• UKÜ Online
Özel Eğitim

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
OZEG101 Özel Eğitim 2 2 -
OZEG103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 2 2 -
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 2 -
TREG121 Türk Dili - I 3 3 -
EGIT122 Eğitim Psikolojisi 2 2 -
EGIT121 Eğitime Giriş 2 2 -
BILT123 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 3 -
INGL151 İNGİLİZ DİLİ-I 2 2 -
İkinci Dönem
OZEG108 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 2 2 -
OZEG110 İşitme ve Görme Yetersizliği 2 2 -
EGIT104 Eğitim Felsefesi 2 2 -
INGL152 İNGİLİZ DİLİ-II 2 2 -
EGIT124 Eğitim Sosyolojisi 2 2 -
TREG122 TÜRK DİLİ-II 3 3 -
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 2 -
OOEG116 ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3 -
Üçüncü Dönem
OZEG203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 3 -
OZEG205 Uygulamalı Davranış Analizi 3 3 -
OZEG201 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2 2 -
OZEG209 Türk İşaret Dili 2 2 -
OZEGXX1 Alan Seçmeli-I 2 2 -
OZEGXX2 Alan Seçmeli-II 2 2 -
EGIT227 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
EGIT222 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 2 -
OZEG211 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME 3 3 -
Dördüncü Dönem
OZEG202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3 3 -
OZEG212 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 2 2 -
OZEG208 Braille Okuma ve Yazma 2 2 -
OZEGXX3 Alan Seçmeli III 2 2 -
OZEGXX4 Alan Seçmeli IV 2 2 -
OZEG206 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 3 1 4
BOTE223 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 -
EGIT221 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 2 -
OZEG214 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 2 2 -
Beşinci Dönem
OZEG301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 3 3 -
OZEG307 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 3 -
OZEG305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3 3 -
OZEGXX5 Alan Seçmeli V 2 2 -
OZEGXX6 Alan Seçmelisi-VI 2 2 -
EGIT410 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 2 -
EGIT224 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2 -
OZEG315 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 2 2 -
OZEG311 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 2 2 -
Altıncı Dönem
OZEG304 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 2 2 -
OZEG302 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 2 2 -
OZEGXX7 Alan Seçmeli VII 2 2 -
OZEGXX8 Alan Seçmeli VIII 2 2 -
OZEG306 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 3 1 4
OZEG308 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 2 2 -
OZEG312 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 3 -
EGIT301 Sınıf Yönetimi 2 2 -
EGIT323 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 2 -
Yedinci Dönem
OZEG401 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 1 2
EGITXX1 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
EGITXX2 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
OZEG405 Öğretmenlik Uygulaması-I 5 2 6
OZEGXX9 Alan Seçmeli IX 2 2 -
OZEGX10 Alan Seçmeli X 2 2 -
Sekizinci Dönem
OZEG402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 2 2 -
EGITXX3 FAKÜLTE SEÇMELİ 2 2 -
REPD423 OKULLARDA REHBERLİK 2 2 -
OZEG406 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması-II 5 2 6
SOSH100 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 1 2
OZEGX11 Alan Seçmeli XI 2 2 -
OZEGX12 Alan Seçmeli XII 2 2 -
Seçmeli Dersler
OZEG411 Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri 2 2 -
OZEG315 Zihin Yetersizliğinde Öğretim Uyarlamaları 2 2 -
OZEG414 Engelliler ve Cinsel Eğitim 2 2 -
OZEG413 Özel Yetenekte Tanılama Modelleri ve Testleri 2 2 -
ZEEG215 GÖRME ENGELLİLER VE EĞİTİMİ 2 2 -
OZEG215 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklupğu 2 2 -
OZEG316 Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi 2 2 -
OZEG314 Zihin Yetersizliğinde Sosyal Beceri Öğretimi 2 2 -
OZEG403 Özel Eğitimde Meslek Etiği 2 2 -
Son güncelleme: 25-01-2018