• UKÜ Online
Akademik

Dekanımızdan

‘’Öğretmenler, sonsuzluğu etkilerler ve bu etkilerinin nerede son bulacağını da asla bilemezler.’’

Henry Word

“Felsefesi Olmayan Milletlerin Mektebi olmaz”

Nurettin Topçu

  Her devrin kendine göre bir ruhu vardır. 21. Yüzyıl geçmişte bildiğimiz birçok doğrunun yeniden tanımlandığı ya da geçerliliğini yitirdiği biz zaman dilimi. Yeni Çağın öğretmenlerini yeni çağın becerileri ile donatmak durumundayız. Öğretmen yetiştirme eğitim sistemlerinin temelini oluşturur. Eğitim anlayışının temelden değiştiği günümüzde iyi öğretmenler yetiştirmek durumundayız. İyi öğretmenler iyi akademik kadro, ortam ve felsefe ile yetiştirilir. “Öğretim” anlayışından “öğrenme” anlayışına, bilgiyi odak noktası yapan anlayıştan öğrenciyi merkeze alan anlayışa geçmek zorunda olduğumuz bu günlerde, öğretmen yetiştirme ülkelerin temel uğraş ve gelişim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkeler karşılaştırılırken artık, eğitim sistemi iyi olan ve kötü olan, uluslararası sınavlarda öğrencileri başarılı olan ve olmayan diye sınıflandırılıyor.

21. Yüzyıl’da: öğretmen, okul, öğrenci, müfredat, veli, kitap temelli, öğretmen merkezli, kara tahta, tebeşir, dört duvar arasında, silgi devri yaşımıyor artık . Bunların hepsinde niteliksel değişmeler oldu.

Bilgi Toplumunda eğitim;

 • Sosyal bir amacı olan – değerlere dayalı,
 • Açık bir eğitim sistemi – herkese ve her yaşa hitap eden,
 • Hayat boyu – bitmeyen bir süreç olarak tasarlanan ve uygulanan,
 • Okulla sınırlı olmayan,
 • Diplomaya değil – yeteneğe vurgu yapan, bir anlayışla sürdürülüyor.

2006 yılında kurulan fakültemiz tüm öğrencilerini:

 • Öğrenmenin bireyselleştirildiği,
 • Ortak iş yapabilme kabiliyeti gelişmiş,
 • Sosyal ortamlara katılma isteği yüksek, topluma hizmet etme duygusu gelişmiş,
 • Ömür boyu öğrenme isteği duyan ve sürdüren,
 • Proje yapan ve uygulayan,
 • Uluslar arası standartları karşılayan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

Fakültemizde öğrencilerimiz, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları ile hizmet vermektedir. Türkiye, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve KKTC Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından tanınıyor. Sevgili öğrenciler, burada öğrenci olmayı hayatınızın en mutlu ve verimli dönemi haline getirmek, bizi hep hatırlamanızı sağlamak ve mezun olduktan sonra da sizlerle iletişimimizi hep sürdürmek üzere buradayız.

Şimdiden hepinize başarılı ve mutlu bir gelecek diliyorum.

Prof. Dr. Muhittin TUŞ

DEKAN