• UKÜ Online
Özel Eğitim

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
OZEG101 ÖZEL EĞİTİM 2 2 -
OZEG103 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 2 2 -
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 2 -
TREG121 TÜRK DİLİ - I 3 3 -
EGIT122 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 2 -
EGIT121 EĞİTİME GİRİŞ 2 2 -
BILT123 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 3 -
INGL151 İNGİLİZ DİLİ-I 2 2 -
İkinci Dönem
OZEG108 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK 2 2 -
OZEG110 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ 2 2 -
EGIT104 EĞİTİM FELSEFESİ 2 2 -
INGL152 İNGİLİZ DİLİ-II 2 2 -
EGIT124 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 2 -
TREG122 TÜRK DİLİ-II 3 3 -
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 2 -
OOEG116 ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3 -
Üçüncü Dönem
OZEG203 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 3 3 -
OZEG205 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 3 3 -
OZEG201 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME 2 2 -
OZEG209 TÜRK İŞARET DİLİ 2 2 -
OZEGXX1 ALAN SEÇMELİ-I 2 2 -
OZEGXX2 ALAN SEÇMELİ-II 2 2 -
EGIT227 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
EGIT222 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 2 -
OZEG211 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME 3 3 -
Dördüncü Dönem
OZEG202 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ 3 3 -
OZEG212 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM 2 2 -
OZEG208 BRAİLLE OKUMA VE YAZMA 2 2 -
OZEGXX3 ALAN SEÇMELİ III 2 2 -
OZEGXX4 ALAN SEÇMELİ IV 2 2 -
OZEG206 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM 3 1 4
BOTE223 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 -
EGIT221 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2 -
OZEG214 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI 2 2 -
Beşinci Dönem
OZEG301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ 3 3 -
OZEG307 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 3 3 -
OZEG305 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ 3 3 -
OZEGXX5 ALAN SEÇMELİ V 2 2 -
OZEGXX6 ALAN SEÇMELİSİ-VI 2 2 -
EGIT410 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 2 -
EGIT224 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 -
OZEG315 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ 2 2 -
OZEG311 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR 2 2 -
Altıncı Dönem
OZEG304 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ 2 2 -
OZEG302 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 2 2 -
OZEGXX7 ALAN SEÇMELİ VII 2 2 -
OZEGXX8 ALAN SEÇMELİ VIII 2 2 -
OZEG306 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ 3 1 4
OZEG308 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK 2 2 -
OZEG312 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 3 3 -
EGIT301 SINIF YÖNETİMİ 2 2 -
EGIT323 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 2 -
Yedinci Dönem
OZEG401 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2 1 2
EGITXX1 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX2 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
OZEG405 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 5 2 6
OZEGXX9 ALAN SEÇMELİ IX 2 2 -
OZEGX10 ALAN SEÇMELİ X 2 2 -
Sekizinci Dönem
OZEG402 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER 2 2 -
EGITXX3 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
REPD423 OKULLARDA REHBERLİK 2 2 -
OZEG406 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 5 2 6
SOSH100 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 1 2
OZEGX11 ALAN SEÇMELİ XI 2 2 -
OZEGX12 ALAN SEÇMELİ XII 2 2 -
Seçmeli Dersler
OZEG414 ENGELLİLER VE CİNSEL EĞİTİM 2 2 -
OZEG313 ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ 2 2 -
OZEG413 ÖZEL YETENEKTE TANILAMA MODELLERİ VE TESTLERİ 2 2 -
OOEG415 ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE EĞİTİMİ 3 3 -
OZEG249 OKUMA GÜÇLÜĞÜ:TANILAMA VE MÜDEHALE 2 2 -
OZEG340 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İÇİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ 2 2 -
OZEG223 DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ VE UYGULANMASI 2 2 -
REPD312 İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ 3 3 -
OZEG426 YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 2 -
Son güncelleme: 15-04-2019