• UKÜ Online
Akademik

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği okumak istiyorum çünkü…

Çocukları çok seviyorum. Onların bilimin yol göstericiliğinde çağdaş, araştırmacı, olaylara/olgulara eleştirel olarak bakabilen, insani değerleri özümsemiş, gelişime açık, demokratik özelliklerle donanmış bireyler olarak yetişmesini istiyorum. Böyle bir öğrencinin yetişmesine katkıda bulunabilmek için, kendimin de benzer özelliklerle donanmış olarak yetişmem gerektiğinin bilincindeyim. Bu nedenle sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim görüp genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip, insan hak ve özgürlüklerini daima ön planda tutan, bilgi çağının gereklerine uygun olarak kendini sürekli geliştirebilen, araştırmacı, demokratik bir öğretmen olmayı hedefliyorum.

Eğitimin İçeriği

Nitelikli bir sınıf öğretmen yetiştirmek için, öğrencilere dört yıllık öğrenimleri süresince genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı dersler verilir. Öğrenciler bu derslerle neyi, nasıl, niçin öğreneceklerini kavrayarak, aynı sorular çerçevesinde neyi, nasıl, niçin öğretecekleri konusunda yetkin bir konuma gelirler. Gerek üniversite yaşamı içinde, gerekse üniversite dışında gerçekleştirilen ders dışı etkinlikler de sınıf öğretmenliği programının önemli bir parçasıdır. Verilen kuramsal dersler ve uygulamalar sonucunda öğrencilerin bir sınıf öğretmeninde olması gereken bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak mezun olmaları beklenmektedir.

Yaşamın sihirli yılları” söylemi, okul öncesi dönemi için kullanılagelse de bu sihrin bireyin tüm eğitim yaşantısı için sürdüğünü gözlemlemek, biz eğitimcilerin en büyük mesleki doyum kaynaklarından biridir. İlköğretim kurumlarında sınıf öğretmeni olmak, o yaştaki çocukların ana-babalarından sonra “her şeyleri” olmak demektir. Hatta yeri gelir, ana-baba ile çocuk arasındaki bir tartışma, afacanlarımızı’’sen öğretmenimden daha mı iyi bileceksin?’’ sözü ile kapanıverir. Etki değeri böylesine yüksek olan sınıf öğretmenleri de UKÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümünde yetişirken güncel, bilimsel ve sanatsal bilgiler ile donanırken; bunları mesleki yaşamlarına en çağdaş şekilde aktarmanın yollarını arar ve öğrenme ortamına getirdikleri ön yaşantıları ile harmanlamak için çaba sarf ederler. Dört yıllık lisans eğitimi boyunca sarf edilen çaba sonucunda aday öğretmenlerimiz, Atatürk ilke ve devrimlerinden aldıkları güçle ışıklarını yaymak üzere özel ve resmi kurumlar tarafından tercih edilerek “yaşamları sihirli kılma” görevlerine başlarlar.                                               

Kariyer olanakları nelerdir?

Bölüm mezunlarımız resmi ve özel tüm ilköğretim okullarının 1-5’inci sınıflarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra alanıyla ilgili dersanelerde çalışabilir, yöneticilik yapabilir, değişik kurslar verebilir. Mezunlarımız olanakları çerçevesinde ilköğretim okulu açma ve yöneticisi olma hakkını da kazanırlar. İsteyen mezunlarımız sınıf öğretmenliği ve eğitim bilimleri ile mezunlarımızın alınabildiği diğer alanlarda lisansüstü çalışmalar yaparak akademik kariyer yolunda adım atabilirler.

Kısaca Sınıf Öğretmenliği bölümü

Bu bölümde, yetiştireceğimiz öğretmenlerde de olması gereken özellikler dikkate alınarak, olanaklar elverdiğince, öğrenciyi merkeze alan strateji, yöntem ve teknikler işe koşulmakta, uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır. Bölümde geleneksel eğitim yaklaşımları yerine, öğretmen ve öğrencilerin işbirliği içinde çalıştıkları, sınıf ve sınıf dışı iletişim ve etkileşimin ön plana çıktığı, öğrencilerin etkin katılımına dayalı demokratik bir ortamın temel alındığı bir yaklaşım benimsenmektedir.

Araştırma ve Uygulamalar

Sınıf Öğretmenliği Bölümünde, öğrencilerin uygulama ve araştırma yeterliklerini artırmak amacıyla, sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili araştırma projeleri yapılmaktadır. Bu projelerin sonuçları değişik sempozyum ve kongrelerde bildiri olarak sunulabilmektedir. Bunun yanı sıra alanındaki yetkin bilimciler ve sanatçılar ile buluşmayı sağlayan etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca değişik sivil toplum kuruluşlarıyla topluma hizmet çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Kısa Sözler...

Yrd. Doç. Dr. Sevilay ATMACA, İSÖ Bölümü Başkanı

Güçlü bir öğretmen üç nitelikle donanımlı olmalıdır: Öğretmenlik meslek becerisi, konu alanı bilgisi ve genel kültür. UKÜ gibi bir “yerleşke üniversitesi” olmanın ayrıcalığını ve Eğitim Fakültesinin sunduğu tüm olanakları kullanarak; öğretmen adaylarımızın bu üç nitelikle donanımlı olması için çaba gösteriyoruz. Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan aday öğretmenlerimizin kazandıkları öğretmenlik meslek becerileriyle, konu alanı hakkında öğrendikleriyle ve edindikleri genel kültürle mesleklerini severek yapmalarını ve toplumsal değişimin öncülerinden olmalarını bekliyoruz.

Umut GÖKSAL, 2015 Yılı Mezunu

Okuduğunuz üniversitenin çok büyük olmaması bir öğrenci olarak, okulun ilk günlerinde canınızı sıkar. Daha sonra görürsünüz ki önemli olan eğitim-öğretim ortamının kalitesidir ve öğretmenlerle, hizmetlisiyle, A'dan Z'ye okulun tüm dokusuyla samimi olmaya çağırır sizi UKÜ. Samimi olmaya. Aile olmaya. Mezun olduktan sonra anlarsınız öğretmeninizle ayaküstü ettiğiniz bir sohbetin değerini ve “Break Point"te arkadaşlarınızla attığınız kahkahaları. Diğer fakülte öğrencileriyle de kaynaşma imkanı sunar UKÜ. Ben Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olarak söylüyorum, iyi ki UKÜ'deydim. Iyi ki çocukların hayatını değiştirebilecek bir bölümü bitirmişim.

Ayşenur GÜRCAN, İSÖ Öğrencisi

Şu anda UKÜ, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümünde okuyorum. Bölümümü çok seviyor ve bir an önce mesleğe başlamanın heyecan ve isteğini içimde yoğun bir şekilde yaşıyorum. Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. İçinde sevginin olmadığı hiç bir iş, nihai olarak başarılı olamaz. Hele de söz konusu öğretmenlik olunca, hedef kitlemiz çocuklar, yani yarının büyükleri, geleceğin mimarları olunca öğretmenlik mesleğindeki sevgi unsuru ayrı ve çok daha üstün geliyor. Bir an önce mesleğe başlayıp gözleri pırıl pırıl, kalpleri sevgi dolu öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Ama öncelikle altını çizerek şunu belirtmek isterim ki bana ve arkadaşlarıma bu bölümü bu kadar sevdiren, ufkumuzu genişleten hocalarımızın etkisidir. Boylesine kutsal ve önemli olan Sınıf Öğretmenliği Bölümünü UKÜ'de okumaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. UKÜ’nün tecrübeli, üst düzey eğitim almış; bizimle bire bir ilgilenen hocalarıyla bölümümü mutlu, bilgili ve donanımlı bir şekilde tamamlayacağıma inaniyorum.

Akademik Program