• UKÜ Online
Akademik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık okumak istiyorum çünkü...

Dünyadaki değişim ve dönüşümler doğrultusunda, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde, ruh sağlığı hizmetlerine olan gereksinim hergeçen gün artmaktadır. Olumluların yanında olumsuzlukları da getiren koşullar karşısında birey ve ailelerin, önemli uyum sorunları ile karşılaşması kaçınılmaz olmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma alanı, yeni koşullar ve eğilimleri de takip edebiliyor ve sürekli gelişiyor. Bu doğrultuda okul, aile, ruh sağlığı psikolojik danışmanlıkları gibi alanlarda uzmanlaşmaya doğru ilerliyor.

Çağdaş dünyanın birey merkezli gereksinimlerini karşılamada önemli bir yere sahip olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin önem ve işlevleri, daha güzel bir gelecek için cesaret veriyor. Bu bölümde okuyarak, etik ilkeler doğrultusunda çağdaş, nitelikli, araştırma becerisine sahip, kendini yenileyen, yetkin bir psikolojik danışman olmayı hedefliyorum.

 

Eğitimin İçeriği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Program  disiplinlerarası bir anlayışa dayanmaktadır. Öğrencilerimiz ilk yıl çeşitli alanlardan temel bilgileri içeren dersler almakta, diğer yıllarda ise  alana özgü kuramsal ve uygulamalı derslere katılmaktadırlar. Programda rehberlik ve psikolojik danışma alanına özgü konularda pekçok seçmeli ders bulunmaktadır. Dersler hem kuramsal hem de uygulama bilgi ve becerilerini içerecek biçimde düzenlenmiştir. Programdaki kuramsal dersler eğitim teknolojisi ile  destekli dersliklerde verilmektedir. Uygulamalı dersler ise hem üniversite içinde hem de alan deneyimi kazandırabilecek biçimde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile resmi ve özel kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün öğretim dili Türkçedir.

 

Kariyer olanakları nelerdir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından mezun olan öğrenciler, psikolojik danışman olarak, KKTC ve TC resmi ve özel okullarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, ana okullarında, adalet bakanlığına bağlı kurumlarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde,  şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde vb. biçimde kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlarda  çalışabilmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler, bu alanda yüksek lisans ve doktora programlarını bitirip, üniversitelerin akademik kadrolarında kariyerlerine  devam edebilmektedirler. Özetle rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği kurum ve kuruluşlarda görev alma ya da bu hizmetlerin verilebileceği kendilerine ait bürolarını oluşturma şansları bulunmaktadır.

 

Kısaca Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlara uyumlu eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, insanı merkeze alan, seven, saygı duyan, insanı anlayan ve kişiliğinin bir bütün olarak gelişmesine katkı sunan, bu yönde bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerini sürdüren, birey ve topluma psikolojik danışma ve rehberlik  hizmetleri ile destek vermeyi sorumluluk sayan, çağdaş bir eğitim anlayışını benimsemiştir.

Araştırma ve Uygulamalar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı kapsamında, öğretim üyeleri ve öğrencileri, bilimsel araştırmalar ve uygulamalar kapsamında ulusal ve uluslararası programlara  katılımlar sağlamakta, yayın yapmakta, seminer ve konferans, uzmanlarla söyleşiler, poster sunumları ve etkinlik sergileri, akademik ve sosyal kulüp faaliyetleri, çeşitli konularda sertifikasyon eğitimleri gibi etkinlikler içinde aktif olarak yer almaktadırlar.

Kısa Sözler...

Yrd. Doç. Dr. Gürcan SEÇİM, Bölüm Başkanı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının temel hedefi, güncel ve güçlü bir altyapıya sahip programı eşliğinde, bilimsel yetkinliğe ve etik değerlere  sahip psikolojik danışman ve rehberler yetiştirmektir. Program, her yaş grubundan bireye yaşam becerilerini kazanmaları, sahip oldukları potansiyeli en üst düzeyde performansa dönüştürebilmelerine yardım edebilmeyi öğretirken, öğrencilerine de kendini gerçekleştirme yolunda ışık tutmaktadır.

Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA, Öğretim Üyesi

Üniversitemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programında, öğrencilerimizin profesyonel anlamda gelişip uzmanlaşmaları için kuram ve uygulama odaklı bilgiye ağırlık verilmektedir. Uygulama becerisi kazanmalarında tüm olanaklar sağlanmaktadır. Mezunlarımız, resmi ve özel okullarda, kurumlarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk mahkemelerinde ve ıslah evlerinde görev almakta, bürolarında temel rehberlik hizmetleri verebilmektedirler İnsanlara yardım etmekten hoşlananlar  için RPD hizmetleri doyum sağlayıcı, cazip  bir çalışma alanı olabilir.

Emre DEMİRCİ, Öğrenci

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün amacı bireylerin hayat karşısındaki karışık dönemlerinde, onlara rehberlik yaparak karmaşadan kurtulmalarını sağlamaktır.  Psikolojik danışmanın görevi,  bireylerin gelişimini  desteklerken sorunlarını ortadan kaldırmalarına yönelik yol göstericiliktir. Benim bu Bölümü okumamdaki en önemli amaç insanlara yardımcı olmak, onlarda özgüven gelişimini desteklemek ve bireylerle etkileşimden duyguğum hazdır.

Akademik Program