• UKÜ Online
Özel Eğitim

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
OZEG101 Özel Eğitim 2 2 -
OZEG103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 2 2 -
OZEG105 Çocuk Gelişimi 2 2 -
BILT101 Bilgisayar I 3 2 2
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2 -
EGIT101 Eğitim Bilimine Giriş 3 3 -
YDL101 Yabancı Dil- I 3 3 -
TREG101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 2 -
İkinci Dönem
OZEG108 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 2 2 -
OZEG110 İşitme ve Görme Yetersizliği 2 2 -
SGBL106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 2 2 -
YDL102 Yabancı Dil II 3 3 -
BILT102 Bilgisayar II 3 2 2
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 2 -
EGIT102 Eğitim Psikolojisi 3 3 3
TREG102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 2 -
Üçüncü Dönem
OZEG203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 3 -
OZEG205 Uygulamalı Davranış Analizi 3 3 -
OZEG201 Özel Eğitimde Bütünleştirme 2 2 -
OZEG209 Türk İşaret Dili 2 2 -
OZEGXX1 Alan Seçmeli-I 2 2 -
UNISXX1 Üniversite Seçmeli-I 3 3 -
EGT205 Ölçme ve Değerlendirme 3 2 -
EGIT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 3 -
Dördüncü Dönem
OZEG202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3 3 -
OZEG210 Özel Eğitimde Değerlendirme 3 3 -
OZEG212 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 2 2 -
OZEG204 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 2 2 -
OZEG208 Braille Okuma ve Yazma 2 2 -
OZEGXX2 Alan Seçmeli-II 2 2 -
OZEG206 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 3 1 4
UNISXX2 Üniversite Seçmeli-II 3 3 -
Beşinci Dönem
OZEG301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 3 3 -
OZEG307 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 3 -
OZEG305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3 3 -
OZEG303 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 3 -
OZEG309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 2 2 -
OZEGXX3 Alan Seçmeli III 2 2 -
EGIT301 Sınıf Yönetimi 2 2 -
OZEGXX4 Alan Seçmeli IV 2 2 -
Altıncı Dönem
OZEG302 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 3 3 -
OZEG304 Özel Eğitimde Aile Eğitimi 3 3 -
OZEG306 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 3 1 4
OZEG308 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 3 3 -
OZEG310 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 2 2 -
OZEGXX5 Alan Seçmeli V 2 2 -
EGIT314 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 1 2
OZEGXX6 Alan Seçmelisi-VI 2 2 -
Yedinci Dönem
OZEG401 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 1 2
OZEG403 Özel Eğitimde Meslek Etiği 2 2 -
OZEG405 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması-I 6 2 8
OZEGXX7 Alan Seçmeli VII 2 2 -
GK312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 2 -
OZEGXX8 Alan Seçmeli VIII 2 2 -
OZEGXX9 Alan Seçmeli IX 2 2 -
Sekizinci Dönem
OZEG402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 2 2 -
OZEG406 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması-II 6 2 8
EGT408 Rehberlik 3 2 -
EGIT410 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 2 -
OZEGX10 Alan Seçmeli X 2 2 -
OZEGX11 Alan Seçmeli XI 2 2 -
OZEGX12 Alan Seçmeli XII 2 2 -
Seçmeli Dersler
OZEG414 Engelliler ve Cinsel Eğitim 2 2 -
OZEG213 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 2 2 -
OZEG413 Özel Yetenekte Tanılama Modelleri ve Testleri 2 2 -
OZEG315 Zihin Yetersizliğinde Öğretim Uyarlamaları 2 2 -
OZEG316 Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi 2 2 -
OZEG314 Zihin Yetersizliğinde Sosyal Beceri Öğretimi 2 2 -
OZEG215 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklupğu 2 2 -
OZEG411 Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri 2 2 -
OZEG218 Erken Müdahale Programları 2 2 -
OZEG313 Zihin Yetersizliğinde Kavram Öğretimi 2 2 -
Son güncelleme: 25-01-2018