• UKÜ Online
Sınıf Öğretmenliği Programı

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
EGIT121 EĞİTİME GİRİŞ 2 2 -
EGIT124 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 2 -
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 2 -
TREG121 TÜRK DİLİ - I 3 3 -
SOEG101 İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK 3 3 -
COGR121 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ 2 2 -
INGL151 İNGİLİZ DİLİ-I 2 2 -
BILT123 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 3 -
İkinci Dönem
EGIT122 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 2 -
EGIT104 EĞİTİM FELSEFESİ 2 2 -
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 2 -
INGL152 İNGİLİZ DİLİ-II 2 2 -
TREG122 TÜRK DİLİ-II 3 3 -
SOEG102 ÇEVRE EĞİTİMİ 2 2 -
SOEG104 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ 3 3 -
TARH112 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 2 -
Üçüncü Dönem
BOTE223 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 -
EGIT222 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 2 -
SOEGXX1 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX1 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG201 İLKOKULDA DRAMA 2 2 -
SOEG203 FEN BİLİMLERİ LAB UYGULAMALARI 1 0 2
SOEG205 İLK OKUMA VE YAZMA EĞİTİMİ 3 3 -
Dördüncü Dönem
EGIT221 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2 -
EGIT227 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
SOEGXX2 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX2 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOSH100 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 1 2
SOEG202 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ 3 3 -
SOEG204 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3 3 -
Beşinci Dönem
EGIT301 SINIF YÖNETİMİ 2 2 -
EGIT323 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 2 -
SOEGXX3 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX3 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG301 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3 3 -
SOEG303 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I 3 3 -
SOEG305 FEN ÖĞRETİMİ 3 3 -
Altıncı Dönem
EGIT224 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 -
EGIT410 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 2 -
SOEGXX4 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX4 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
UNISXX4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG302 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 3 3 -
SOEG304 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II 3 3 -
SOEG306 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3 3 -
Yedinci Dönem
SOEG401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 5 2 6
OZEG420 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 2 -
SOEGXX5 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX5 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEG407 MÜZİK ÖĞRETİMİ 3 3 -
SOEG405 İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 3 3 -
Sekizinci Dönem
SOEG402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 5 2 6
REPD423 OKULLARDA REHBERLİK 2 2 -
EGITXX6 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
SOEGXX6 ALAN SEÇMELİ 2 2 -
REPD228 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2 2 -
SOEG406 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ 3 3 -
Seçmeli Dersler
EGIT466 KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE MÜZE EĞİTİMİ 2 2 -
EGIT482 İLKÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 2 -
Son güncelleme: 15-04-2019