kimi  yapısal özellikleri:

-Ders programları güncel gelişmelere bağlı olarak farklı bir biçimde yapılandırılmıştır.

-Derslerin çağdaş teknolojik araç-gereç katkılarıyla işlenmesi sağlanmıştır.

-Öğrenci merkezli etkin “aktif” öğretim yöntemi temel alınmıştır.

-Ders dışı çalışmaların etkinliği öngörülmüştür.

-Konuk akademisyen ve edebiyatçıların katıldıkları etkinlikler yaygınlaştırılmıştır.

-Öğretim elemanlarının ders programları dışında öğrencilere yönelik seminer vb. çalışmalar yapmaları sağlanmıştır.

-Türkiye’de yayımlanan 15 edebiyat dergisinin aboneliği sonucunda öğrencilerin güncel edebî gelişimleri izlemeleri gerçekleştirilmiştir.

-Tam donanımlı Nöropsikoloji Araştırma Laboratuvarımız akademik çalışmalarımızı saygınlaştırmıştır.

-Uluslararası bilimsel tarama indekslerince tanınan Folklor/Edebiyat dergisinin yayımı düzeni bir biçimde sürdürülmüştür.

-Fakülte bölümlerinden Psikoloji ve Türk Dili Edebiyatı FEDEK  tarafından akredite edilmiştir.

-Fen Edebiyat Fakültesi, geleceğe güvenle bakabilen, bilimsel düşünce ve davranışın yetkin birey kıldığı mezunlarıyla kıvanç duymaktadır.

Son güncelleme: 23-01-2019