• UKÜ Online
İngilizce Öğretmenliği Programı

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Hazırlık
ENGP010 BAŞLANGIÇ DÜZEYİ İNGİLİZCE-I Kredisiz 0 -
ENGP020 BAŞLANGIÇ DÜZEYİ İNGİLİZCE-II Kredisiz 0 -
ENGP030 ALT-ORTA DÜZEY İNGİLİZCE Kredisiz 0 -
ENGP040 ORTA DÜZEY İNGİLİZCE-I Kredisiz 0 -
ENGP050 ORTA DÜZEY İNGİLİZCE-II Kredisiz 0 -
ENGP060 ÜST-ORTA DÜZEY İNGİLİZCE Kredisiz 0 -
ENGP070 İLERİ DÜZEY İNGİLİZCE Kredisiz 0 -
Birinci Dönem
ELTE105 DİNLEME VE SESLETİM - I 2 2 -
ELTE107 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ - I 2 2 -
TREG121 TÜRK DİLİ - I 3 3 -
ELTEXL1 YABACI DİL SEÇMELİ 2 2 -
EDUC124 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 2 -
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 2 -
ELTE101 OKUMA BECERİLERİ - I 2 2 -
ELTE103 YAZMA BECERİLERİ - I 2 2 -
HIST101 MEDENİYET TARİHİ-I 2 2 -
ITEC123 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 3 -
TURK121 TÜRK DİLİ-I 3 3 -
EDUC121 EĞİTİME GİRİŞ 2 2 -
İkinci Dönem
ELTE106 DİNLEME VE SESLETİM-II 2 2 -
EDUC122 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 2 -
TREG122 TÜRK DİLİ-II 3 3 -
TURK122 TURK DİLİ-II 3 3 -
ELTE104 YAZMA BECERİLERİ-II 2 2 -
ELTE102 OKUMA BECERİLERİ-II 2 2 -
ELTE110 İNGİLİZCENİN YAPISI 2 2 -
EDUC104 EĞİTİM FELSEFESİ 2 2 -
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 2 -
HIST102 MEDENİYET TARİHİ-II 3 3 -
ELTEXL2 YABANCI DİL SEÇMELİ-II 2 2 -
ELTE108 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ - II 2 2 -
Üçüncü Dönem
ELTE203 İNGİLİZ EDEBİYATI-I 2 2 -
ELTE205 DİLBİLİM-I 2 2 -
ELTE201 İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2 2 -
EDUC221 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2 -
ELTEXX1 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EDUCXX1 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNIEXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
ELTE207 ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA 2 2 -
CITE223 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 -
Dördüncü Dönem
EDUC227 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
ELTE204 İNGİLİZ EDEBİYATI-II 2 2 -
ELTE206 DİLBİLİM-II 2 2 -
ELTE208 DİL EDİNİMİ 2 2 -
ELTE202 İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2 2 -
EDUC222 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 2 -
EDUCXX2 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
ELTEXX2 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
UNIEXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
Beşinci Dönem
EDUC301 SINIF YÖNETİMİ 2 2 -
ELTE301 ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ-I 3 3 -
ELTE303 İNGİLİZ DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-I 3 3 -
ELTE305 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ-I 2 2 -
EDUC323 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 2 -
EDUCXX3 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
ELTEXX3 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
UNIEXX3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
Altıncı Dönem
EDUC224 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 -
ELTE306 DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ-II 2 2 -
ELTE304 İNGİLİZ DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-II 3 3 -
ELTE302 ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ-II 3 3 -
EDUC410 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 2 -
EDUCXX4 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
ELTEXX4 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
UNIEXX4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
Yedinci Dönem
ELTE453 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME 3 3 -
SPED420 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 2 -
ELTE451 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 5 2 6
SOWO100 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 1 2
ELTEXX5 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EDUCXX5 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
ELTE455 ÇEVİRİ 3 3 -
Sekizinci Dönem
ELTE452 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 5 2 6
ELTEXX6 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
GPSC423 OKULLARDA REHBERLİK 2 2 -
ELTE454 İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA 3 3 -
EDUCXX6 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
Seçmeli Dersler
GERM102 ALMANCA-II 3 3 -
GERM101 ALMANCA-I 3 3 -
FREN101 FRANSIZCA-I 3 3 -
ELT427 OYUNLARLA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ 2 2 -
FREN102 FRANSIZCA-II 3 3 -
GERM201 ALMANCA-III 3 2 2
ELT430 ÖYKÜ ANLATIM YOLUYLA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ 2 2 -
GREK101 YUNANCA-I 3 3 -
ITAL101 İTALYANCA-I 3 3 -
Son güncelleme: 25-01-2018